Taiwan: Pingtuns landsting antog lagförslag om att vägra människorättsförbrytare inresetillstånd

Den 28 januari 2011 antog Pingtuns landsting det provisoriska lagförslaget som "Uppmanar staten att vägra människorättsförbrytare inresetillstånd: städer som respekterar mänskliga rättigheter bjuder inte in, välkomnar eller accepterar människorättsförbrytare."

Förutom ett liknande lagförslag som antogs av det lagstiftande rådet, är Pingtung det 12:e landstinget som antar ett sådant här lagförslag för mänskliga rättigheter.


 
Pingtuns landsting antog lagförslaget om att vägra människorättsförbrytare inresetillstånd. Gruppfoto av kommunfullmäktige ledamöterna Li Shi-bin (femte från höger), Li Ching-sheng (fjärde till höger) och Lin Yu-hua (fjärde från vänster) och medborgare som engagerar sig för mänskliga rättigheter Li Shi-bin (andra från höger), Li Ching -sheng (höger), Lin Yu-hua (andra från vänster), och Lu Tung-hsie (vänster) höll en presskonferens efter att lagförslaget antogs.

Lagförslaget lades fram av kommunfullmäktigeledamoten Li Shi-bin och undertecknades av tjugo andra medlemmar. De huvudsakliga punkterna i lagförslaget inkluderade: Uppmana utskottet i fastlandet och immigrations byrån i den centrala regeringen att kontrollera i detalj om det kinesiska kommunistpartiet (KKP:s) tjänstemän som ansöker om att få resa in i landet, varit inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter och förneka dessa personer som varit inblandade att få inresetillstånd. Samt uppmana Pingtuns landsting och icke-statliga organisationer att inte bjuda in, välkomna eller ta emot KKP tjänstemän som kränker de mänskliga rättigheterna.

 
Efter mötet där lagförslaget antogs, deltog fullmäktigeledamoten Li Shi-bin, Li Ching-sheng, Lin Yu-hua och Lu Tung-hsie som aktivt arbetat för lagförslaget och en representant för Taiwans Falun Dafa-förening, i en
presskonferens.

Fullmäktigeledamoten Li Shi-bin påpekade, " Att skydda liv och egendom är sådant som grundlagen i varje land ser till. Att lagförslag som vägrar människorättsförbrytare inträde har antagits en efter en i Taiwan, vilket indikerar att KKP-regimen kränker de mänskliga rättigheterna och att tyranni måste protesteras genom handling."

Representanten för Taiwans Falun Dafa förening Yang Chiu-nan sa, "Landstinget antog lagförslaget. Det finns åtminstone tre viktiga innebörder: Vi måste hjälpa till att stoppa människorättsförbrytare, aktivt skydda grupper eller enskilda personer som förföljs och göra Pingtungs medborgare medvetna om KKP:s natur."

Några fullmäktigeledamöter som gav stöd åt lagförslaget vittnade om att medan de arbetade med lagförslaget utövade KKP tryck både privat och försökte stoppa lagförslaget.

Yang Chiu-nan berömde fullmäktigeledamöterna för att de stod upp för rättvisa och antog lagförslaget trots påtryckningar.

Källa: http://clearwisdom.net/html/articles/2011/1/30/122945.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.