Inledande diskussion om ny vetenskap, del 5

Tid

Tiden, i modern vetenskap, är definitionsmässigt måttet som kan särskilja två objekt som upptar samma plats och är identiska ur alla aspekter. Att blanda in andra rumsdimensioner i ekvationen är meningslöst. Just nu hoppar vi över den aspekten och begränsar oss till att diskutera tiden i en rumsdimension.

När vi talar om frekvens kan vi inte undvika att tala om tid och rum. Det finns ingen orsak-verkan relation mellan frekvens och tid, men de är som ett tvillingpar. Vi vet att ju högre vibrationsfrekvensen är, desto mindre är en partikel och vibrationens amplitud är mindre. Enligt principerna inom Dafa, är varje partikel ett rum. Det vill säga att dess tid överensstämmer med det rum den upptar. I den fysiska världen gäller att ju mer mikroskopisk en kropp är, desto större är dess spridning och därför, enligt principerna inom Dafa, upptar partiklarna som helhet en större rumslig dimension.

Tid kan mätas genom att omvandla den till rum. Andra rum kan omvandlas till sina frekvenser som rum-tid. Jag tror därför att frekvensen, som den mäts genom dagens vetenskapliga metodik, kan användas som omvandlingsfaktor för andra rum-tider. Därför anser jag att min definition av massa som: m =EV0 =VV0 är rimlig.

För del 1, se se.clearharmony.net/articles/200401/9270.html
För del 2, se se.clearharmony.net/articles/200401/9278.html
För del 3, se se.clearharmony.net/articles/200401/9330.html
För del 4, se se.clearharmony.net/articles/200401/9336.html

Fortsättning följer.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.