FGI: Ledaren för det Gestapoliknande organ som genomför folkmordspolitiken mot Falun Gong besöker Norden

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
2003-09-08 Nyheter från Falun Gong Informationscenter i Sverige www.falungonginfo.netLuo Gan leder en systematisk förföljelse mot miljontals kineser med tortyr, hjärntvätt, illegala frihetsberövanden och dödande. Igår söndag anlände han till Island. På tisdag kommer han till Finland.

Luo Gan och den organisation han kontrollerar har anklagats för folkmord i domstolar i USA och Europa.
London (FDI) – En man som, tillsammans med den Gestapoliknande organisation han kontrollerar i Kina, har stämts för folkmord, tortyrbrott och brott mot mänskligheten i domstolar i USA och Europa inledde en Europaturné igår söndag.

Enligt nyhetsrapporter från Island kommer Luo Gan, medlem av den Kinesiska regeringens Politbyrås stående kommitté, att inleda en turné i några Europeiska länder som inleds i Island. Därefter följer flera dagars besök i Finland och slutligen även stopp i Armenien och Moldavien.

Redan innan Luo Gans ankomst till Island väckte hans besök protester från isländska invånare som ifrågasatte varför en man som bär ansvaret för allvarliga och långvariga människorättsbrott i Kina överhuvudtaget blivit inbjuden till Europa. Detta kan bli en problematiskt moralisk fråga i de demokratiska länder som Luo Gan besöker eftersom han varit en centralgestalt i genomförandet av omfattande förtryck och förföljelse i Kina.

Vem är Luo Gan? Kort biografi över en man som är stämd för folkmord
Som son till höga Kinesiska ämbetsmän, utbildades Luo Gan i forna Sovjetblocket och blev senare högt rankad ledare för de ökända rödgardisterna, vilka specialiserade sig på att mörda, ”slå, krossa och plundra” under Kulturrevolutionen – den politiska kampanj som genomdrevs i Kina under 1960- och 1970-talen och som lämnade efter sig hundratusentals döda och skickade 1-2 miljoner kineser till arbetsläger.

Efter Kulturrevolutionen arbetade Luo sig in i regeringens politiska och rättsliga grenar och steg i hierarkin. Under massakern på Himmelska Fridens Torg 1989 organiserade han personligen en arrangerad video med en folkmassa som bränner en stridsvagn och militärfordon. Videon användes sedan som ”bevis” mot studenterna för att rättfärdiga det militära tillslaget mot dem.

I april 1998 utnämndes Luo Gan till sekreterare i det politiska och juridiska utskottet i kommunistpartiets centralkommitté. Detta gav honom makt över polisen och domstolsväsendet. En månad senare blev han chef för centralkommitténs ”hemliga kommitté”, vilket gav honom makt över Ministeriet för Statssäkerhet.

Luo Gan intar ledarrollen i förföljelsen av Falun Gong
Mellan 1992 och 1998 blomstrade Falun Gong – en andlig metod baserad på grundvärderingarna ”Sanning-Godhet-Tålamod” med rötterna i uråldrig kinesisk kultur – över hela Kina. I november 1998 rapporterade Kinas statskontrollerade Shanghai TV att omkring 100 miljoner människor utövade Falun Gong – dvs. ungefär var tolfte kines.

Under det sena 1990-talet använde Luo Gan Falun Gongs ökande popularitet för att skaffa sig själv politiskt fotfäste. Han började sprida artiklar som förtalade Falun Gong i de statskontrollerade medierna och beordrade polisen att trakassera och misshandla Falun Gong-utövare och satte på så sätt utövare och regeringen i opposition mot varandra

När Kinas förre ledare Jiang Zemin inledde “utrota Falun Gong-kampanjen” 1999, blev Luo Gan Jiangs högra hand i utförandet av förföljelsen.

I en artikel i South China Morning Post den 16 juli 2002 beskrivs Luo Gan som “arkitekten av den rikstäckande kampanjen mot Falun Gong” vilken har “ givit honom en framstående roll i spridandet av orderna från [den förre kinesiske ledaren] Jiang.”

Luo Gan understöder brutala former av förföljelse
Enligt FN:s Människorättskommissions rapport 2001 var Luo Gan väl insatt i de olika former av tortyr och övergrepp som användes mot Falun Gong-utövare i arbetsläger: ”I oktober 2000”, säger FN-rapporten, ”uppges fångvakter i Masanjiafängelset i Shenyang i Liaoningprovinsen ha klätt av 18 kvinnliga Falun Gong-utövare och placerat dem i en cell fylld med manliga förbrytare. Det rapporteras att Luo Gan var medveten om händelsen. De 18 kvinnorna uppges fortfarande vara kvar i fängelse.”

Enligt tillförlitliga källor i Kina, har Luo Gan personligen inspekterat juridiska och politiska verksamhetsområden såväl som arbetsläger runt om i landet. Hans uppdrag: Att säkerställa att alla regeringsnivåer implementerar Jiang Zemins trepunktsdirektiv för hanterande av Falun Gong-utövare:

  1. Bryt ned Falun Gong-utövare fysiskt genom systematiskt, statssanktionerat tvångsarbete, tortyr och dödande, så väl som påtvingade hjärntvättsklasser och inspärrning på mentalsjukhus där många injiceras med droger som förstör nervsystemet.

  2. Förstör Falun Gong-utövarnas rykte genom en världsomspännande mediekampanj som svartmålar Falun Gong och falskeligen framställer dess utövare som farliga ”sektmedlemmar” och ett hot mot samhället. Det har fabricerats många ”bevis” för att stödja dessa anklagelser och vända den kinesiska allmänhetens känslor mot Falun Gong-utövare.

  3. Krossa Falun Gong-utövarna ekonomiskt. I det kommunistiskt styrda Kina utövar regeringen absolut kontroll över arbets- och bostadsmarknaden. Detta gjorde det möjligt för Jiang att förvägra Falun Gong-utövare grundläggande livsförnödenheter som lön och pension, utbildning, bostad etc. Utövare utsattes också för utbredd utpressning, konfiskerande av egendom och statspåtvingade böter under polisinternering.

Troligen på grund av sina nära band till Jiang upphöjdes Luo Gan under 2002 till stående medlem av Politbyråns kommitté och blev därmed en av de nio män i elitkommittén som i själva verket styr landet.

610-byrån – den kinesiska regimens Gestapo mot Falun Gong
Enligt ett internt dokument från det kinesiska kommunistpartiet daterat den 7 juni 1999, beordrade Jiang Zemin i ett tal till det Kinesiska Kommunistpartiets Centralkommitté att den skulle starta ett organ för ”ledningsgruppen” och gav det namnet ”Huvudkontoret för hanterande av Falun Gong-frågan”, också kallad 610-byrån, (efter datumet den 10/6 då den formellt grundades). (info) Jiang gav dessutom besked om att ”Centralkommittén och regeringsenheter i samtliga ministerier och kommissioner, samt alla provinser, autonoma regioner och kommuner direkt under centralregeringen skulle agera i nära samarbete” med 610-byrån. På så sätt blev 610-byrån ett välorganiserat och självständigt system som spände från centralregeringen till lokalregeringarna och hade absolut makt över varje administrativ nivå inom partiet, såväl som i dess politiska och rättsliga grenar.

I en resolution som enhälligt (420-0) antogs av USA:s kongress, beskrivs 610-byrån som ett organ som ”kontrollerar förföljelsen av Falun Gong-medlemmar genom organiserad hjärntvätt, tortyr och mord”. (nyheter)

Internationella rättsprocesser mot Luo Gan och 610-byrån
I oktober 2002 lämnades en stämningsansökan in till en amerikansk distriktsdomstol som anklagade Jiang Zemin och 610-byrån för tortyrbrott, folkmord och brott mot mänskligheten. (nyheter)

I oktober 2002 lämnades en brottsmålsstämning in i Frankrike som anklagade Kinas tidigare vice-premiärminister Langqing Li för tortyrbrott i sin roll i 610-byrån. I juli 2003 inledde en fransk brottsdomstol de juridiska processerna i fallet. (nyheter)

I augusti 2003, lämnades en brottsmålsstämning in i Belgien som anklagar Jiang Zemin, Luo Gan och en tredje hög kinesisk ämbetsman för tortyrbrott, folkmord och brott mot mänskligheten. (nyheter)

För mer information om Luo Gan, Falun Gong och de internationella ansträngningarna att få slut på förföljelsen av Falun Gong i Kina, gå in på www.faluninfo.netBakgrund:
Falun Gong, även känt som Falun Dafa, (information) är en metod som består av meditation och rörelser och en undervisning som bygger på egenskaperna Sanning-Godhet-Tålamod. Metoden lärdes ut till enskilda under tusentals år innan den 1992 gjordes allmänt känd av Li Hongzhi. Falun Gong har sina rötter i traditionell kinesisk kultur, men är tydligt åtskild från andra metoder som till exempel de buddhistiska och taoistiska religionerna. Efter introduktionen till allmänheten 1992 spreds metoden från mun till mun i Kina och i världen, och utövas nu i över 50 länder.

Efter att den kinesiska regeringen uppskattat antalet utövare till så många som 100 miljoner förbjöd Kinas förre kommunistledare Jiang Zemin metoden i juli 1999 (rapport). Jiang har bedrivit massiva propagandakampanjer för att försöka vända folket mot Falun Gong och i tysthet fängslat, torterat och mördat dem som utövar metoden.

Falun Gong Informationscenter har fram till idag verifierat 774 dödsfall (reports / sources) sedan förföljelsen inleddes i juli 1999. Inofficiella källor inom den kinesiska regeringen uppger dock att det verkliga dödstalet är betydligt högre än så (källan uppgav 1600 i oktober 2001, då var det verifierade dödstalet ca 350). Hundratusentals utövare har fängslats och över 100.000 har satts i arbetsläger, vanligen utan rättegång.FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA FALUN GONG INFORMATIONSCENTER I SVERIGE:

Hans Bengtsson 070-210 55 06, Anders Måhlén 070-110 43 89
E-post: [email protected]

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.