Uppskjuten rättegång mot vietnameser som sänt kortvågsradio till Kina

När fallet fick internationell uppmärksamhet sköts det upp igen
 
Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

För andra gången på sex månader senareläggs rättegången mot två vietnameser som sänt kortvågsradio till Kina, meddelades från Hanoi i slutet av förra veckan. De två arresterades på uppmaning av den kinesiska ambassaden. Den internationella uppmärksamhet som fallet fått involverar både samvetsfrihet och tryckfrihet vilket kan ha lett till senareläggning.

Vu Duc Trung, och hans svåger Le Van Thanh, hade sänt kortvågsradioprogram till Kina som kritiserade den kinesiska regimen och till stöd för den andliga metoden Falun Gong innan de greps i juni 2010.

 
Falun Gong-utövare mediterar mittemot det kinesiska konsulatet i Ho Chi Minh-staden på torsdag morgon till stöd för Vu Duc Trung och Le Van Thanh. Gruppen på bilden greps kort efter att bilden togs. (Anonym fotograf)

Ursprungligen var det tänkt att de skulle ställas inför rätta den 8 april anklagade för ”illegal överföring av information på telenätet," men den rättegången sköts upp utan förvarning. För tio dagar sedan meddelade domstolen att rättegången skulle ske den 6 oktober.

Vu Duc Trungs advokat, Tran Dinh Trien, berättade att när parterna i målet kom till domstolsbyggnaden på torsdagsmorgonen fick de veta att rättegången hade skjutits upp. Inget nytt datum för rättegång gavs och Trung och Thanh var inte närvarande.

På advokatens fråga om orsaken till uppskjutandet svarade domstolen att den dagen innan hade beslutat sig för att skjuta upp rättegången på grund av en begäran i ett PM från Bureau of Radio Frequency Management.

Trien förstod inte domstolens skäl för uppskjutandet, som enligt advokaten inte heller överensstämmer med straffrättslagen, vilken tillåter en rättegång att gå vidare även i avsaknad av vittnen eller advokat. Vilken roll byrån spelar i ärendet framgår inte av åtalet, säger Trien, och varför en eventuell frånvaro av en representant för byrån vid rättegången skulle leda till en senareläggning, är inte klart.

Trien anser att anklagelserna mot Trung och Thanh inte håller. Han förklarade för Epoch Times i april att han tror att det brott de två som mest kan bli skyldig till, är sändning utan licens och straffet är böter och konfiskering av utrustning.

Medan Trung och Thanh ställs inför rätta för brott mot Vietnams föreskrifter om radiosändningar, var deras faktiska brott i vietnamesiska myndigheternas ögon, att ha irriterat den kinesiska regimen genom att sända program som laddats ner från Sound of Hope Radios (SOH:s) nätverk. En kopia av det officiella åtalet som Epoch Times erhöll klargjorde att Trung och Thanh skulle åtalas som svar på kraven från den kinesiska regimen.

SOH:s sändningar till Kina hjälper till att bryta det kinesiska kommunistpartiets (KKP:s) hårt bevakade monopol på nyheter och information. SOH:s program diskuterar regelbundet KKP:s historia av våld och massmord i Kina, mänskliga rättigheter, officiell korruption, protester mot regimen och Falun Gong och den pågående förföljelsen av utövarna i Kina.

Falun Gong innefattar meditativa övningar och att leva enligt principerna om sanning, godhet och tålamod. Rädslan för dess snabbt växande popularitet i Kina och att det kinesiska folket kanske skulle föredra att leva efter de principerna istället för KKP:s lära, ledde dåvarande högste ledaren i Kina att beordra en kampanj för att "utrota" metoden i juli 1999.

Trung och Thang är båda Falun Gong-utövare och Vietnams lagföring av dem ger upphov till frågor om både samvetsfrihet och tryckfrihet. Deras öde har väckt internationell uppmärksamhet.

Den amerikanska ambassaden i Hanoi bekräftade att de bevakar detta ärende och att någon från ambassaden hade gått för att närvara vid rättegången.

På onsdagen hade Freedom House uppmärksammat frågan och fördömde Kinas ”användning av diplomatiska påtryckningar för att slå ner på religiösa minoriteter och för att begränsa yttrandefriheten utanför dess gränser" och uppmanade Vietnam att lägga ner åtalet mot Trung och Thanh och släppa dem fria.

Reportrar utan gränser publicerade också en artikel på onsdagen som fördömde vietnamesiska myndigheternas beslut att gå vidare med rättegången mot Trung och Thanh.

Protester som stödjer de två hölls förra veckan i New York, Washington, DC, San Francisco, Los Angeles och Houston i USA och även i Australien, med brev som skickades till vietnamesiska konsulära tjänstemän.

En källa i Hanoi med kännedom om rättegången har spekulerat i att uppskovet motiveras av att en högt uppsatt vietnamesisk tjänsteman ska besöka Kina någon gång i oktober. Enligt denna källa vill inte den vietnamesiska regeringen ha en rättegång och en fällande dom vid den tidpunkten, eftersom människor runt om i världen då kommer att protestera när den vietnamesiska tjänstemannen träffar kinesiska tjänstemän.

Trien har klagat på att Trung och Thanh har hållits i häkte i över 15 månader. Under den tiden har Trien träffat sin klient tre eller fyra gånger totalt, senast för några månader sedan.

Trien säger att Trung då var vid god hälsa och på gott humör. Enligt Trien, tror Trung på det han och Thanh gjorde: att sändningarna till Kina genomfördes till nytta för det kinesiska folket och att de inte brutit mot någon vietnamesisk lag.

Han sade också att han tror att Falun Gong är bra och påpekar att Vietnam inte har någon lag som förbjuder Falun Gong.

Falun Gong är lagligt i Vietnam, det är det nästan överallt i världen förutom i Kina. Men pressen på Falun Gong har ökat från de vietnamesiska myndigheterna. Ett officiellt vietnamesiskt regeringsdokument som publicerades i april av Epoch Times klargör att de agerar som ett svar på påtryckningar från den kinesiska regimen.

Trycket på Falun Gong-utövarna har ökat på senare tid och tagit form av tortyrincidenter, enligt vietnamesiska utövare. Sedan en tid tillbaka har de ibland utsatts för trakasserier och även blivit slagna när de gör sina övningar i det offentliga rummet.

På torsdagen mediterade cirka 30 Falun Gong-utövare utanför det kinesiska konsulatet i Ho Chi Minh-staden i en fredlig protest för att stödja Trung och Thanh. Alla greps av vietnamesiska polisen tillsammans med fem utövare som mediterade i en stadspark.

Källa: http://www.epochtimes.se/articles/2011/10/09/22147.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.