Forum i Brittiska parlamentet om organstölder i Kina: Tillsammans för att få slut på detta brott mot mänskligheten

"Tid är kärnan i det här. Jag är säker på att oskyldiga män och kvinnor dödas i Kina i dag för sina organ. Ni har i er makt förmågan att på olika sätt hjälpa till att stoppa detta brott mot mänskligheten. Tack för att ni arrangrar detta forum. Alla vi i den internationella koalitionen för att avsluta organ plundring i Kina är mycket glada för att ni gör det här.”


Det här var de inledande kommentarerna från David Kilgour, före detta kanadensisk statssekreterare för Asien-Stillahavsområdet, vid forumet i Det brittiska parlamentet, den 11 november, angående organstölder från levande Falun Gong-utövare. Neil Parish, en brittisk konservativ parlamentsledamot, var värd för forumet.

Anförandena presenterade bevis för att organskörd från Falun Gong-utövare sker i Kina, och betonade att ett stort antal oskyldiga liv har tagits - många fler står på spel. Talarna påminde också det brittiska folket och regeringen om att de inte ska bli lurade av påståenden från Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) att de planerar att "fasa ut" organskörd från avrättade fångar inom fem år.

Inläggen ledde till eftertänksam diskussion bland deltagarna, som inklusive brittiska parlamentsledamöter bestod av lagstiftande organ, kommunfullmäktige ledamöter, representanter från pressen, folk som arbetar med mänskliga rättighetsfrågor samt utländska kinesiska studenter.

Deltagarna fokuserade diskussionerna på en viktig fråga: Vad kan Storbritannien göra för att stoppa brotten på tvångsorganstölder från levande Falun Gong-utövare i Kina och vad kan det brittiska folket göra?

 
Ett forum om förbrytelser gällande organstölder från levande Falun Gong-utövare hölls i det brittiska parlamentet den 11 november 2013.


MP Neil Parish: Storbritannien bör göra mer för att stoppa organstölder i Kina

 
Neil Parish, brittisk konservativ parlamentsledamot, var värd för forumet i det brittiska parlamentet om organstölder från levande Falun Gong-utövare.


Det här var andra gången som MP Neil Parish var värd för ett parlamentariskt forum om organstölder. Han sade att för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna, kommer han göra allt för att stoppa KKP: s brott av organstölder från levande Falun Gong-utövare, och han kommer att lägga press på den brittiska regeringen för att göra ytterligare stora ansträngningar.

Han sa: "Jag tror på grundläggande mänskliga rättigheter, och jag tror på vad som är rätt och vad som är fel, och att skörda organ utan medgivande, från människor som inte har begått något brott, måste vara en av de värsta kränkningarna någonsin."

MP Neil Parish hoppades att den brittiska regeringen inte skulle vilseledas av KKP: s löften om så kallad "gradvis förbättring", utan istället intensifiera sina ansträngningar på två sätt:

Ett är att sätta press på den kinesiska regimen med uppmaning om att stoppa förföljelsen. Ett annat är att ge mycket bättre information för att stoppa människor i Storbritannien från att resa till Kina för organtransplantationer. Han nämnde att han kommer att ha ett möte med Baronessan Warsi, utrikesministern, för att diskutera direkt: "Vad kan vi göra för att hindra det brittiska folket från att åka till Kina för att få organ som kommer från samvetsfångar, särskilt från Falun Gong." Han planerar också att få brittiska medicinska- och vårdinstitutioner att ge människor relevant information på nätet.


Njurtransplantationsexpert: Man ”fasar inte ut" folkmord

 
Dr Adnan Sharif, njurtransplantationskonsult i Storbritannien, intervjuas efter forumet.

Dr Adnan Sharif, njurtransplantationsexpert från Queen Elizabeth Hospital i Birmingham (QEHB), medlem av Den brittiska transplantationsföreningen och DAFOH (Doctors Against Forced Organ Harvesting), deltog i forumet.

Dr Sharif sade att den etiska frågan är en mycket viktig aspekt gällande transplantation. "Organstölder är etiskt avskyvärt och fullständigt oacceptabelt", sade han. Han hoppas att det internationella samfundet kan förena sig för att sätta press på den kinesiska regimen till att upphöra med organskördsbrotten.

"Man talar om brottslig verksamhet med tvångsmässiga organstölder - det kan vara enskilda personer, det kan vara organisationer. Det här är i huvudsak statligt sanktionerat. Det är helt otroligt när vi talar om antalet, över 50-60,000, som har mördats för sina organ, till transplantation, helt enkelt för att det är en lukrativ verksamhet.”

"När man tänker på det här; det är helt chockerande. Om det hade varit något annat land, är jag säker på att det internationella samfundet skulle ha slagit hårt ned på det. Det är denna balansgången när man har att göra med Kina – vi får bara vara kritiska på avstånd, vilket jag tycker är skamligt.”

När det gäller KKP:s löfte om att "fasa ut tvugna organstölder från avrättade fångar," sade Dr Sharif: "Det är befängt, man "fasar inte ut", man bara stoppar det. Till exempel, om någon har begått folkmord, behöver man inte fasa ut det, man bara stoppar det.”

"I alla de uttalanden som vi har sett från Kina verkar det finnas en grundläggande brist på förståelse och erkännande om vad de gör, och att det som de har gjort är fel. Det hela verkar vara "ja vi kommer säkert att stoppa detta eftersom det inte ser bra ut på den internationella arenan, och vi kan inte komma till de internationella mötena för att presentera". De önskar att vara jämlika aktörer på den internationella transplantationsarenan. Det verkar vara den viktigaste drivkraften för att försöka att visa att saker och ting förändras, inte någon bekräftelse på att det de har gjort är fel och oacceptabelt.”


Kort väntetid tyder på att döda på beställning
I sitt tal bekräftade Kilgour: "Vår huvudslutsats är att det i dag fortsätter att vara storskaliga organröverier från ovilliga Falun Gong-utövare. Deras vitala organ, inklusive njurar, levrar, hornhinnor och hjärtan, tas ofrivilligt i beslag för försäljning till höga priser. Ibland till utlänningar som i sina hemländer vanligtvis möts av långa väntetider för frivilliga donationer av sådana organ.”

Ett tal av kanadensiska människorättsadvokaten David Matas, som samarbetade med Kilgour i undersökningen av organstölderna, presenterades in absentia. Han sade: "Väntetider för transplantationer av organ i Kina är dagar och veckor. Överallt annars i världen är väntetiderna månader och år. En kort väntetid för en transplantation från en avliden donator innebär att någon måste ha dödats för transplantationen."
Matas påpekade att KKP inte vågar låta honom komma till Kina för att berätta fakta. "Jag kan inte åka till Kina och tala om för kineserna att deras eget folk, som följer sina egna traditioner, utövare av den andliga metoden Falun Gong, dödas för sina organ. Det kinesiska kommunistpartiet skulle inte låta mig, inte heller någon annan, berätta det här för det kinesiska folket. Men jag kan tala om det för er," konstaterade han.


Förföljelsen av Falun Gong har lett till de värst möjliga brotten
Kina experten, Ethan Gutmann, presenterade slutsatsen av sin forskning vid forumet. Han sade att under den kinesiska kommunistregimens styre, har organtransplantationer med organer från avrättade fångar redan tidigare förekommit, men efter att regimen inledde förföljelsen av Falun Gong, blev detta brott mot mänskligheten storskaligt; den största ondskan i mänsklighetens historia.

Gutmann betonade också att KKP-medlemmar på hög nivå är fullt medvetna om den storskaliga tvångsorganskörden från levande Falun Gong-utövare. Hans forskning och slutsats presenteras i detalj i hans senaste bok, Slaughter.

Professor Li Huige, representant för DAFOH i Europa, sade i sitt tal: "KKP -systemet har förstört traditionell kinesisk kultur. De har förstört det kinesiska folkets moraliska värderingar. Detta system har hämnats på Falun Gong. De har avhumaniserat Falun Gong-utövare och utnyttjat hela KKP-maskineriet för att fullt ut genomföra storskaliga tvångsorganstölder från Falun Gong-utövare."

Professor Li visade till många forskningsprojekt och data som avslöjar hur KKP’s hänsynslöshet har avhumaniserat sina anhängare. Till exempel, Wang Lijun, tidigare chef för Chongqings allmänna säkerhetsbyrå, dödade tusentals människor i ett s k organtransplantationsexperiment.


Det krävs internationellt stöd för att stoppa denna brottslighet
Kilgour betonade vikten av globala insatser, och sade: "Andra länder har åtminstone makt till att stoppa delaktighet i övergreppen innanför sina egna gränser."

Han listade upp några konkreta åtgärder som regeringar över hela världen kan göra. "Storbritannien och andra ansvariga nationer kunde vidta åtgärder för att bekämpa missbruk av internationell organtransplantation genom extraterritoriell lagstiftning, obligatorisk rapportering av transplantationsturism, sjukförsäkringssystem som inte betalar för transplantationer utomlands samt neka inresa för de som är inblandade i handel med organ."


Ökad medvetenhet värdesätts
Efter forumet fick en Falun Gong-utövare ett mail från en MP som deltagit. Hon uttryckte sin uppskattning och önskade att hållas uppdaterad i denna fråga. Två utländska kinesiska studenter som deltagit sade att de var chockerade över vad de hade hört. De sa att de uppskattade möjligheten att få tillgång till information som regimen arbetar så hårt för att dölja för det kinesiska folket.


Översatt från engelska:
http://en.minghui.org/html/articles/2013/12/5/143501.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.