Värdesätta möjligheten att kultivera i ett Fa-upprätande- projekt

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ärade Mästare,
Kära utövare,

Mitt namn är Marisol. Jag är en utövare från Spanien. Jag vet att jag inte är så bra på att skriva, men ser denna ansträngning som en del i min kultivering. Så idag ska jag dela med mig av mina kultiveringserfarenheter från Zhen Shan Ren-konstutställningen i Spanien.


Att komma över rädslan att inte göra saker bra

När jag tillfrågades om jag ville deltaga på [konst]möten för Zhen Shan Ren i Europa, förstod jag det som en möjlighet till att förbättra mig i min kultivering. Ändå, minns jag att medan vi pratade om det var en del av mig inte villig att acceptera det stora engagemanget och utmaningen [det skulle innebära]. Jag tyckte aldrig om att delta på möten där jag behövde prata, än mindre om det var på ett annat språk. Kände det också som att mina engelska-kunskaper var otillräckliga, jag var inte heller bra på datorer. Så den delen av mig pekade på alla svårigheter som jag skulle stöta på.

Lyckligtvis mindes en del av mig Mästarens ord från Föreläsning nio i Zhuan Falun där Mästaren säger [citerar]: ”Svårt uthärda, kan uthärdas, svårt klara, kan klaras.” Det är faktiskt sant, och du får gärna prova när du kommer hem. Prova det när du har verkliga svårigheter och prövningar och försök uthärda det som är svårt att uthärda; när det verkar omöjligt att klara det och det har sagts att det är svårt att klara det, då kan du bara prova för att se om det trots allt går, eller ej. Om du verkligen kan klara det så upptäcker du verkligen att ”tårpilarna fördunklar, blommorna lyser upp, en ny by!”

Så, jag uppmuntrades och accepterade, om än med ett ganska rastlöst hjärta.

Först gillade jag det inte, och fick rätt svårt att deltaga på mötena. Jag kände mig väldigt osäker, och såg oron som, att om jag inte förstod saker bra skulle jag inte kunna göra det bra. Det tog ett tag innan jag insåg att jag behövde titta inåt och då såg jag att min blyghet också var ett fasthållande och att bakom oron över att inte kunna göra bra ifrån mig, fanns ett ännu större fasthållande, rädsla. Jag har ändå aldrig varit en speciellt räddhågad person, men denna [rädsla] var mer subtil och djupgående: Rädslan för ett blottat ego.

Sedan förstod jag också att jag genom hela livet känt behov av att göra saker på ett perfekt sätt. Det var ett omedvetet sätt för mig att undvika kritik. Många gånger när något såg bra ut för andra var det inte tillräckligt bra för mig. Jag krävde alltid mer och även om det på ytan såg ut som något bra, eftersom jag försökte göra det bättre, var den bakomliggande orsaken att visa upp mig, jag tycker också att det ligger själviskhet och fåfänga i det.

Det tog mig ett tag innan jag kunde dra de här slutsatserna eftersom jag kände mig så dålig. Jag saknade inte bara kunskap utan upptäckte även fler fasthållanden, hur skulle jag då kunna göra bra ifrån mig? Men när jag började känna tvivel hjälpte Mästaren mig att minnas att genom hela kultiveringen handlar det om att ta bort fasthållanden, och det att se inåt är nyckeln till att upptäcka dem. Att identifiera dessa dolda fasthållanden var en bra sak, eftersom man genom att upptäcka försvagar dem och då är man på väg att släppa dem. Jag noterade också att när jag erkände dem förstärkte det min tro och förtroende till att bli mer fast beslutsam att göra de saker jag behövde göra.

Att delta på de europeiska kostmötena blev väldigt viktigt för mig, eftersom man i vissa länder hade en del erfarenheter som kunde vara till hjälp. Jag fick möjlighet att ställa frågor och dela med mig för att förstå vad som gällde och fick vägledning angående hur man kommer igång.

Jag förstod att vi inte behövde vara jätteskickliga eller ha mycket kunskap angående hur det eller det skulle utföras. Vi behövde bara göra det helhjärtat och med en kultiverares tankesätt.

Så även om vi ibland tänker att vi inte klarar av en sak så kan vi ändå försöka. Om vi jobbar hårt och gör oss av med tankarna hos en vanlig person, litar på Mästaren och våra medutövare då kommer våra projekt att göra framsteg.


Eliminera störningar med starka upprätta tankar

Alla våra projekt syftar till att rädda kännande varelser, därför stöter vi på mycket svårigheter. Men jag tror också att de är stora möjligheter som Mästaren ger oss för att förbättra vår gemensamma kultivering, eftersom, när vi beslutsamt startar upp projekt som börjar gå framåt, stöter vi på mycket hinder, distraktioner, konflikter, och test.

Jag minns vid den tiden att mer tid behövde läggas på projektet, och då började saker hända i min omgivning. Olika släktingar och vänner kom för att stanna några dagar med oss. De hade önskat komma och besöka oss under tio år, och plötsligt kom de allihop en efter en. Sedan fick vi plötsligt logistikproblem i huset som krävde betydande ekonomiska insatser.

Vid samma tidpunkt slutade min son, som hittills haft ett stabilt liv plötsligt sitt arbete och separerade, helt oväntat med sin fru.

En dag hörde jag en granne säga något väldigt orättvist om min man, även om det inte var något viktigt så rörde det ändå mitt hjärta. En annan gång, anklagade en utövare mig för att ha ställt in ett möte som jag inte ens visste skulle vara. Det rörde också mitt hjärta.

Några dagar senare fick jag ett samtal från en medutövare som också anklagade mig för något liknande samt för att ljuga. Jag kände en djup smärta i bröstet och i samma ögonblick insåg jag var det var och ett stort lugn spred sig inom mig. Jag kände igen den starka föreställningen och fasthållandet av rättvisa som jag hade haft, men hade aldrig tidigare sett det som ett fasthållande att frigöra mig ifrån.

En natt när jag sov, vaknade jag plötsligt darrande av köld och kände en starkt oroande känsla. Jag gick upp för att dricka något varmt och satte fötterna i nästan kokande vatten men reagerade inte ens på det, tanken som kom till mig var att jag säkert var döende. För ett ögonblick blev jag rädd, men tänkte på Mästaren och på Fa, och sade till mig själv att det är ok om jag måste gå bort.

Men nästan direkt efter kom en annan mycket stark förnekande tanke om detta. Så kan det inte vara! Vi jobbar med ett projekt som kommer att hjälpa många kännande varelser att bli räddade, och det fortskrider mycket bra. Vid denna punkt skulle det påverka både mitt team och hela projektet. Jag förstod att det var de gamla krafterna som försökte störa.

Den enda tanken jag hade i sinnet var att vårt uppdrag är att samarbeta, arbeta och agera tillsammans som en kropp för att assistera Mästaren i att räta upp Fa. Så medan min kropp fortfarande frös, gick jag tillbaka till min säng mycket bestämt och med starka upprätta tankar om att de gamla krafterna inte skulle lyckas med att uppnå sina mål. Gradvis började skakandet minska tills jag till slut somnade om. Från den dagen har saker förflutit smidigt.

Att arbeta med andra utövare har varit viktigare för min kultivering än vad jag trodde. Jag tror att det har hjälp oss alla (åtminstone för mig) att härda oss själva. Processen av att härdas har varit avgörande för att lära sig hantera vedermödor.


Så när jag befann mig mitt i prövningen av en svår situation ekade Mästarens ord allt snabbbare i mitt huvud. “Du kan inte förvänta dig att du kan höja Gong medan du sitter på soffan och dricker te hela dagen”(inofficiell översättning) De här orden från mästaren kan alltid få en situation att förändras, eftersom de får mig att skratta, och jag säger till mig själv: “Vad hade du förväntat dig?”

Att kultivera Ren och Shan

Jag har också noterat att jag under en lång tid försökt att förändra mig. Ibland delade jag med andra utövare om hur svårt det tidvis var att tillämpa tolerans och välvilja med min man, plötsligt kunde jag höra mig själv tävla och kämpa om sista ordet genom att höja min röst.

Det här oroade mig, eftersom jag trots all den ansträngning jag lade ner på att kontrollera mig själv ändå misslyckas med att minnas det Mästaren säger i Föreläsning nio:

Vad är ”ett hjärta med stor Ren”? Som en utövare bör du först och främst lära dig att inte slå tillbaka när du blir slagen och inte svära tillbaka när någon svär åt dig, du måste kunna tolerera det. Om inte, vilken sorts utövare är du? En del människor säger: Den här Ren är mycket svår att nå, för mitt temperament är inte bra. Om temperamentet inte är bra, då kan man ändra det, en utövare måste ha Ren..”


Nu är det inte så att det aldrig händer längre, men jag har noterat en förändring och att sådana liknande situationer inte längre rör mitt hjärta och jag betraktar de nu med mer Shan och Ren. Att härda mig själv ger mig mer utrymme att titta inåt, innan jag agerar.

Att vi samarbetat tillsammans under så lång tid har också hjälpt oss att lära känna varandra lite bättre och att ha möjlighet att utbyta mer med varandra. Jag tror också att det har hjälpt oss att värdesätta och respektera varandra som utövare. Vi har alla våra egna förståelser och agerar utefter dessa. Därför är det viktigt för mig att jag håller i minnet att inte släppa in några negativa tankar om andra eller att jag skyller ifrån mig.

Vissa gånger, även om jag förstår att involveringen från varje utövare är ett frivilligt beslut märkte jag att jag hade negativa tankar om en annan utövare som klagade, jag tänkte: ”Hur kan han klaga som gör så lite?” Jag har inte råd att ha sådana negativa tankar. Det är varken bra för projektet eller mig. Det är också något vi delat tankar om. Vi måste noggrant vakta våra tankar.


Kraften hos Zhen, Shan, Ren utställningen

De första 22 dagarna av utställningen var något extraordinärt. Förutom de dagliga erfarenheterna med människorna, var känslan vi fick av att vara bland alla tavlorna mycket djupgående. Jag tror att vi alla känner så och det gjorde också besökarna. Många kommenterade också hur fridsam atmosfären i rummet kändes.

När de kommit in, talade alla tyst, även många av barnen som kom. I stämningen låg en djup meditativ respekt. En del började gråta okontrollerat och ställde samma fråga som i en av målningarna, “varför?”

Folk från alla samhällsklasser och yrken kom, många var konstnärer, utbildare, vårdpersonal, teologer, mfl. Och de vara alla mycket rörda, inte bara av innehållet som de flesta inte kände till och förvånades över att nu få veta, men också på grund av målningarnas höga konstnärliga nivå.

Tider då vi inte hade några besökare, tog utövarna tillfälle till att läsa och dela förståelser för att hålla kvar atmosfären av stillhet, vi undvek att tala om saker som inte var relaterat till vår kultivering eller utställningen. Även om där inte var några besökare fortsatte vi att hålla en låg ljudnivå, för att inte bryta det harmoniska, fredliga fältet som tavlorna skapat.

Jag tycker det är bra om vi behåller fokuset när vi befinner oss på utställningen. Vi kan studera, titta på och lära oss mer om tavlorna, dela [förståelser] av målningarna för att behålla det rena fältet som gynnar både besökarna och oss. Några av oss kände det som att, istället för att bli trötta ju mer tid vi tillbringade i rummet mådde vi bättre.

Vid den första utställningslokalen i Barcelona, var organisatörerna mycket nöjda över det stora överflödet av besökare till utställningen. Det var mycket bra för dem, eftersom många av besökarna inte tidigare känt till lokalen och det blev den mest besökta utställningen de någonsin haft där.


Samma sak hände i den andra utställningslokalen. Mycket folk kom för att se utställningen och både butiksägarna till affärer runt lokalen och direktören var väldigt nöjda över att vi var där, så de lämnade dörren öppen för oss att återvända i framtiden.

Konsten i Zhen Shan Ren klargör sanningen på ett sätt som direkt når folks hjärtan. Man behöver inte förklara så mycket, man behöver bara ge kännande varelser en chans att se tavlorna. Så jag uppmuntrar alla utövare att involvera sig i projektet och hjälpa till så att utställningen och tavlorna kan hänga uppe så länge som möjligt så att fler människor kan bli räddade.

Jag vill tacka alla mina medutövare för deras bidrag och insatser för att möjliggöra det hela. För mig är det ett privilegium att arbeta i det här projektet, och jag uppskattar djupt den här möjligheten.


Jag skulle vilja avsluta min berättelse med en av besökarnas kommentarer från gästboken: ”De vackraste konstnärliga uttryck jag sett i hela mitt liv. Tack så jättemycket för att ni tog hit en sådan gudomlig utställning.”

Tack Mästare
Tack medutövare.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.