En vädjan om akut hjälp från det internationella samfundet: Falun Dafa-utövare som torterats till döds i Kina berövas sina organ som säljs

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Den 27 juni 2001 vittnade Wang Guoqi, en läkare som är specialist på brännskador och som arbetar på Paramilitära sjukhuset i Tianjin, inför en underkommitté till International Operations and Human Rights inom USA:s representanthus. Han berättade i sitt vittnesmål att han skickats till ett krematorium för att ta hud och hornhinnor från över ett hundra fångar som avrättats.

Wu Hongda (Harry Wu) och den i USA licensierade njurspecialisten Thomas Diflo vittnade också. Diflo, som arbetar inom NYU Medical Center, skrev i en artikel som publicerades i majnumret av New York Village Voice att sex av hans patienter som fått njurtransplantationer i Kina kom till honom efteråt för att få medicinsk vård. Alla patienterna berättade för honom att deras nya njurar kom från avrättade fångar.

Enligt en rapport i Voice of America från den 12 juni 2001, meddelade Canada Global Post att en affärsman som organiserar njurtransplantationer i Vancouver har gjort sig en förmögenhet genom att arrangera så att kanadensiska njurpatienter kan åka till Shanghai i Kina för transplantation. Rapporten säger att Shanghai har blivit centrum för leveranser av njurar. Avslöjandet av den internationella handeln med organ har orsakat en kraftig reaktion i Kanada.

Med hjälp av våld, lögner och korruption, döljer den kinesiska diktaturen många av sina fasansfulla brott. Myndigheternas stölder och försäljning av kroppsorgan från avrättade fångar har bekräftats av ögonvittnen och fördömts av det internationella samfundet.

Vittnen har berättat att Falun Dafa-utövare som torterats till döds ibland har fått sina organ stulna för försäljning till tredje part. Enligt mängder av fallbeskrivningar har man hittat urgröpta hål eller långa knivsår på kropparna till utövare som torterats till döds. En del obduceras utan tillåtelse från anhöriga. Jiang och hans regim har inte bara begått folkmord mot Falun Dafa-utövare, utan också tjänat pengar genom att sälja deras stulna organ.

Vi vädjar till organisationer, regeringar och medkännande personer över hela världen och till FN att ni uppmärksammar det här allvarliga problemet. Vi vill även uppmana alla vänner och anhöriga till Falun Dafa-utövare och andra, att samla in och ta vara på bevis för sådana brott och att hitta ett sätta att skicka bevisen till “Evidence Collection Committee” på Minghui.net (Clearwisdom.net), som kommer att skydda er identitet. Vi kommer att använda det till att ställa Jiang och hans regim inför rätta.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.