Irland: Presentation av Falun Gong på högskolan hjälper studenter att bli av med stress

Högskolan Malahide Community School, som är belägen vid en kuststad i norra Dublin på Irland, har under de senaste åren bjudit in Falun Gong volontärer att lära ut övningarna till eleverna.

Eftersom tredje års högskolestudenter står inför stort tryck inför högskolexamen, letar många föräldrar och lärare olika sätt för att hjälpa eleverna att lindra sin stress.

Nyligen arrangerade skolan alla elever som kommer att delta i högskoleexamen nästa år, i fyra olika grupper, att lära sig Falun Gong-övningarna på två dagar. Falun Gong-utövare diskuterade kortfattat principerna bakom metoden och demonstrerade övningarna.

Eleverna på Malahide Community School lär sig Falun Gong

John, en lärare på skolan, sade att han träffade utövare medan de samlade signaturer på gatan för att stoppa förföljelsen av den fredliga gruppen i Kina. Han upplevde att övningarna var mycket bra för eleverna, och hoppas att gruppen återvänder under de kommande åren.

En Falun Gong-utövare tillsammans med lärare från Malahide Community School


Michael, en utövare som har deltagit i att undervisa övningarna på skolan under de senaste fyra åren, sade att han kände en glädje att göra det. Skolans rektor sade att han uppskattade gruppens ansträngningar för att hjälpa studenterna.

Bakgrund

Falun Gong gjordes offentligt 1992 och spreds snart till hela Kina på grund av dess gynnsamma effekt på hälsan och moralen. Nästan 100 miljoner människor övade den 1999. Men avundsjuka och rädsla för att förlora kontrollen över folket startade Jiang Zemin, tidigare ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), förföljelsen av Falun Gong den 20 juli 1999.

Förföljelsen har orsakat att många Falun Gong-utövare har dödats under de senaste 18 åren. Många har torterats för sin tro och till och med dödats för sina organ. Jiang Zemin är direkt ansvarig för att ha initierat att den brutala förföljelsen pågår än i dag.

Kinas kommunistiska parti inrättade under hans personliga riktning ett extralegalt säkerhetsorgan, 610-kontoret, den 10 juni 1999. Organisationen åsidosätter polisstyrkorna och rättsväsendet vid genomförandet av Jiangs direktiv om Falun Gong: att förstöra deras rykte, skära ner deras ekonomiska resurser och förstör dem fysiskt.

KKP genomför även statligt sanktionerade levande orgelskördar för lukrativ vinst. På grund av KKP:s informationscensur är det exakta antalet utövare som dödats i förföljelsen inte känt.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2017/12/7/166659.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.