Förföljelsens galenskaper

Shanghai-överraskning
Av Joshua Schenker
27 september 2002

[…]

Regeringens allomfattande krig mot Falun Gong […] har blivit väl dokumenterat, men vad som knappt nämns är det faktum att Pekings säkerhetsstyrkor rutinmässigt har torterat och mördat Falun Gong-anhängare. Det har rapporterats att de kinesiska myndigheterna har låst in hundratals Falun Gong-utövare i psykiatriska sjukhus och tvångsmatat dem med droger, fängslat tusentals fler i världens största system av arbetsläger och i tysthet avrättat flera Falun Gong-utövare.

[…]

Kina har också tagit upp kampen mot Falun Gong utanför sina gränser. Peking övertygade Kambodja att deportera två Falun Gong-utövare som hade flytt till Phnom Penh och har använt sina ambassader i USA för att trakassera Falun Gong-anhängare. En Falun Gong-utövare i Washington hävdar att kinesiska spioner har spelat in hans privata samtal och sedan lämnat inspelningen i hans telefonsvarare för att terrorisera honom. Peking kan mycket väl också ha influerat den ståndpunkt regering och media intog mot Falun Gong i Hongkong. I april sparkade plötsligt China Morning Post, Hongkongs ledande engelskspråkiga nyhetstidning, sin byråchef för Peking, Jasper Becker, som hade skrivit flera undersökande artiklar om Falun Gong. I augusti fann sedan en Hongkongdomstol utövare av Falun Gong, vilket inte är förbjudet i territoriet, skyldiga till att ha orsakat ”allmänt förhindrande” genom att protestera utanför den kinesiska regeringens huvudkontor.

[…]

Utländska företag har blivit delaktiga i Kinas nedslag på mänskliga rättigheter. Fastän internationell media har hyllat Internet som en potentiell liberaliserande kraft, har Peking skurit in på Internetfriheten. Många Internetkaféer har stängts, chatrum kollas noggrant av en styrka på 40 000 Internetsäkerhetsspioner och Peking konstruerar ett system för att kontrollera alla Internetanvändare. Kina har också använt Internetbrandväggar för att blockera hundratals utländska hemsidor som t ex BBC och Falun Gong. New York Times fick uppskov bara därför att dess utgivare personligen vädjat till Jiang Zemin. Kineser som hjälpt andra att komma runt brandväggar har fängslats.

[…]

Källa: http://www.inthesetimes.com/issue/26/24/feature1.shtml

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.