Hungerstrejkande flicka släpps efter globala ansträngningar

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Globala ansträngningar resulterar i frisläppandet av en ung, kinesisk flicka

[Clearwisdom.net]

Efter det att många godhjärtade människor från hela världen ringde telefonsamtal gällande frisläppandet av en ung utövare som hungerstrejkade, gick det upp för de lokala myndigheterna att deras onda handlingar har blivit avslöjade.
Häkteschefen Qin Shouwens mobiltelefon ringde oupphörligen samtal efter samtal gällande frisläppandet av den unga flickan, och det skapade en hel del panik hos överträdarna. Chefen över Pinggu kommuns polisavdelning skyndade hem ifrån ett möte i Beijing på kvällen den 12 November, 2001.

Den kvällen utförde polisen deras slutgiltiga planer. Två höga polisämbetsmän hotade den unga utövaren med tvångsmatning om hon fortfarande vägrade att tala om namn eller äta. De hotade med att skicka henne till fängelse trots att hon var under 18 år. De visade till och med hur en person blir tvångsmatad. Flickan sa, "Jag är inte rädd."

På morgen den 13 november, 2001 började polisen förbereda frisläppandet av henne, och strax efter fick hon gå fri.

Det var på den femte dagen av hennes hungerstrejk. Efter det hon hade blivit släppt, upptäckte hon agenter som följde efter henne men hon lyckades skaka av dem och återvände hem.


Clearwisdom.net har publicerat artiklar gällande den alarmerade räddningen av en ung kinesik flicka som var inlåst. Hon blev frisläppt den 13 November, 2001.

På den femte dagen av hennes hungerstrejk och frihetsberövande, mottog polisofficeren Qin ett telefonsamtal ifrån Storbrittanien. Efter det, så åkte chefen för Pinggu Läns polisavdelning till ett möte i Bejjing (översättarens not: Pinggu är en kommun i förorterna till Beijing.) När han återvände ifrån mötet, hade officer Qin´s attityd förändrats helt. Nästa dag så både slog och svor polisen åt flickan men släppte sedan henne fri.

Från den här incidenten så lärde vi oss att när Clearwisdom visade telefon numret till överträdarna, så var det ett tillfälle för folk runt hela världen att delta i Fa-upprättandet i Kina och hjälpa oss att sätta stopp på förföljelsen. Vi kunde ochså fråga diplomater, parlaments medlemmar, människorätts organisationer i varje land att ringa till häkten, polis avdelningar, och arbetsläger så att alla rättfärdiga krafter och godhjärtade människor i hela världen kunde hjälpa till med Fa-upprättandet.

Vad ondskan fruktar mest är det att man avslöjar deras uppförande. Genom att ringa telefonsamtal, talar vi om för Jiang Zemin och hans anhängare att de blir uppsatta på en lista över förbrytare som bryter mot den internationella föredraget för mänskliga rättigheter för att de förföljer utövare. Vi lyckades stämma chefen för polisavdelningen i Provinsen Hubei, Zhao Zhifei, när han besökte USA. Resultatet blev att de frös alla hans privata tillgångar utanför Kina. När tiden är inne för sanningen att bli känd för världen, kommer utövare över hela se till att dessa förbrytare ställs inför rätten. Det är universums lag att godheten får belöning och ondskan får sitt straff. Vi hoppas att polisen och ämbetsmän i Kina behandlar utövare väl och inte missbrukar sin makt. Annars så kommer det vara för sent för dem att ångra sina handlingar.

Källa: http://clearwisdom.net/emh/articles/2001/11/17/15866.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.