Brev till och från Landshövding Ingemar Eliasson

Till
Landshövding Ingemar Eliasson


Bäste Ingemar Eliasson!

Mitt namn är Kristina Isaksson Kleinert och jag bor i Arvika. Jag skriver nu till dig för att informera om något som är av yttersta vikt.
Sedan några år tränar jag Falun Gong, en kultiveringsmetod för kropp och själ, som har haft en avgörande betydelse i mitt liv. Falun Gong har stärkt min hälsa, men framförallt gett mig en inre harmoni och ett lugn.
Det finns många positiva upplevelser av Falun Gong som jag här skulle kunna berätta om, men huvudorsaken till att jag skriver till dig är att jag vill berätta om situationen för de människor som tränar Falun Gong i Kina.
Den är fruktansvärd!

Jag och min man har under några år arbetat för att informera om vad som händer i Kina och vad omvärlden och Sverige kan göra. Vi har varit inbjudna till folkhögskolor, gymnasieskolor och företag här i Värmland för att berätta om Falun Gong. Det har varit många fina möten med unga och gamla som önskar få mer information och hjälpa till.
Vi har träffat många människor, men vi har aldrig haft möjlighet att få berätta för dig!

Så här nedan har jag sammanställt lite information om Falun Gong.

1992 fick allmänheten i Kina för första gången möjlighet att träna Falun Gong. Det var genom grundaren Li Hongzhi som denna gamla kultiveringsmetod började spridas.
På kort tid blev Falun Gong mycket populärt i Kina och tränades av politiker, hemmafruar, barn och åldringar. Falun Gong erhöll många fina utmärkelser även från den kinesiska regeringen.
1999 blev Falun Gong förbjudet i Kina och en aldrig tidigare skådad förföljelse inleddes. Förföljelsen berör ca 70-100 miljoner kineser, barn och vuxna.

De metoder som används är oerhört grymma och bryter mot alla mänskliga rättigheter.

Under de snart 3 år som förföljelsen hållit på har vi som bor i väst och tränar Falun Gong haft kontakt med politiker och organisationer som arbetar med frågor som berör mänskliga rättigheter. Vi har fått ett mycket gott bemötande och haft möjlighet att informera och delge fakta om vad som händer i Kina.

Det är av yttersta vikt att omvärlden är insatta i vad som händer i Kina!

På så sätt kan omvärlden förhålla sig saklig till den propaganda som den kinesiska regimen förmedlar för att förtala Falun Gong och mörklägga vad som verkligen händer.

Jag och min man Werner har flera gånger varit i kontakt med riksdagsledamöter vid Värmlandsbänken. I höstas var vi på besök i Riksdagen och fick där möjlighet att informera om Falun Gong. Det besöket ledde till att riksdagsledamöterna vid Värmlandsbänken formulerade ett brev som skickades till den kinesiska regeringen, kinesiska ambassaden i Stockholm och 200 politiker på hög nivå i Kina.

Det finns många i Sverige som tränar Falun Gong och flera av dem har själva tagit initiativet att göra något för situationen i Kina, precis som jag och min man.
Detta gäller också alla som tränar Falun Gong i övrig världen.

Vi vet att vårat arbete påverkar situationen!
Att omvärlden är informerad och reagerar har skapat en press på de styrande att efterleva de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Vi är övertygade att sanningen kommer att komma fram och att tillslut kommer förföljelsen att upphöra. Men till dess måste vi göra vad vi kan för att stödja de oerhört utsatta människorna i Kina.

Så här sade vice statsminister Lena Hjelm-Wallén till Falun Gong i Sverige vid ett tal hon höll utanför Riksdagen 2001;
"Att människor förföljs och utsätts för övergrepp på grund av sin tro eller politiska övertygelse, är något som den svenska regeringen aldrig kan acceptera.
Vi har alla ett gemensamt ansvar att våga stå upp i kampen för religionsfrihet och mänskliga rättigheter.
Varhelst människovärdet kränks måste vi våga försvara och återupprätta det!
På det sättet bygger vi tillsammans en bättre värld
".

Jag önskar att få träffa Dig för att ytterligare få informera och berätta om Falun Gong och situationen i Kina.
Jag tror att det är av yttersta vikt att känna till vad som händer i Kina, även för oss här i Värmland. Med den globala kultur och industri vi har idag, så har vi möjlighet att påverka mer än vad vi kanske tror!


Med vänliga hälsningar
Kristina Isaksson Kleinert

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.