Pressmeddelanden

 • Pressmeddelande: Mänskliga rättigheter i Kina – tio år av brott mot Falun Gong

  I tio år har den kinesiska regimen förföljt Falun Gong-utövare i Kina, men också i övriga världen. Tusentals har dödats, efter tortyr eller efter att ha berövats sina organ, hundratusentals har fängslats olagligt och 100 miljoner har hindrats i sin utövning av metoden. För att uppmärksamma den kinesiska regimens förtryck av Falun Gong, pågår de kommande veckorna en turné i Sverige.
 • FGI: Familj i Harbin drabbad av ett andra dödsfall

  "Under en nu tioårig brutal förföljelsekampanj är det inte ovanligt att familjer har flera medlemmar som dödats, utsatts för tortyr eller fängslats." Falun Dafa Information Center har fått information om att en 51-årig Falun Gong-utövare som hölls fången i Harbins Daqing-fängelse avled i fängelset den 23 maj efter övergrepp.
 • FGI: Tidigare brutalt torterad känd advokats försvinnande påkallar tydlig internationell reaktion

  Den kinesiska säkerhetstjänstens svåra tortyr av, och försvinnandet av, den framstående människorättsadvokaten och Nobelprisnominerade Gao Zhisheng belyser den livsfara som Falun Gong-utövare och de som kommer till deras försvar i Kina lever under och detta måste föranleda en kraftig internationell reaktion, sade Falun Dafa Information Center förra veckan
 • FGI: FN:s Människorättsråd måste uppmärksamma Kinas största grupp av samvetsfångar

  Enligt amerikanska UD:s människorättsrapport för 2007 så bedömde utländska observatörer att hälften av fångarna i Kinas omskolningsläger var Falun Gong-utövare. Det kan även jämföras med den rapport som FN:s specialrapportör om tortyr lämnade efter sitt uppdrag i Kina 2005 - att i de rapporter om tortyr som hans kansli mottagit så var 66% av offren Falun Gong-utövare.
 • FGI: Brådskande vädjan: Änkan till tortyroffer riskerar straff för att hon utövar Falun Gong

  Xu Na och hennes make Yu Zhou, då medlem i en populär musikgrupp, arresterades den 26 januari på hemväg från ett uppträdande med Yus band. De stoppades i en av de många övervakningsstationer som satts upp i Peking inför olympiaden, i regimens försök att undanröja dissidenter inför OS. Under kontrollen blev det känt att de båda utövade Falun Gong.
 • FGI: FN:s tortyrkommittés utlåtande måste föranleda mer internationellt agerande så att "tvångs-skördandet av organ" från Falun Gong-utövare stoppas

  I ett rättsligt bindande beslut fredagen den 21 november, begärde FN:s tortyrkommitté en undersökning av det olagliga skördandet av organ från Falun Gong-utövare. Detta är det senaste i en lång rad av aktioner från skribenter, advokater, läkare och regeringsrepresentanter med syfte att fördöma sådana övergrepp. FDIC uppmanar det internationella samfundet att omedelbart undersöka vidare, förhindra och få slut på dessa brott mot mänskligheten.
 • FGI: Tortyr och dödande av Falun Gong-utövare fortsätter enligt rapporter till FN

  Förenta Nationernas kommitté mot tortyr mottog i fredags uttalanden från olika människorättsgrupper inför organets Kina-granskning. Uttalandena sätter fokus på den fortsatta tortyren och dödandet av Falun Gong-utövare i fängsligt förvar. Kina ratificerade FN:s konvention mot tortyr år 1998 och kommer att vara föremål för en fjärde granskning från organets oberoende expertpanel.
 • FGI: Lantbrukare torterades till döds

  Falun Dafa Information Center har fått information om att en 45-årig lantbrukare från nordöstra Kina har avlidit som en följd av tortyr, efter att under tre månader olagligt hållits internerad. När han var medvetslös sattes hans fingeravtryck på en fabricerad bekännelse för ”brottet” att han hade 100 flygblad om Falun Gong.
 • FGI: Ytterligare två Falun Gong-utövare dödade i samband med ”rensning” inför OS

  Strax innan 2008 års olympiska spel i Peking inleddes avled två Falun Gong-utövare efter tortyr i Shandong-provinsen, där de olympiska tävlingarna i segling hölls. En man, Zhong Zhenfu från staden Pingdu, dog den 20 juli, och en kvinna, Liu Xiumei från staden Zhucheng, dog den 27 juli, mindre än två veckor innan invigningsceremonin, enligt de rapporter som inkommit till Falun Dafa Information Center.
 • FGI: Kinesiska myndigheter har i hemlighet flyttat Falun Gong-fångar bort från Peking

  Falun Dafa Information Center (FDI) har fått uppgifter om att det kinesiska kommunistpartiets (KKP) myndigheter har ägnat sig åt massförflyttning av Falun Gong-utövare från fängelserna och arbetslägren i Pekingområdet och ersatt dem med individer som påstår att de har avsagt sig Falun Gong. Centret tror att den här manövern är ämnad att missleda utländska medier enligt samma taktik som man använt tidigare.
 • FGI KKP:s propagandaattack inför OS – förebud om komplott?

  Med det kinesiska kommunistpartiets (KKP:s) taktik i åtanke uttrycker Falun Dafa Information Center idag sin oro över att partiet kan komma att iscensätta en händelse, kanske med våldsinslag, och sedan påstå att förövarna är Falun Gong-utövare. Centret ber alla som arbetar inom media i Peking att ifrågasätta och grundligt undersöka KKP:s alla karakteriseringar av Falun Gong.
 • FGI: Om den Gyllene skölden och fabricerad information

  Som redan rapporterats i medierna backade den kinesiska regimen något i fråga om Internetblockaden och tillät att vissa webbplatser blev tillgängliga, medan andra webbplatser fortfarande idag är blockerade i Kina, såsom delar av Amnestys webbplatser och alla Falun Gongs webbplatser, samt oberoende kinesiska massmedier som rapporterar kritiskt om regimen.
 • FGI: Bakom det olympiska skådespelet: Guide till förföljelsens platser – på gångavstånd från OS

  Som hjälp till journalister som ska rapportera från 2008 års olympiska spel har Falun Dafa Information Center idag givit ut en rapport med detaljerad information om 16 kinesiska medborgare som nyligen arresterats eller dödats i Peking och omgivande provinser för att de utövat Falun Gong. Minst nio av de 16 har dött i polisförvar sedan början av 2008.
 • FGI: Världsomfattande ljusvaka den 25 april markerar Falun Gong-appell

  Det var den 25 april 1999 som Falun Gong först fick världsomspännande uppmärksamhet, när runt 10 000 utövare uppvaktade centralregeringen i Peking. De som hade samlats bad ämbetsmän att släppa 40 utövare som dagarna innan hade utsatts för polismisshandel och olagligt frihetsberövade, och bad om skydd för rättigheten att utöva sin tro i fred.
 • FGI: Fler dödade Falun Gong-utövare med bara månader kvar till de olympiska spelen

  Falun Dafa Information Center är oroat över en serie rapporter som tyder på att anhängare i Kina dödas i förvar inom bara några dagar, eller timmar, efter att ha frihetsberövats av myndigheterna. FDI skriver i ett nytt uttalande att den upptrappade misshandeln och förföljelsen har direkta samband med ansträngningar att ”radera ut” Falun Gong innan sommar-OS.