Tyskland: Falun Gong-utövare förklarar fakta i München

Den 26 juni 2010 höll Falun Gong-utövare en aktivitet på Karlsplatz i München, Tyskland, för att öka medvetenheten om Falun Gong och den brutala förföljelsen. Många undertecknade en petition som kräver ett slut på förföljelsen och en del uttryckte även intresse av att lära sig utöva Falun Gong.

Visar övningarna
Undertecknande namnlistor till stöd för Falun Gong

Många människor stannade för att titta på när utövare visade övningarna. Vissa talade med utövare och frågade varför den kinesiska regeringen förföljer Falun Gong och undrade även vad Falun Gong är. Efter att de tagit del av fakta undertecknade de petitionen för att ge stöd åt utövare.

Vissa kineser blev förvånade när de såg banderollen om utträde ur kommunistpartiet. De accepterade informationsmaterial och tog foton på utövarnas informationstavlor. En äldre kinesisk herre sade, "Nu tror jag att jag kommer att få se en kollaps av det kinesiska kommunistpartiet under min livstid."

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.