Den tidigare franske utbildningsministern föreslår att låta fler människor inse Falun Gongs sanna värde

Den tidigare franske utbildningsministern Jack Lang träffade Zhao Ming och andra Falun Gong-utövare vid parlamentet. Lang uppmuntrade Falun Gong-utövare att ihärdigt arbeta med att inte bara låta människor få veta om sanningen om förföljelsen, utan också låta människor inse Falun Gongs sanna värde. Han sade även att han skulle fortsätta sina ansträngningar tillsammans med Falun Gong-utövare i syfte att vinna ytterligare stöd.Vid middagstid den 1 oktober 2002, träffade den franske kongressmannen, tidigare kultur- och utbildningsminister, Jack Lang några franska Falun Gong-utövare vid franska parlamentets Premier Bureau. Bland dem fanns Falun Gong-utövaren Zhao Ming som i mer än två år varit fängslad och torterad av Jiang Zemins regim på grund av sin tro på Falun Gong. När Zhao Ming, som studerade för sin magisterexamen i datorvetenskap på Irland, blev olagligt fängslad i Kina uppmärksammade den franske utbildningsministern Jack Lang detta särskilt och krävde ett slut på förföljelsen mot Falun Gong, vilken han betraktade som ”en outhärdlig tragedi”. Under kraftfulla påtryckningar från det internationella samfundet tvingades Jiangs regim frisläppa Zhao Ming i mars 2002.

En representant från Franska Falun Dafa Föreningen presenterade helt kort Falun Gongs fantastiska effekter när det gäller att lära människor att vara medkännande och möjliggöra för människor att uppnå både fysisk och psykisk hälsa. Hon talade också om Falun Dafas spridning världen över och om Jiang-regimens tre år långa förföljelse av Falun Gong. Utövarna tackade Jack Lang för hans humanitära ansträngningar för att säkerställa Zhao Mings frisläppande och de uppmanade även alla godhjärtade människor i världen att tillsammans kämpa för att få ett omedelbart slut på förföljelsen av Falun Gong.

Efteråt talade Zhao Ming kortfattat om den omänskliga förföljelse han utstått och uttryckte sin uppriktiga tacksamhet till Lang för hans upprätta stöd. Zhao Ming nämnde också att hundratusentals Falun Gong- utövare utstår liknande brutal tortyr i arbetsläger i dagens Kina. Han uppmanade det internationella samfundet att tillsammans arbeta för att stoppa förföljelsen. En västerländsk utövare berättade för Lang att Jiangs regim nyligen påtagligt lurat utländska regeringar att förfölja Falun Gong-utövare utanför Kina. Utövaren poängterade att detta är ett hot som utmanar principerna för demokratisk frihet och som borde bevakas och stoppas.

Jack Lang visade sin oro för de Falun Gong-utövare som utstår förföljelsen och uttryckte sin uppriktiga beundran för människor i Frankrike och på andra platser som kämpar hårt för friheten i Kina och för trosfriheten. Han sade att han gärna skulle vilja motivera fler människor till att stödja Falun Gong. Jack Lang uttryckte också sin oro över att vissa europeiska länders regeringar, på grund av sina ekonomiska intressen, inte gjort sitt yttersta för att få länder som Kina att respektera de mänskliga rättigheterna. Han uppmuntrade utövare att arbeta ihärdigt, inte bara med att låta människor få veta sanningen om förföljelsen, utan också att låta dem inse det sanna värdet av Falun Gong. Han sade att han skulle fortsätta sina ansträngningar tillsammans med Falun Gong-utövare.

Förra sommaren när Falun Gong-familjen Chi Jians, som bodde i Grenoble i Frankrike, satt fängslad i Kina kämpade Jack Lang för att rädda dem. Idag var även Chi Jian närvarande. Jack Lang uttryckte särskilt sin beundran för det mod som Zhao Ming och Chi Jian demonstrerat när de stått upp för sin fasta tro på Falun Gong och han berömde även Falun Gong-utövares sätt att inspirera människor genom sina handlingar. Under en intervju med den Franska Internationella Radio- och TV-stationen och reportrar från Taiwan Central News Agency och under en diskussion med Kinakännare, uttryckte Jack Lang att förföljelsen av Falun Gong är oacceptabel.

Källa:
http://www.clearharmony.net/articles/200210/7448.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.