Organskörd i Kina: En rapport av Edward McMillan-Scott, vice talman i EU-parlamentet

Den 21 maj 2006, träffade Edward McMillan-Scott MEP, vice talman i EU-parlamentet och en utnämnd rapportör för Europa Parlamentets nya organ för demokrati och mänskliga rättigheter två Falun Gong utövare i Peking under sin resa till Kina för att söka efter faktauppgifter. Hän åkte dit för att personligen undersöka förföljelsen av Falun Gong i Kina, och särskilt påståendena om organskörd från levande Falun Gong-utövare. I följande länk bifogas text om undersökningsrapporten.

Se rapporten (engelsk text) PDF-fil

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.