Stöd från Europa

  • Europaparlamentet antar resolution som kräver att KKP omedelbart upphör med förföljelsen av Falun Gong

    Europaparlamentets ledamöter (MEP) antog resolution 2024/2504 (RSP) med majoritet den 18 januari 2024 i parlamentets högkvarter i Strasbourg, Frankrike. Förfarandet initierades av ledamöter från olika partier och medlemsstater. Resolutionen fördömer det kinesiska kommunistpartiets (KKP) pågående förföljelse av Falun Gong och kräver att förföljelsen omedelbart upphör och att Ding Yuande, en utövare som de kinesiska myndigheterna arresterade och dömde till tre års fängelse i december 2023, ovillkorligen friges. Resolutionens innehåll kommer att vidarebefordras till EU-institutionerna, medlemsstaternas regeringar och parlament samt den kinesiska regeringen.
  • Dublin, Irland: Utövare avslöjar förföljelsen av Falun Dafa vid den europeiska konferensen för parlamentets talmän

    Talmän och parlamentspresidenter från Europarådets 46 medlemsstater och många partner-, observatörs- och grannländer, samt ledarna för flera interparlamentariska församlingar, samlades på Convention Centre Dublin för den tvååriga europeiska konferensen för parlamentspresidenter den 28-29 september 2023.