Österrike: Wiens kommunfullmäktige godkänner resolutionen som fördömer olaglig organhandel i Kina

Wiens kommunfullmäktige godkände enhälligt en resolution den 7 april 2017, som fördömer den statssanktionerade illegala organhandeln i Kina. Resolutionen framlades av rådets Gudrun Kugler, Peter Florianschütz och El-Nagashi Faika.

 
Rådsmästare Gudrun Kugler (mitten) är en av sponsorerna till resolutionen.

Rådet uppmanar den österrikiska regeringen att ingripa och vidta åtgärder för att säkerställa att olagliga organtransplantationer i Kina öppet diskuteras och bestraffas.

Det föreslår att man skapar en internationell kommitté för att undersöka organtransplantationssituationen i Kina och för att förhindra olaglig organskörd. Det ber också det internationella samfundet att uppmana Kina att släppa ut alla icke-våldsamma samvetsfångar.

I resolutionen konstateras att olaglig organskörd är ett brott och en kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna; att Kina rankas näst i världen, efter USA, när det gäller antalet transplantationer; och även om den kinesiska regeringen hävdar att organen kommer från villiga givare finns det övertygande bevis på att ett stort antal människor dödas för sina organ."

Enligt Kinas officiella dokument, utförs cirka 10 000 organtransplantationer varje år. Jämfört med andra länder, är väntetiden för att få ett organ extremt kort, och källorna till tiotusentals transplanterade organ är oförklarliga.

I en utfrågningsrapport från Europaparlamentet 2016 upptäcktes systematisk och tillförlitlig bevisning för att hundratusentals människor under de senaste 15 åren dödades som ett resultat av tvångsorganskörd.

Enligt resolutionen är de ofrivilliga givarna människor som har torterats i tvångsarbetsläger och dödcellsfångar. De inkluderar Falun Gong-utövare, religiösa anhängare och minoriteter som tibetanerna och uyghurerna.

Den kinesiska regeringen tillåter tvångsorganskörd och håller det som en absolut hemlighet. Fastän den kinesiska regeringen tillkännagav 2015 att de hade förbjudit att skörda organ från dödcellsfångar, pågår det fortfarande.

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2017/4/13/162833.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.