Amnesty ber Taoiseach och Tánaiste om hjälp att rädda kinesiska fångar

Amnesty ber Taoiseach och Tánaiste om hjälpa att rädda kinesiska fångar

Torsdag 30 augusti, 2001

[utdrag]

Taoiseach och Tánaiste har mottagit en lista med fångar, vars fall Amnesty Internationals Irländska sektion önskar tas upp i mötena med Kinesiska Premiärministern Mr. Zhu Rongji nästa vecka.

”På grund av de omfattande problemen med mänskliga rättigheter i Kina,
har jag valt ut ett antal individuella fall vilka jag önskar tas upp med Mr. Zhu Rongji och hans tjänstemän,” säger Seán Love, Amnesty, i ett brev till Taoiseach och Tánaiste nu under veckan. ”Dessa fall är bara en handfull av de tusentals kinesiska fångar som idag torteras, fängslats för sin fredliga tro eller väntar på avrättning.”

Kina säger i frågan om mänskliga rättigheter att de prioriterar att föda sina invånare. Men enligt Amnesty så ger inte det Beijings regering rätten att förtrycka, tortera och avrätta dess befolkning. ”Vilka slags mänskliga rättigheter kommer den Irländska regeringen att införliva
i handelsförhandlingarna med den Kinesiska regeringen?” frågar man.
De specifika fallen Amnesty har bett regeringen ta upp är:

· Zhao Ming: Har suttit fängslad utan rättegång i ett antal olika arbetsläger sedan januari
2000, då han återvände till Kina från Trinity College i Dublin, för att fira jul. Hans ”brott”
består i att inte avsäga sin tro på Falun Gong. Han har genomlevt fysisk och psykisk tortyr.
Vid ett tillfälle rapporterades det att han handfängslats vid en stol och vägrats sova på fem
dagar. Det sägs även att han tvingats stå eller sitta på knä under långa perioder. Andra
fångar har uppmuntrats att misshandla honom.

Inget har hörts av honom sedan maj i år. Vi vet inte om han fortfarande lever.

Amnesty International tror att Zhao Ming hålls fängslad enbart för sin tro och kräver därför hans omedelbara och ovillkorliga frigivelse.

[…]

Amnesty har även bett Taoiseach och Tánaiste ta upp frågan om dödsstraff med den Kinesiska Premiärministern. Mer människor avrättades i Kina under de sista månaderna än
i hela världen de tre senaste åren. Åtminstone 1,781 människor har avrättats, men den egentliga siffran är mycket högre. Till de avrättade hör skattebrottslingar, förskingrare och bensintjuvar. Endast en liten del av dödsdomarna och avrättningarna registreras.
”Större delen av avrättningarna tar plats inför fullsatta sportarenor och allmänna torg.
Fångar förs också genom stadens gator på väg till avrättning vid intilliggande fält eller liknande,” säger Seán Love.
För vidare information, besök www.amnesty.ie. Foton av individerna finns på vår webbplats.

Källa: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2001/9/4/13526.html


Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.