Europarådet

 • Skriftligt svar från Europarådet angående organstöld

  Rådet känner till anklagelserna om olaglig handel och organtransplantation. Under den senaste dialogen mellan EU och Kina, den 25 maj 2006, tog EU upp frågan om organstöld från avrättade fångar och bad om att få en förklaring av de nya reglerna gällande organtransplantation, som trädde i kraft den 1 juli 2006. Rådet känner till rapporterna om "organskörd" och kommer att fortsätta att lyfta frågan.
 • Forum i Europarådet handlar om KKPs organstölder i arbetslägren i Kina

  Den 27 juni 2006 hölls forumet "En närmare titt på mijöförstöringen och människorättsförhållandena i Kina" i Europarådet. Organstölderna från levande Falun Gong-utövare på Kinas arbetsläger var mötets huvudtema. Göran Lindblad, representant i Europarådet från den svenska delegationen ledde forumet.
 • Organskörd i Kina: En rapport av Edward McMillan-Scott, vice talman i EU-parlamentet

  Den 21 maj 2006, träffade Edward McMillan-Scott MEP, vice talman i EU-parlamentet och en utnämnd rapportör för Europa Parlamentets nya organ för demokrati och mänskliga rättigheter två Falun Gong utövare i Peking under sin resa till Kina för att söka efter faktauppgifter. Hän åkte dit för att personligen undersöka förföljelsen av Falun Gong i Kina.
 • Motions förlag i Europarådet vill att man tar upp fallet med organstölder

  11 representanter i Europarådet har skrivit ett motionsförslag där man vill ta upp avslöjandena om kkp:s organstölder från levande Falun Gong-utövare och se till att den kinesiska regeringen uppmanas att öppna alla arbetsläger så att internationella organisationer kan göra undersökningar.