Konst, Musik, Poesi

 • Dikt: En lärjunges tankar

  Finns stunder som är svåra, men söker jag ett lätt livOrd kommer ibland över mina läppar som borde ha varit osagdaTankar jag inte vill kännas vid testar mig, upprätthet skingrar dem
 • Dikt: Vår jord

  Vår jord - en dammpartikel i universum.Trött, solkad och förbrukad.Katastrofer varnar oss - men vill vi se?Men någon ser oss och vår tröstlösa kamp mot tiden...
 • Dikt: Hängivenhet

  Oväntat står han där - min Mästare.Överväldigad av känslor.Mitt hjärta svämmar över av gränslös tacksamhet.
 • Dikt: Undran

  I stunder när jag lyckassläppa känslor som håller mig fast,då har jag övervunnit mig själv.
 • Dikt: Skönheten i Dafas blomstring

  Rörelsen lockar,Stillheten andas,Över tusentals år, i tysthet.
 • Dikt: Tålamod

  Tålamod är inte att i tysthet lidaDet är att i svårigheter le
 • Dikt: Stillhet

  En varm tropisk vind dansar med de torra löven, Cirkulerar och lyfter dem, likt en fontänSitter vid den tomma poolen, med rak rygg.En ensam förbipasserande vänder sin blick mot scenen av tystnad
 • Dikt: Livets väg

  I sorl och oljud, blixtar och dånsluter jag mina ögon och lyssnar inåtInåt går resan, till riket inuti, ännu lite till.Det är här det måste finnas, någonstans här är det
 • Dikt: Världar i väntan

  I ett välkommet ljusväcks mångas hjärtan, omvandlasbortom mänsklig formoch tidens vagga..
 • Musik: They can't make me waver (de kan inte få mig att vackla)

  Låten "They can't make me waver" (de kan inte få mig att vackla) handlar om en man som höll upp en banderoll med Falun Gongs ledord sanning, godhet, tålamod på Himmelska fridens torg i Peking. För det sattes han i fångläger och torterades. Men hans beslutsamhet att utöva sin tro, och övertygelse om att det är rätt att följa ledorden stod fast.
 • Inre styrka besegrar tortyr (Foton)

  Fyrtio fångar tvingades stå vända mot väggen i den lilla, dystra cellen medan Crystal Chen torterades. Polisen ville vara säkra på att de hörde tortyren men inte såg den. Deras förra offer hade svimmat, så Chen var en ny utmaning. De kastade ner henne på golvet och fyra storvuxna män från Kinas ökända 610-byrå höll fast henne
 • Dikt: På väg

  Vara Mästarens lärjunge,historien har tilldelat oss denna ära.Så storslaget.Ansvaret tynger men bär oss samtidigt.
 • Dikt: Vår för mig och dig

  Tror på människans goda vilja,tror på vårens ankomst.Flortunna moln på blå himmel, målade i ett penseldrag.
 • Att kultivera

  I mina inre världar är allt möjligt,inga begränsningar finns.När jag är mitt sanna jag, upprätt och utan strävan,är mitt inre en skattkista, fyllt av Fa.
 • Skulptur: Buddha sänder upprätta tankar