Australien: Utrikesdepartementet är djupt oroad över Falun Gong-utövare Zeng Aihuas olagliga fängslande i Shanghai

I sitt brev till den australiska medborgaren Chen Muhan, uttryckte Utrikesdepartementet sin oro över Chens mor, Zeng Aihua, en Falun Gong-utövare bosatt i Hong Kong, men som nu är olagligt fängslad i Shanghai.

Brevet lyder:

"Den australiska regeringen är fortsatt oroad över er mors internering och hennes välbefinnande och har förhört sig om er mors fall med den kinesiska myndigheterna, genom konsulatet i Shanghai. Som ni vet tog vi även upp hennes fall under det årliga mänskliga rättighetsdialogen som vi hade med Kina i juli. Vi kommer att fortsätta att göra undersökningar å din mors vägnar i hopp om att de kommer leda fram till ett positivt resultat för er familj.

"Vi är speciellt oroade över att era familjemedlemmar inte har haft någon kontakt med er mor sedan i maj. Därför har vi bett vår generalkonsul i Shanghai att göra vidare undersökningar kring er mors fall av humanitära skäl, och förhöra sig om hennes situation, samt be de relevanta myndigheterna att de tillåter er att besöka henne."

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a37341-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.