Bli av med vanliga människors mentalitet, lägga ner ”självet” och placera Fa först

Presenterad vid Erfarenhetskonferensen i Genève, 2003

Hälsning till Mästaren och allihop!

Jag är en utövare från North Carolina.

I “Nordamerikanska Föreläsningsturnén”, sade Mästaren till Fa-upprätande lärjungar att göra tre saker. Den allra första är att studera Fa väl och kultivera sig själv väl. Jag har ofta upptäckt att på grund av att min egen och några andra medutövares kultivering inte varit bra så har det gett de onda krafterna möjlighet att störa. Som ett resultat av detta har en del saker som kunde ha gjorts bättre inte gjorts bra. Endast genom att verkligen rena oss själv och assimilera oss själva med Dafa kan vi rädda de otaliga kännande varelserna i den himmelska kropp som motsvarar oss och endast genom att göra så kan vi fundamentalt bryta de gamla krafternas störningar och göra bättre ifrån oss i assisterandet av Mästarens Fa-upprätande. Jag skall dela med mig av några av min erfarenheter och förståelser.

1. Ta bort mentaliteten att “stå över andra”, solitt kultivera mig själv

Jag har hört att en del assistenters och koordinatörers konflikter med andra utövare har påverkat Fa-upprätande aktiviteter på ett ogynnsamt sätt. När det gäller den här frågan har jag själv inte heller gjort det bra.

Under perioden med individuell kultivering innan den 20 juli 1999 var det relativt lugnt. Det fanns prövningar men jag kunde vara ganska strikt med mig själv. Efter den 20 juli 1999 deltog jag i Fa-upprätande aktiviteter och senare började jag göra lite koordineringsarbete. Jag började då känna det som om jag hade samlat någon slags ”aktning”, gradvis och omedvetet utvecklat någon slags mentalitet av att ”stå över andra”. Jag var klart medveten om att mina Fa-studier inte var så bra, ändå tenderade jag att tycka att jag var mer korrekt än andra. Ibland diskuterade jag inte med andra utifrån Fas principer utan försökte snarare köra över folk genom att använda min position som assistent eller projektledare. Under en tidsperiod hade jag till och med en sådan [här] tanke, ”Fa-upprätandeperioden är annorlunda från perioden med individuell kultivering. Det som är viktigt är att få Fa-upprätandets saker gjorda och det är OK att ha dåligt humör”. Just på grund av sådana vägledande tankar försummade jag att titta inåt och blev mindre strikt mot mig själv.

Under en period hade många medutövare lokalt många klagomål på mig och sa att jag hade lagt mig till med ett överlägset drag av att vara någon sorts byråkrat när jag pratade eller gjorde någonting. Jag tyckte att det jag sade i lokala gruppdiskussioner var helt korrekt, men andra sade att jag bara sprutade ut höga ideal och slängde ur mig tomma ord. En person sade så, två personer sade så och slutligen fann jag att många människor sade så. Till att börja med var mitt hjärta inte lugnt, ”Är jag sådan? Vilka av mina ord och handlingar visade att jag satte näsan i vädret? Gjorde jag inte detta endast för hans bästa och för vår lokala grupps bästa?” Det sjöd verkligen i mitt sinne ett tag, men efter att ha lugnat ner mig tittade jag tillbaks på min mentalitet, sättet att göra saker på och attityden när jag pratade eller gjorde saker och jag var verkligen sådan och i allvarlig utsträckning. Tanken på att ”vara en erfaren utövare och att stå över andra” låg gömd mycket djupt. Just på grund av detta utvecklade jag faktiskt gradvis och omedvetet attityden och det typiska sättet hos en obetydlig byråkrat, så till den grad att jag inte kunde märka det ens efter att andra hade påpekat det för mig. Precis som min fru sade, ”Hur skulle du kunna märka det? Det har redan gått in i dina celler.”

Mästaren sade, ”Varenda en av våra ansvarspersoner behöver lägga särskild vikt vid att studera Fa. Oavsett hur storartade eller hur utomordentliga uppgifterna är som en ansvarsperson axlar så kan han inte glömma att kultivera sig själv. Hur mycket arbete du än gör så ska du vara en Dafa-lärjunge som gör Dafa-arbete och inte en vanlig människa som gör Dafa-arbete, så ni måste studera Fa. En ansvarsperson är faktiskt också en vanlig lärjunge. Varje person, vad han än gör, så ska han betrakta sig som en av lärjungarna, du måste se dig själv som en av lärjungarna.” (Fa-föreläsning vid Florida konferensen, USA.) I boken Zhuan Falun står det: ”Alla utövare är lärjungar, oavsett när de började utöva.” ”Vad ska du bära det namnet för om du inte kultiverar? Vad är den första kursens elever, den andra kursens elever,

Mentaliteten av att stå “över andra” är nära besläktat med fasthållandet att söka berömmelse. Under dessa tre års Fa-upprätande har medutövare till fullo tagit till vara sina talanger och sin yrkesskicklighet för att klargöra sanningen, men det har också exponerat mitt fasthållande att söka efter berömmelse som jag trott jag hade gjort mig av med: Vem har vissa speciella skickligheter? Från vilket universitet tog den och den examen? Vilka titlar innehar någon i det vanliga mänskliga samhället? Å ena sidan kände jag mig väldigt glad över det faktum att många är begåvade bland Dafa-utövare, men å andra sidan reflekterade det mitt dolda fasthållande att söka efter berömmelse. När ett tillfälle dyker upp, efter att jag fått något som andra inte fått, kan det lätt utveckla en del stolthet och mentaliteten av att ”stå över andra.”

När jag var med dessa utövare som har ett visst anseende så kunde jag kontrollera mina känslor, tala mjukt och till och med ödmjukt fråga dem till råds, men när jag är med en del andra utövare så tenderade jag till att förlora humöret och skylla på andra. Till och med när det de sade var ganska riktigt utifrån Fas perspektiv så lyssnade jag kanske med viss invändning. I själva verket är varje utövare jämlik inför Buddhorna. Var och en av oss representerar Mästarens obegränsade förhoppningar, vi har alla getts det mest magnifika uppdraget och vi är alla under Buddhas oändliga barmhärtighet och godhet. Det finns inga skillnader där över huvud taget, ingen är högre eller lägre än någon annan. När jag gick till botten med det fann jag begreppet hierarki och snobbigheten i vanliga människors samhälle.

Just på grund av dessa orena tankar kunde jag i en del kritiska ögonblick inte utgå fullständigt från Fas perspektiv och diskutera med medutövare jämlikt och objektivt. Ibland hade jag mentaliteten att mina ord skulle bära mer tyngd och jag var inte anspråkslös. Å andra sidan lydde jag råd från de utövare som jag respekterade utan att tänka efter tillräckligt. Som ett resultat av allt detta blev vissa saker som kunde ha gjorts bättre inte så bra gjorda. Det visade sig speciellt under oktober-händelserna.

Faktiskt så ser jag mer och mer att jag i jämförelse med många medutövare har hamnat långt efter när det gäller Fa-studier, förklarande av sanningen och sändandet av upprätta tankar, såväl som att vara flitig och generös. Många utövare gör helt enkelt en massa saker i det tysta. Jag kan bara försöka komma ikapp och har över huvudtaget inget att vara stolt över. Jag måste verkligen göra mig av med den orena mentaliteten av att ”stå över andra” och med bestämdhet kultivera mig själv.

2. Titta inåt och höjas tillsammans

Förra året åkte jag till en annan stat för att delta i förberedelserna inför en del Fa-upprätande aktiviteter. Innan jag åkte hörde jag att det fanns konflikter mellan en del utövare. Å ena sidan ville jag hjälpa dem med förberedelserna inför aktiviteterna och å andra sidan hade jag en subtil skrytsam mentalitet och ville hjälpa dem lösa problemet. Efter att ha anlänt insåg jag att problemen där verkligen var allvarliga och kände smärta i hjärtat men jag hade inte ett lugnt sinne eller utbyte med medutövare, vad jag mest hade i mitt sinne var klagomål.

Det som en utövare gjorde när han förklarade sanningen inom ett känsligt område var en aning irrationellt. En annan utövare kritiserade honom hårt när han pratade med mig, och trodde att han hade skadat Dafas anseende och skapat stora negativa effekter för de viktiga Fa-upprätande aktiviteterna som skulle ske senare. Hon ville inte ens kommunicera med den utövaren. Jag försökte medla. Jag sade till den senare utövaren att Mästaren säger till oss att ha oändlig tolerans och förståelse med vänlighet gentemot medutövare och att vi skall tala medkännande och vänligt. Ord som dessa upprepades flera gånger under dessa dagar, men sista gången förstod jag att jag kastade ut dem till den andra ändan av luren med ilska, klander och otålighet. När jag lade på insåg jag plötsligt att orden jag sade till henne var som en spegel: Var jag medkännande gentemot den här utövaren? Var jag förstående och vänlig? Talade jag medkännande och vänligt? Mästaren sade att när två människor har en konflikt ska även den tredje parten se på sig själv. I det ögonblicket när jag såg tillbaka på problemen som jag hade observerat hos medutövare under de senaste dagarna så insåg jag att vartenda ett av dem fanns hos mig själv eller lokalt i vårt område, bara i olika grad.

När jag misslyckades med att titta inåt kunde jag inte vara försynt och vänlig gentemot medutövare. Därför, oavsett hur höga principer man talar om blir effekten säkert inte bra. Alltså, bara genom att främja en miljö där alla tenderar att titta inåt och där gruppen över lag höjer xinxing kan problemen lösas från grunden.

Tidigare lade jag ofta märke till att den här ansvarspersonen hade de här problemen och att den där ansvarspersonen hade de där problemen; det verkade om som jag själv var en ganska bra kultiverare. När jag senare började få ansvar för någonting manifesterades samma problem hos mig själv och till och med ännu värre. Från detta insåg jag verkligen att när jag ser andras brister så måste jag titta inåt, se det som en varning till mig själv och jag kan aldrig känna mig självbelåten eftersom det mycket väl kan bero på att mitt fasthållande inte har haft chansen att bli synligt.

3. Göra sig av med ”självet”, sätta Fa först

Ondskan försöker med alla medel att störa under Fa-upprätandet. Mästaren sade;

”…så länge ni har vanliga människors fasthållanden så är det dessa som demonerna kan utnyttja, och när ni inte är uppmärksamma kan de utnyttjas när som helst. Så som Dafa-lärjunge bör du därför göra ditt bästa att ha kontroll på den vanliga människans fasthållanden, göra ditt bästa att hindra dem från att ha någon påverkan, …” Fa föreläsning vid Fa konferensen i Boston 2002.

Jag har massor av vanliga människors fasthållanden. När jag tittar inåt efter en xinxing-konflikt med medutövare har jag kommit på att det ibland varit orsakat av tävlingsmentalitet, ibland av avundsjuka och ibland fasthållandet att ”rädda ansiktet”, etc. En dag insåg jag att det höll mig så upptagen med att leta fram dessa fasthållanden ett efter ett, och att det var i stil med ”om det finns värk i huvudet så fixar du huvudet, om det finns smärta i foten så fixar du foten.” I själva verket upptäckte jag att varje gång mitt hjärta var stört, så hurudana de yttre manifestationerna än var så inskränkte de sig alla till ett ord – till ”självet” eller ”jaget” och det var där grundorsaken fanns. Men, ”osjälviskhet och altruism” och ”tänka på andra först” är naturen hos en stor upplyst varelse. Därför, om det finns någon ”själviskhet” så måste den utan tvekan tas bort. När mitt hjärta, efter den här insikten, blev stört försökte jag genast se efter om jag hade ”självet” eller ”jaget” i det. Detta förenklade enormt processen av självexaminering och det gjorde mig mer villig att göra mig av med mina fasthållanden.

Detta ”självet” eller ” jaget” är manifesterat på många sätt:

I de projekt där en annan utövare är koordinator brukade jag inte gilla att bli beordrad. Jag kände att koordinatorn ibland pratade högt över huvudet, inte kunde lyssna på andra och saknade barmhärtigt hjärta och ton, vilket var pga. viljan att andra skulle respektera ”jaget ”. Men i andra projekt där jag är koordinatorn har jag tendens att vara bossig, känna det som om jag alltid har rätt och vill att andra skall lyssna på ”mig”.

Efter att jag utryckt mina synpunkter under diskussioner i vår lokala grupp eller via e-post, tyckte jag om att se andras huvuden nicka eller säga, ”Ja, jag tycker som Jeff.” När det ibland inte var någon respons kunde jag bli lite besviken, ”Va? Hur kommer det sig att ingen nickar? Inget gensvar?”

När saker gjorts bra kunde jag bli lite skrytsam, ”Ja, det var min idé.” När saker inte gjorts så bra, när jag mådde dåligt efter förlusten gentemot Dafa, oroade jag mig ibland för att förlora ansiktet.

När detta ”jag” tynger hjärtat så mycket, förhindrar det en från att tänka 100 % rent utifrån Dafas perspektiv hela tiden. Det hindrar en också från att tänka som den första tanken; om den andra partens idé kan uppnå samma resultat och om det finns bra saker i det. Om man inte uppmärksammar detta kan det orsaka stor förlust för Dafa i kritiska lägen.

En annan gång bad en utövare mig att hjälpa till med en sak. Jag visste att det var viktigt men jag kände mig starkt motvillig att göra det och skapade många ursäkter, såsom brist på tid och att vara obekant med situationen. Orsaken bakom det var att jag och denna utövare tidigare hade haft delade meningar om vissa saker och hade haft xinxing-tester flera gånger och därför ville jag inte bekymra mig om xinxing-tester som kunde dyka upp när som helst medan jag hjälpte henne. Jag glömde att jag alltid ska sätta Dafa först och att hennes saker är mina saker. Jag skulle inte ha beaktat personliga saker över huvudtaget. Lyckligtvis insåg jag snart detta och orsakade inte Dafa mycket förlust.

De onda krafterna använder osämjan mellan utövare för att störa. När vi är oaktsamma kan vi lätt falla i dess fällor, men när vi är strikta med oss själva kan vi bryta det utan större svårighet. Efter att nyligen ha insett detta så uppstod det flera tillfällen där medutövare hade en dålig attityd. Om jag inte hade vaktat mitt xinxing hade det blivit argumentation och det skulle naturligtvis ha blivit oundvikligt med störningar. Dessa gånger när jag genast försökte tänka utifrån den andra partens perspektiv och tänkte mer på den andra partens starka sidor, så försvann de negativa tankarna genast, risken för argumenterande undveks och störningarna arrangerade av de onda bröts naturligt.

När jag först lärde mig Fa-principen att ”titta inåt” blev jag så begeistrad, ”Så storartad Mästaren är! Jag är så lyckosam att ha hittat den sanna kultiveringsvägen.” Ändå har detta att praktisera denna princip absolut varit en lång och svår process. Nu har Mästaren nyligen lärt oss att först beakta om slutresultatet av den andra partens föreslagna tillvägagångssätt kan nå samma mål och att tyst komplettera detta för att göra saken mer komplett och perfekt. Jag blev återigen begeistrad men ju bättre det är och ju högre kraven är, desto svårare är det att praktisera. När saker inte är stora och det finns gott om tid är det lätt att göra, men när saker är stora och det finns tidspress så är det svårt och jag kan fortfarande inte göra det bra.

Nyligen upplystes jag till några andra aspekter av detta. Det Mästaren beskriver är ett rike, ett rike av osjälviska och altruistiska upplysta varelser som alltid tänker på andra före sig själva, men detta rike är inte ett som man kan vara i genom att tänka. Det kräver en lång och solid kultiveringsprocess under vilken man är strikt med sig själv när det gäller att göra sig av med ”självet” och ”jaget”. Det är endast genom att bli av med sin känslosamhet som man kan ha sann barmhärtighet. Tidigare var min förståelse kring ”osjälviskhet och altruism” och ”tänka på andra före sig själv” mer fokuserad kring att ge bra saker till andra och lämna de dåliga sakerna till mig själv, eller att offra mina pengar och min bekvämlighet för räddandet av kännande varelsers skull. Nyligen har jag mer och mer insett en annan sida som också är svår för mig och det är att lägga ner mina egna åsikter, min egen självaktning och mitt eget rykte etc. Endast genom att verkligen göra sig av med ”självet” och hela tiden sätta Fa främst kan man assistera Mästaren i Fa-upprätandet med ett rent sinne och kan man verkligen bli en stor upplyst varelse med ärbar upplysning och upprätt Fa.

Ovanstående är bara min ytliga förståelse. Jag har gott om utrymme för förbättringar. Ibland dyker till och med samma problem upp igen. Om någonting är opassande eller ni ser problem i min framtida kultivering skulle jag uppskatta om medutövare pekar ut dem.


Tack, Mästaren! Tack alla!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.