Frigiven "samvetsfånge" återvänder hem

Montreal 26/2 – Med stöd och arbete från det kanadensiska UD, Parlamentsledamöter, Amnesty International och godhjärtade människor i Kanada kunde idag Shenli Lin efter två år i fängelse och efter att ha utsått mycket svåra förhållanden återvända till Kanada. Shenli Lin, som Amnesty benämnt som en ”samvetsfånge”, är slutligen en fri man och kunde idag återförenas med sin hustru i Montreal.

På Doval airport i Montreal omfamnade Shenli sin hustru och omgiven av reportar tackade han alla nivåer inom de Kanadas myndigheter och alla andra som hjälpt honom att bli frigiven. Reportar och andra bevittnade då paret tillsammans gick för att möta de lokala utövarna som samlats med banderoller och blommor och som sjöng ”Falun Dafa Hao”.

Åtskilliga nyhetsbolag var närvarande såsom, CBC TV (Frankrike), CFCF12, TQS, CJAD, 940 News, Global TV, Montreal Gazette osv. En reporter från Asia Radio intervjuade även Shenli via telefon.

 Tillsammans med sin fru, kanadensiska utövare och Amnesty International. 

Bakgrund

Shenli Lin arresterades då han vädjade för Falun Gong och dömdes utan rättegång till tvångsarbetsläger på två år. Ingen tilläts under hela strafftiden att besöka honom, och han fick inte motta något av de brev som hans hustru sände honom.

Trots att han fick utstå mycket svåra psykiska och fysiska övergrepp vägrade Lin att gå med på alla de försök som gjordes från de kinesiska myndigheterna att få honom att ta avstånd från Falun Gong. Som en följd förlängdes hans ursprungliga strafftid på 18 månader med ytterligare 6 månader.

Dagen innan hans andra fastsställda straff löpte ut hotade man honom med förflyttning till ett annat arbetsläger för ytterligare år som fängslad. Han var beredd på att tillbringa sitt liv som inspärrad på grund av sin övertygelse i Falun Gong. Tack vare stora ansträngningar från vänliga kanadensare frigavs han dock. Hans hustru, Jinyu Li, som är kanadensisk medborgare, och många utövningsvänner och supporters har arbetat outtröttligt för hans frigivande under de senaste två åren.

Shenli Lins frigivande är en mycket glädjande händelse. De gemensamma ansträngningarna från alla olika håll i det kanadensiska samhället gjorde att detta kunde ske.

Emellertid upphör inte Falun Gongs fridfulla vädjanden förrän förföljelsen upphör. Tills idag finns bekräftelse om att 370 oskyldiga människor har dödats. Regeringskällor har emellertid beräknat det verkliga antalet till att väl överstiga 1 600. Ytterligare 100 000 oskyldiga människor utstår brutal förföljelse i kinesiska arbetsläger och tvångsarbetsläger, och får uthärda tortyr och står varje dag inför risken att mista sitt liv.

2002-02-26


Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.