Hufvudstadsbladet: Falungongare i rättsprocesser mot Kina

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Helsingfors 8 september 2003

I juli för fyra år sedan förbjöd Kinas dåvarande president Jiang Zemin utövning av falungong. Sedan dess har den kinesiska ledningen systematiskt arbetat för att krossa [Falun Gong]. Kränkningarna mot falungongare har varit så pass grova att flera internationella organisationer, bland dem FN och Amnesty, uttryckt oro över situationen. Någon förbättring har inte synts till. Därför har utövare av falungong i USA och flera europeiska länder nu startat flera separata rättsprocesser mot Jiang Zemin och flera andra kinesiska ledare. Utövarna anklagar de kinesiska ledarna för bland annat folkmord, brott mot mänskligheten och tortyr. En av dem som börjat processa mot Kinas ledning är den schweiziska utövaren Erich Bachmann, som besökte Helsingfors i går. Han blev själv arresterad och utvisad från Kina i mars sedan han deltagit i en tyst demonstration mot Jiang Zemin.

- Genom att inleda rättsliga processer mot den tidigare presidenten hoppas vi på att han äntligen ställs till svar för de förföljelser och de våldsamheter han initierat, säger Bachmann.

Enligt honom sköts operationen för att krossa falungongrörelsen av den s.k. 610-byrån, som grundades en månad innan falungong förbjöds i juli 1999. Tusentals utövare har sedan dess vittnat om de massarresteringar, mord och brutala tortyrmetoder som används mot utövare.

- 610-byrån påminner om Gestapo. Dess uppgift är att organisera kampen mot falungong, menar Bachmann.

Idén med falungong är att förädla sig själv och uppnå högre nivåer genom övningar. [...] Största delen av utövarna finns i Kina. Många tror att den kinesiska ledningen skrämdes av att falungong växte så snabbt och så mycket som den gjorde. Då rörelsen förbjöds hävdade Jiang Zemin att 70 miljoner kineser utövade falungong. Det finns också de som menar att falungong är en politisk rörelse, som hotar den kommunistiska regimen. Falungongutövarna själva förnekar detta och menar att det endast är frågan om meditation och välmående. Samtidigt handlar utövarnas informationsmöten i allt högre grad just om politik och att väcka opinionen. Enligt Mikko Mattila, en av frontfigurerna för falungong i Finland, beror det här på att man kollektivt vill stödja dem som förföljs i Kina.

- Visst kunde vi bara tänka på oss själva. Men eftersom vi vet hur läget för utövarna i Kina ser ut så känner vi att vi måste göra allt vi kan för att hjälpa dem.

Nästa vecka kommer Luo Gan, en av cheferna på 610-byrån, på besök till Finland. Falungongutövarna i Finland planerar att demonstrera mot besöket, eftersom Luo Gan betraktas som en av de ansvariga till förföljelserna. Han är också objekt för en rättsprocess som den 20 augusti påbörjades i Belgien. Juristen Georges-Henri Beauthier anklagar Jiang Zemin, samt 610-cheferna Li Lanqing och Luo Gan för folkmord, tortyr och brott mot mänskligheten.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.