Polen: 168 timmar framför den kinesiska ambassaden

Idag är var den sista dagen av av den 168 timmar långa vädjan framför den kinesiska ambassaden i Polens huvudstad Warzawa. Utövare från Sverige, England, USA, Kanada och Polen var närvarande vid första händelse vid den kinesiska ambassaden i Polen. Stämningen kändes högtidlig och speciell då utövarna kontinuerligt gjorde Falun Gongs fem övningar och Fa Zheng Nian [en slags meditation /red.].

Många mediarepresentanter kom under den första dagen, bl a från en radiostation, Polska Press Agency och landets största tidning. Den mycket positiva rapporteringen visade både det polska folkets stöd för Falun Dafa och deras förakt för Jiangs regims brutala förföljelse-metoder. Under vädjandets femte dag kom en frivillig från Polens Amnesty och organiserade en ljusvaka i samverkan med utövarnas vädjan. Denna ljusvaka var för människor som stödjer utövarnas vädjan mot Jiangs förföljelse och minst 20 personer samlades, både från Amnesty och andra grupper för Mänskliga Rättigheter.

Många som passerade förbi frågade om hur de kunde hjälpa till för att få ett slut på förföljelsen och skrev på en petition som stöd för utövarna i Kina. Ett par från Sverige överlämnade en ros till utövarna och placerade den framför dem under deras vädjan. Många stannade till och frågade om de kunde ge utövarna varm mat och något att dricka. En kvinna som bor mittemot ambassaden berättade för utövarna att hon hade sökt ett sätt för att kunna bli en bättre och friskare person, men inte hittat vad hon sökt. Hon hade lyft sitt huvud mot himlen och bett om hjälp; nästa morgon då hon drog undan gardinerna var det en grupp Falun Gong-utövare som gjorde en vädjan mittemot hennes bostad! Hon hade omedelbart gått över till dem och sagt att hon ville lära sig Falun Dafa. Utövare gav henne ett exemplar av Zhuan Falun [Den bok vari Li Hongzhis, Falun Gongs grundares föreläsningar om Falun Gong sammanställts /red.] som hon omgående började läsa då hon kommit hem. Många andra stannade också upp och fördömde förföljelsen och gav uttryck för sitt stöd för utövarna och om hur vackra de tyckte att övningarna var. En kvinna på 80 år sa till utövarna att hon var glad att några människor i världen fortfarande bryr sig om andra, medan en annan person uttryckte sin förundran över att det fanns människor som var beredda att sitta i det regntunga och kyliga vädret för något de trodde så starkt på.

En polisvakt var placerad i utövarna närhet under alla 168 timmar. Poliserna uppträdde mycket beskyddande mot utövarna då de var medvetna om de lömska metoderna från de kinesiska ambassaderna i andra länder. Polisen kom fram och samtalade med utövarna under den första dagen och efter att ha fått reda på att de skulle stanna i 168 timmar sade han, ”Nu skall vi se vad ni går för!”. Polisen hade rätt, störtregnet och det mycket kalla vädret testade verkligen utövarnas beslutsamhet. Efter att ha fått se den upprätta och orubbliga viljan hos utövarna kom polisen tillbaka igen och sade, “Ni är annorlunda jämfört med andra som protesterar, ni är prydliga, välklädda, ni är alltid glada, ni är fridsamma och orsakar inga problem.” Poliserna sa att vanligen uppförde sig protesterande väl tills polisen försvunnit bakom hörnet, då började man att ställa till med bekymmer. De var berörda av Falun Gong-utövarnas sätt och de fick med sig ett bestående gott intryck av Falun Dafa.

Nävaron vid ambassaden och den stora mediabevakningen gav fler polska människor möjlighet att få veta om det vackra i Falun Dafa och om Jiang Zemins illasinnade handlingar. Många människor sa att de bestämt sig för att lära sig övningarna på den lokala övningsplatsen och hela tilldragelsen var väldigt framgångsrik.

Källa:
http://www.clearharmony.net/articles/200210/7462.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.