IRISH TIMES: Mänskliga rättigheter i Kina

IRISH TIMES: Mänskliga rättigheter i Kina

-Sir, Under de senaste dagarna har det kommit ännu en rapport om att fem Falun Gong utövare blivit brutalt torterade till döds i kinesiska fängelser. Det innebär att det totala antalet Falun Gong utövare som dött i fängsligt förvar, stigit till 258 sedan förföljelsen startade för två år sedan.
Ett offer, Li Changjun, 33 år, med magistersexamen från Wuhan, var så illa torterad att hans kropp nästan var oidentifierbar. Hans mamma berättade att hans rygg såg ut som om den var ”bränd och kokad”. Eftersom Jiang Zemin personligen har gett order om det totala utrotandet av Falun Gong och eftersom han är ansvarig för Kinas hierarkiska maktsystem är han direkt ansvarig för det barbariska i dessa grymma brott mot mänskligheten.
(…)
Slobodan Milosevic ställdes nyligen inför rätta vid tribunalen i Haag för mord begångna efter hans order. När blir det Jiang Zemins tur att stå till svars för sina brott? – Yours, etc.,
ANTHONY O’BRIEN, Tibet Support Group Ireland, Ailesbury road, Dublin 4.
http// www.clearwisdom.net/emh/articles/2001/8/11/12863.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.