Framför katedralen i Köln – Falun Dafa-informationsdag i Köln, Tyskland

Sedan mitten av mars har två eller tre utövare varje dag under två timmar delat ut Falun Gong-information framför katedralen i Köln. Oavsett om det regnar eller om det är solsken, förklarar de sanningen för människor om förföljelsen som Falun Gong-utövarna i Kina utsätts för. De berättar även för människor om Dafas utveckling i andra länder.

På det öppna torget som lockar till sig mängder med turister kommer hundratals människor varje dag för att titta på utställningstavlorna. Vi träffar rundvandringsgrupper från Kina nästan dagligen. Även om några yngre eller äldre kineser som har blivit ordentligt vilseledda av propagandan inte vill få information om Falun Gong, uttrycker många kinesiska turister sina sympatier och lovordar oss. De tar tacksamt emot våra nyhetsbrev. Några har sagt till oss, rakt på sak, att de inte tror på Jiangs propaganda. Medan de tittar nyfiket på fotografierna, ställer de olika frågor och visar stort intresse och lyssnar till utövarna som förklarar sanningen.

Resande från Tyskland och andra europeiska länder missar inte heller chansen. De är också intresserade av att ta emot nyhetsbreven. Några av dem ber till och med om Zhuan Falun och de frågar efter övningsplatser i sina hemstäder.

Källa:
http://clearwisdom.net/emh/articles/2002/5/10/21849.html
Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2002/5/9/29771.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.