Avundsjukans manifestation

En medutövare sa, ”Adam kultiverar bra. Han blev frisläppt från ett tvångsarbetsläger efter sex månader när hans dom var för två år. Han återvände till vår kommun och inrättade en material produktionsanläggning för Falun Gong. Han uppmuntrade också andra utövare att validera Dafa. Han är verkligen en Dafa utövare under Fa-upprättandes period”.

Efter att jag hörde detta, hade jag en dålig tanke om denne utövaren, ”Han brukade kunna göra den sittande meditationen i full lotus. Nu kan han inte ens sitta skräddare. Varför?”

Roten till mina tankar var avundsjuka. Den har även manifesterat sig när jag pratade med andra utövare.

Mästaren har lärt oss,

"...avundsjuka visar sig i Kina, den är så stark att den har blivit naturlig och du märker den inte ens själv". (”Avundsjuka” ur Zhuan Falun)

Vid en gruppstudie, sa Bernice, ”Titta på den och den utövaren. Hon studerar Fa, sänder upprätta tankar och exponerar förföljelsen bra trots att hon var fängslad i flera år. Hennes tonfall och vänligheten i hennes sanningsklargörande är så fridfull att publiken blir lätt övertygade. Resultatet blir verkligen bra”. Hon vände sig sedan till mig, ”Du kan inte göra det då du har ett hett temperament.”

Jag sa inte ett ord men tänkte, ”Oavsett antalet människor hon har övertygat att lämna det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess underorganisationer är, hjälpte jag henne att gå online och registrera sina utträde på Epoch Times hemsida.”

Charlotte frågade, ”Varför tar hon injektioner dagligen om hon kultiverar så bra?” (utövaren har haft diabetes symptom ända sen hon var torterad i fängelse.)

Bernice sa, ”Lägg inte märke till andras tillkortakommanden utan deras styrkor. VI borde applådera det hon gör bra.”

Ur denna konversation, kunde man se att Charlotte och jag hade ett sådant starkt fasthållande till avundsjuka att vi inte ens kunde upptäcka det.

Avundsjuka har även följande manifestationer: inte tillåta andra att påpeka tillkortakommanden, peka finger åt andra eller klaga, var godtycklig och se ned på andra.

Avundsjuka leder till konflikter mellan utövare och kommer att utnyttjas av de gamla krafterna. Som resultat av detta skulle några utövare bli arresterade och förföljda.

Mästaren sa,

”Det finns en regel: om avundsjukan inte släpps under kultiveringsprocessen kan man inte nå Zhengguo, det är absolut så.. (”Föreläsning 7” ut Zhuan Falun)

Mästaren har också lärt oss,

”I dag säger jag till utövarna att ni inte ska hålla fast vid illusionen utan att inse, målet ni avser att uppnå är att kultivera mot högre nivåer och avundsjukan måste släppas.” (”Föreläsning 7” ur Zhuan Falun)

Jag kommer att arbeta för att eliminera min avundsjuk från dess rot!

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2017/3/30/162670.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.