Lyckönskningar till utövares utställning från europaparlamentariker Lennart Sacrédeus

Bästa deltagare vid öppnandet av denna utställning!

- Sanning - medkänsla - tålamod.

Så lyder de ledande och bärande principerna för Falun Gong-rörelsen. Det utgör ideal vi alla kan, och borde, sträva emot, som individer, som medborgare, som människor.

I en tid av tilltagande ondska och samhällsupplösning måste alla goda krafter i samhället samverka och uppmuntra varandra. Genom att arbeta för sanning, medkänsla och tålamod lämnar Falun Gong som meditationsrörelse ett positivt bidrag till vårt gemensamma samhällsbygge.

Det borde vara dags, även i Sverige, att samhället och människorna mer bejakar allas vår rätt till ett andligt och själsligt djup, ett fäste, i tillvaron, till en tro och övertygelse.

Rotlöshetens nedbrytande konsekvenser visar på att varje person har ett medfött behov av ett positivt fotfäste, en inre trygghet, en tillit till tillvaron och Livet självt, en vilja att ta parti för det goda och kärleksbringande.

Som europaparlamentariker och ledamot i utrikesutskottet har jag vid åtskilliga tillfällen uppmärksammats på och tagit upp den kränkande och nedsättande behandling som kristna och Falun Gong-aktiva utsatts för i förtryckets och diktaturens Kina. Det handlar om regelrätta förföljelser, där åtskilliga har fått plikta med sitt eget oskyldiga liv.

Låt oss, därför, i denna stund tänka på alla de som offrat sig, och offrats, för att de tror på friheten, och rätten, att själv välja sin religion, livsåskådning, tro och meditationsform.

I djup respekt för dessa människors lidande - och med en förhoppning att denna utställning i Mora kulturhus skall bli välbesökt och uppskattad - sänder jag er alla församlade min hjärtinnerliga hälsning,


Lennart Sacrédeus
Morabo och kristdemokratisk europaparlamentariker

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.