Sverige: Falun Gong på Augustimarknaden i Norrköping

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Norrköping har årligen under augustimånad en festlighet som varar flera dagar och den kallas för Augustifesten. Under två dagar har man en marknad där allehanda saker säljes och event presenteras från mänskliga rättigheter till barnunderhållning. På kvällen hålls olika typer av musikevenemang fram till midnatt.

Falun Gong har varit med på Augustifesten sedan år 2000 och presenterat metoden och den pågående förföljelsen för besökarna på marknaden. Det kommer årligen över hundratusen besökare under dagarna för Augustifesten och tiotusentals besöker också marknaden.

Många var de besökare som skrev på petitionen om att få stopp på förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina. Fortfarande efter elva år fängslas och torteras Falun Gong utövare i Kina för att de vill öva något som främjar deras kropp och sinne. Kutlivering i Falun Dafa har gjort mången kines frisk så de sluppit de höga priserna för sjukvård. Falun Gong (också kallad Falun Dafa) gagnar även samhället då utövarna lever efter de universella principerna sanning, godhet och tålamod.

Sanning, godhet och tålamod, dessa är människans inneboende egenskaper och gagnar hela samhället då moralen höjs om folk inte ljuger eller stjäl när man är sanningsenlig i sina handlingar och man undviker slagsmål och misshandel när man har tålamod och barmhärtighet med varandra.

Detta koncept passar dock inte kommunismens ideologi där kamp mot allt och alla är ledord. När antalet utövare i Kina blev fler än medlemmarna i kommunistpartiet fruktade den kommunistiska regimen att man skulle förlora sin makt. Man förlorar inte makten till Falun Gong då utövarna strävar inte efter att få makt, utan man kan inte längre indoktrinera folk att tro på kommunismen och därmed skulle partiet förlora makten automatisk utan folkets stöd. Därför ville regimen utplåna Falun Gong från jordens yta och började sin fortfarande pågående förföljelse den 20 juli 1999.

Genom att presentera Falun Gongs innebörd och avslöja Kinas kommunistregims grymma metoder mot oliktänkande i Kina kan västvärlden får den sanna bilden om vad som händer med Falun Gong-utövare i Kina. I Kina har de ingen möjlighet att nå ut med sanningen om sin situation då regimens falska informationskampanj om Falun Gong har gett västvärlden en felaktig bild av metoden och dess innebörd.

Kortfattat sagt går övningsmetoden ut på att en utövare föräldrar sin egen karäktär genom att kultivera de universella principerna, som alla människor äger, sanning, godhet och tålamod.

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.