Guden Wang Cizhong ger de kinesiska tecknen till mänskligheten

Bearbetad av Xin Qin


Forntida kultiveringsberättelse:
Kinesisk folklore är full av forntida kultiveringsberättelser, odödliga och taoister. Dessa historier, ofta mystiska och fulla av magiska tilldragelser, återspeglar kultiveringsbegreppets djup som genomsyrar hela den kinesiska kulturen, traditionen och historien. Dessa berättelser är inte direkt relaterade till Falun Gong, men tas med på Clear Harmony då de är av intresse för det västerländska folket genom att ge en inblick i den djupa kulturella traditionen av kultiveringsutövning i Kina.

Wang Cizhong var en av Gudarna i det forntida Kina. Han levde under en tid som i kinesisk historia kallas De Stridande Staternas Period, för mer än 2 200 år sedan. Vid den tiden var Kina indelat i många små riken och alla riken stred mot varandra. Några små, svaga riken skapade förbund för att attackera de stora, starka rikena medan andra små, svaga riken följde de stora, starka rikena och attackerade andra små riken. Vid den tiden bodde Guden Wang Cizhong i Stora Xia-berget och Lilla Xia-berget.

Wang Cizhong kände att det kinesiska teckensystemet “Zhuan fond” som människorna använde vid den tiden var mycket besvärligt att skriva och därför inte kunde användas vittomfattande. Han märkte också att det var för svårt för människor att skriva och läsa “Zhuan fond”- tecknen på kort tid. Han tänkte, “Det är en sådan kaotisk tid nu och saker är så komplicerade. Det finns strider och krig överallt. Vad underbart det skulle vara om alla kunde läsa och skriva tecken.” Ju mer han tänkte på det, desto viktigare kände han att det var. Följaktligen förvandlade Wang Cizhong “Zhuan fond”- tecknen, som både är svåra att läsa och skriva, till “Li fond”- tecknen. Då “Li fond”-tecknen är lätta att läsa och skriva, så lärde sig människorna i alla riken att läsa och skriva.

Det fanns ett rike som kallades Qin under De Stridande Staternas Period som också stred med andra riken. Kungen i Qin, Yin Zhen, besegrade alla andra riken vid den tiden och återförenade dem till ett land. Detta är Mittens Rike (Kina, även kallat kejsardömet Qin). Yin Zhen kallade sig själv kejsare Qin Shi Huang.

Kejsare Qin Shi Huang ansåg det hade varit välgörande för andra att Wang Cizhong hade förvandlat “Zhuan fond”- tecknen till “Li fond”- tecken och bad därför Wang Cizhong att ta ett högt ämbete i hans kejsardöme. Wang Cizhong vägrade dock att göra detta. Kejsare Qin Shi Huang blev rasande och skickade en diplomat för att fråga Wang Cizhong vad orsaken till hans vägran var. Kejsare Qin Shi Huang sade till diplomaten, “Jag har besegrat alla riken och återförenat Kina! Vem vågar sätta sig upp mot mig? Wang Cizhong är endast en mindre liten student och han vågar trotsa mina order! Så förargligt! Gå och be Wang Cizhong komma hit och om han vägrar, döda honom och för hit hans huvud till mig. Jag kommer att låta alla människor få veta att ingen kan gå emot mina order!”

Kejsare Qin Shi Huangs diplomat anlände till bergen och mötte Wang Cizhong. Han berättade för Wang om kejsarens order. Wang blev inte arg, han sade inte ens någonting. Han förvandlade sig till en stor vacker fågel, sträckte ut sina vingar och flög mot den blå himlen. Diplomaten blev både förvånad och skrämd och han knäböjde på marken och bugade sig mot den stora fågeln och sade “Wang Cizhong, du har förvandlats till en stor fågel och flugit iväg. Hur kan jag berätta detta för kejsare Qin Shi Huang! Kejsaren blir tvungen att döda mig. Nu vet jag att du är en Gud, oh Gud, vänligen visa medkänsla med mig”. Den stora fågeln cirkulerade på himlen en stund och tappade med avsikt tre fjädrar. Diplomaten kunde bara ta de tre fjädrarna tillbaka till kejsare Qin Shi Huang.

Diplomaten berättade med stor noggrannhet för kejsare Qin Shi Huang, hur Wang Cizhong förvandlade sig till en stor fågel och flög iväg. Qin Shi Huang visste, som alla andra människor i det förflutna Kina, att genom kultivering och att vara en god människa, kan en vanlig människa förvandlas till en Gud. Efter att han hade hört diplomatens ord förstod Qin Shi Huang genast att Wang Cizhong var en Gud och att det var därför som han inte ville bli en ämbetsman i Qinriket. Qin Shi Huang kände sig mycket ångerfull över sina felaktiga gärningar.

Platsen där Wang Cizhong förvandlades till en stor fågel kallas Berget Luo Ge i Hebeiprovinsen, Kina. Fram till denna dag kommer människor fortfarande ihåg Wang Cizhong och föräldrar berättar ofta historien för sina barn. En del människor ser det som mycket viktigt att vara en ämbetsman och bli rik, medan andra inte gör det. De betraktar endast att göra goda gärningar och vara en god människa som mycket viktiga saker. Människorna i det forntida Kina visste alla att kultivering och att vara en god människa kan förvandla en till en Gud. Inte bara kinesiska traditioner, såsom seder, myter, traditionell kinesisk konst och kinesiska tecken vidarebefordrades till människorna från Gudar, utan även moralstandarden har vidarebefordrats från Gudar till människor.


Översatt från: http://www.clearharmony.net/articles/200210/7750.html

Kinesisk version: http://www.yuanming.net/articles/200210/13195.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.