En svensk utövares brev till Japans Premiärminister

Ärade Premiärminister,

Den 20 maj 2002 blev den japanska Falun Gong-utövaren Yoko Kaneko från Sado i Niigata (hennes kinesiska namn är Luo Rong) illegalt inspärrad av polis från PekingsAllmänna Säkerhetsbyrå, på grund av att hon delade ut material som förklarade sanningen om Falun Gong. Hon dömdes illegalt till ett och ett halvt års "omskolning genom arbete". Yoko Kaneko är inspärrad i Daxings tvångsarbetsläger för kvinnor, i Peking. Ögonvittnen, såsom hennes make Atsuki Kaneko och hennes syster, vittnar om att Yoko Kaneko är ytterst svag och påvisar tecken på hård tortyr.

Den kinesiska diktaturens regim har uppvisat barbariska handlingar och extrem hänsynslöshet i sin förföljelse av Falun Gong-utövare. Fram till idag, finns närmare 500 kända och dokumenterade fall där utövare har torterats till döds. Hundratusentals utövare har arresterats eller behandlats illa på olika sätt i Kina. Falun Gong-utövare vill bara vara goda personer och följa de himmelska principerna "Sanning - Godhet - Tålamod".

Den kinesiska regeringen bryter mot internationella människorättsfördrag, de följer inte sin egen konstitution och nu spärrar de även in och torterar personer från andra länder. Hur kan ett sådant ledarskap vinna förtroende hos det egna folket eller hos det internationella samfundet?

Vad Yoko Kaneko gjorde, var en helt osjälvisk handling. Av medkänsla, berättade hon sanningen om Falun Gong och om förföljelsen för andra människor. Hon har uppvisat stort mod och hon har redan genomlidit stora plågor, för att kunna nå andra människors hjärtan.

Ärade Premiärminister, vi ber Er aktningsfullt att ta upp den här saken under Ert besök i Kina. Vi tror uppriktigt att en sådan storartad sak av Japans Premiärminister inte bara skulle vara av vital hjälp för Yoko Kaneko och hennes familj i Japan, utan det skulle även utgöra ett stort steg mot en bättre framtid.

Vördsamt,

[namn utelämnat]


Kungälv, 29 september 2002

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.