• Målningar av Falun Gong-utövare: ”Skönhet som kommer från väst”

 • Några tankar kring Maya-profetior

  De mystiska Maya-profetiorna har påvisat den oundvikliga lagbundenheten hos galaxens rörelser, regelbundna och oförändrade liksom de fyra årstiderna. År 755, var det en profetia från en Maya-munk: efter 1991 kommer två stora händelser att inträffa: uppvaknandet av människors universella medvetenhet och rening och regenerering av jorden. Enligt Maya-kalendern är 1992 det första året i den sista perioden av den sista etappen, etapp 13.
 • Uttydande av de sista tre stroferna i dikten Plommonblom

  Muntligt förmedlat och improviserat av Mästaren den 3 juli 2001, registrerat av elever och publicerat med Mästarens godkännande.
 • Ett besök hos Hopi-nationen

  Den natten såg jag i sömnen två uråldriga ansikten i mitt sinne, mycket vänliga ansikten. De visste att vi hade kommit och det var som ett välkomnande. De visste att vi hade kommit av en orsak som fanns i våra hjärtan.
 • En profetia: Anteckningar gjorda av Ge An

  Anteckningar gjorda av Ge An var okänd i närmare 450 år, fram till 1986 då en koreansk vetenskapsman började undersöka bokens innehåll. I slutet av 1980-talet hade boken blivit mycket populär i Sydkorea.
 • Varför finns det profetior?

  I det västerländska samhället efterlämnade fransmannen Nostradamus en bok med profetior för flera hundra år sedan. Den infödda amerikanska Hopistammen lämnade över läror från Hopiguden. De gamla grekerna lämnade efter sig profetior från Pythia, Apollos orakel i Delfi.
 • Min tolkning av Uppenbarelseboken

  Den kristna Bibelns Uppenbarelsebok är en samling magnifika profetior. Den har förutspått många händelser som sker eller kommer att ske i världen, men under en lång tid har människor tolkat den på olika sätt vilket medfört många missförstånd. Denna artikel utforskar några avsnitt i Uppenbarelseboken, något som förhoppningsvis kommer att leda till vidare undersökningar och diskussioner.
 • Vilken information förmedlar Maya-kalendern till det nutida mänskliga släktet?

  Maya-kulturen är en mycket gammal civilisation med väldigt utvecklad vetenskap och civilisation som existerade en gång i historien. Kalendersystemen som Maya efterlämnade, tillsammans med deras matematik, är lika mystiska som folkslaget själva, ingen vet var de kom från.
 • Voluspa, Valans spådom

  En berömd dikt från norra Europa som berättar om universums skapelse, förstörelse och återuppbyggnad.Många liknande profetior existerar i olika kulturer runt om på jorden. De talar alla om nuvarande tidsperiod.