Uttalanden och tillkännagivanden

  • Italiensk version av Zhuan Falun är officiellt publicerad

    Den Italienska versionen av Zhuan Falun, en bok som systematiskt vägleder varje Falun Gong-utövare i deras kultivering, blev officiellt publicerad av Yih Chyun:s bok företag i Taiwan. Tills nu har den blivit översatt till över 30 språk och hjälpt mer än 100 miljoner människor till fysisk och mental hälsa i över 60 länder.
  • Premiär för ukrainska Clearharmony

    Den 13 maj 2005, i samband med den internationella Falun Dafa-dagen, invigs den ukrainska versionen av Clearharmony. Skött på frivillig basis av europeiska Falun Gong-utövare, syftar webbsidan till att informera om Falun Dafa och förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina, visa på det stöd som Falun Gong erhållit från olika delar av världen och låta läsarna känna till utövares ansträngningar att stoppa förföljelsen samt fungera som ett forum där utövare i Europa kan dela sina tankar och synsätt.
  • Finska Clearharmony online

    Fr.o.m. idag finns den finska versionen av Clearharmony online på http://fi.clearharmony.net.