En bondefamilj ödelagd av statsterrorism

En bondefamilj ödelagd av statsterrorism

[Sanhe, Hebei-provinsen]

Lu Chunfeng är 40 år och bor i Xiaohuzhuang, en förort till Sanhe i Hebei-provinsen. Hon har två barn. Hennes man, Zhang Xiyuan, arbetar på fälten, medan fru Lu sköter hushållssysslorna och gör mindre uppdrag för att få hushållet att gå ihop. Innan hon började med att kultivera Falun Dafa var fru Lu känd som en mycket aggressiv person, som bråkade med andra och hade dåliga relationer med både grannar och svägerskor.

Lu hade glädjen att erhålla Dafa 1997. Fast hon inte förstod så många av orden, höll hon varje mening av Lärare Li i sitt hjärta. Hon försökte tillämpa Dafas standard i allt hon gjorde. Hon bråkade eller grälade inte längre med andra. Hon var snäll mot andra. Alla sa att fru Lu hade blivit en annan person.

Efter att Jiang Zemin börjat förfölja Falun Gong i juli 1999, tänkte Lu att, “Det är en sådan bra metod att öva och kultivera, som främjar människor både fysiskt och mentalt. Falun Gong är bra för landet och för samhället. Jag måste visa detta faktum för regeringen.” Med denna goda föresats, gick hon ensam till Beijing för att vädja. Fast Lu spenderade en hel dag i sitt sökande efter besvärskontoret i Beijing, kunde hon ändå inte hitta det eftersom hon nästan är analfabet. Det slutade med att hon arresterades utan skäl av Allmänna säkerhetsbyrån och hon dömdes till ett och ett halvt års tvångsarbetsläger. Fru Lu fördes till arbetsläger nr 1 i Hebei-provinsen, den 18 november 1999. Hon vägrade att godta de oförsvarliga övergreppen av myndigheterna och startade en hungerstrejk. Efter att ha torterats och utsatts för övergrepp i flera månader, flyttades Lu till ett sjukhus för så kallad ”medicinsk vård”. Men hennes hälsa försämrades och i juni 2000 skickades en kraftlös Lu hem. Hennes man blev chockad och förskräckt när han såg att hans tidigare så friska och energiska fru hade blivit så utmärglad. Till följd av hennes svaga tillstånd och efter att ha blivit misshandlad i 9 månaders tid, gjorde hennes ringa styrka att hon fick anstränga sig för att ens kunna tala.

Grannarna blev också mycket ledsna när de såg den annars så aktiva fru Lu i ett sådant förfärligt skick. Andra utövare kom till undsättning för att hjälpa den stackars familjen. Tyvärr har fru Lu fortfarande inte återhämtat sig och hon kan ännu inte ta hand om sig själv. Familjens tunga börda föll nu helt på mannens axlar.

Vilken slags droger och injektioner eller ”hjärntvätt” använde de sig av för att förändra en tidigare så klartänkt och fysiskt frisk kvinna, till en så eländig person? En aktivt arbetande och sparsam bondefamilj har nu blivit ödelagd. En tragedi som inte borde ha kunnat inträffa, har nu hänt en oskyldig bondefamilj.

Källa: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2001/12/17/16874.html

Kinesisk version tillgänglig på http://minghui.ca/mh/articles/2001/12/7/21041.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.