Amerikanska kongressen fördömer organstölder från falungong-utövare

"Ett av de kanske största brotten under 21:a århundradet"
 

Ledamoten Ileana Ros-Lehtinen talar om organstölder i Kina i det amerikanska representanthuset, 13 juni 2016. Representanthuset har antagit en resolution som fördömer organstölderna i Kina och kräver att de upphör och utreds. (Skärmdump från C-SPAN)

Den amerikanska kongressens representanthus har antagit en resolution som erkänner och fördömer organstölder från samvetsfångar i Kina. Resolutionen ses av dem som är engagerade i frågan som en stor framgång när det gäller möjligheten att väcka uppmärksamhet och sätta hårdare press på den kinesiska regimen.

Resolution 343, som den heter, uttrycker representanthusets oro över ”återkommande och trovärdiga rapporter om systematisk, statligt sanktionerad organskörd, utan samtycke, från samvetsfångar i Folkrepubliken Kina”. Den antogs enhälligt den 13 juni, och flera av ledamöterna talade i samband med detta.

”Den här lagstiftningen är ett viktigt steg för att utkräva ansvar och transparens i ett av de kanske största brotten under 21:a århundradet: det 17 år långa försöket att eliminera falungong i Kina,” sade ledamoten Smith, som var en av sponsorerna av resolutionen.

Ledamoten Ileana Ros-Lehtinen, som lade fram resolutionen, sade att den ”fördömer Kinas pågående ohyggliga organskörd från samvetsfångar, religiösa och etniska minoriteter som inte givit sitt samtycke… en avskyvärd och oetisk hantering [som] måste upphöra”.

Viktig bekräftelse

Resolutionen får räknas som den viktigaste bekräftelsen hittills på att organstölder från framför allt falungong-utövare sker på på stor skala i Kina. Det har funnits bevis för det här brottet i ett årtionde, men det har länge saknats officiella bekräftelser och fördömanden.

Andra grupper nämns också i resolutionen, men forskare menar att det är falungong-utövare som utsatts värst. Falungong är en traditionell kinesisk andlig metod som blev väldigt populär i Kina på 90-talet, men utsattes för en enorm statlig förföljelsekampanj från och med 1999.

Sedan 2006 har utredare presenterat bevis på att falungong-utövare i fångenskap har utsatts för prover i syfte att matcha dem mot organmottagare, och sedan har de slaktats och deras organ gått till betalande donatorer. Sedan år 2000 har också kinesiska sjukhus kunnat garantera minimala väntetider – ibland bara veckor eller dagar – för organ som lever, hjärta och lungor som kräver att donatorn dör. I resten av världen, även i länder som till skillnad från Kina har fungerande donationssystem, räknas väntetiderna för dessa organ i månader eller år.

Stor symbolisk makt

Tidigare har bland annat Europaparlamentet, FN:s tortyrkommitté och USA:s kommission för internationell religionsfrihet krävt att Kina redovisar varifrån man får sina organ.

Resolutionen är inte bindande lag, men dess symboliska makt är mycket stor när det gäller legitimiteten för dem som försöker väcka uppmärksamhet i dessa frågor.

En av dem är Torsten Trey från organisationen Doctors Against Organ Harvesting (DAFOH) som arbetat för att stoppa den här hanteringen sedan de första bevisen började komma fram.

– Vi skulle inte ha fått en officiell text godkänd av [USA:s] kongress, eller något parlament alls, om ledamöterna inte var övertygade om att brottet faktiskt ägt rum. Att den här resolutionen antagits är ett erkännande att det faktiskt äger rum, sade han.

Trey sade att Kinesiska kommunistpartiet hela tiden anpassat taktiken efter att information kommit fram, och på nya sätt lyckats ducka och slå ifrån sig anklagelserna.

– Nu håller bevismaterialet på att nån en kritisk massa, och nivån av medvetenhet håller på att nå en kritisk massa. Den kinesiska regeringens manöverutrymme blir allt mindre.

Öppnar för att föra frågan vidare

Även författaren Ethan Gutmann, som länge följt frågan, och även skrivit en bok om Kinas organstöldssystem, välkomnade också resolutionen.

– Det sägs att första steget är att erkänna problemet. Nu har vi gjort det, och nu får vi ta och göra något åt det, sade han.

Resolutionen uppmanar till att organskörden ska upphöra, liksom förföljelsen av falungong-utövare och andra samvetsfångar, och uppmanar den kinesiska regeringen att tillåta en oberoende utredning i frågan. Dessutom uppmanas USA:s utrikesdepartement att inkludera en bedömning av organskördsfrågan i sin årliga rapportering om mänskliga rättigheter. Människorättsaktivister kan nu också föra frågan vidare till kongressens andra kammare, senaten, och använda resolutionen för att försöka få utrikesdepartementet att göra mer i frågan.

David Matas, en kanadensisk människorättsadvokat som är en av författarna till den första stora rapporten i ämnet som kom 2006, kallade resolutionen ”välkommen och läglig”.

– Jag har varit involverad i människorättsfrågor nästan hela min professionella karriär. Min erfarenhet är att motståndet mot människorättskränkningar börjar långsamt, och att offrens röst först möts med misstro och ointresse. Sedan bygger rörelsen upp kraft, och blir till sist ostoppbar. Kampen börjar från marginalerna och rör sig in mot centrum. Den amerikanska resolutionen är, för att citera Winston Churchill, slutet på början, sade Matas.

Källa: http://www.epochtimes.se/amerikanska-kongressen-fordomer-organstolder-fran-falungong-utovare/

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.