Exponerar organskörden för det västerländska samhället med avsikt att klargöra sanningen mer på djupet och i stor skala

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Vördade Mästare!
Kära medutövare!

Skotska lärjungar:

Sedan den andra halvan av förra året har Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) satt igång en global kampanj för att få stopp på organskörden från levande Falun Gong-utövare. Jag besökte en av våra parlamentariker i Skottland. Han skrev inte bara på petitionen mot KKPs organstölder utan lämnade dessutom in en motion till det skotska parlamentet för att få slut på förföljelsen (Motion S4M-04684)

Trots att en parlamentariker lämnade in petitionen, fick han ändå ifrågasättanden från politiker som, av någon anledning, motvilligt ville tro att KKP dödar för egen förtjänst. Den upprätte parlamentarikern var även han oklar över vissa fakta till exempel varför KKP slår ner på Falun Gong så grymt och hur de har använt statsmaskineriet till att systematiskt begå ett folkmord mot Falun Gong-utövare. Det var uppenbart att vi behövde klargöra sanningen ytterligare för dessa politiker.

Med denna tanke, arrangerade Mästaren en möjlighet för oss. Vi fick information om att de två Davids, David Matas och David Kilgour skulle vara i Europa i mitten av april. Därför anordnade vi snabbt en presentation vid det skotska parlamentet om påtvingad organskörd den 24 april 2013.

En fråga uppstod omedelbart - de två Davids skulle kunna tala på det skotska parlamentet, men hur är det med det brittiska parlamentet i London? Vid vårt VIP-team möte, föranledde denna fråga mycket debatt och två olika synsätt växte fram.

Vissa utövare tyckte de två Davids bör återvända till Kanada när de hade talat på det skotska parlamentet. Med sunt förnuft, bör bjuda in de brittiska parlamentsledamöterna med minst två månaders varsel och det var för sent nu. Dessutom hade tidigare erfarenheter lärt oss att evenemang som anordnas vid det brittiska parlamentet var aldrig bra och bara få parlamentariker dök upp.

Andra utövare tyckte att vi inte skulle slösa någon möjlighet att rädda kännande varelser. Tiden var inte den kritiska faktorn "Kultivering är upp till dig själv, Gong är upp till Mästaren". Den kritiska faktorn var hur beslutsamma vi var till att rädda kännande varelser.

Caroline:

Jag har ett jobb och en icke-utövande make som ogillar mitt intensiva fokus på mina utdragna projekt. Så skulle vi anordna aktiviteten bara i Skottland eller ordna en längre rundtur i Storbritannien under några veckor? Jag kände en enorm press eftersom vi var så kort med folk och det var knappt om tid. Förr i tiden gjordes arbetet med den brittiska regeringen av ett fåtal men vi har aldrig kunnat engagera hela kroppen och effekten har varit minimal.

Den här uppgiften var mycket avskräckande och jag hade en hel del tvivel på mig själv samt andra. Men jag kände det brådskande Fa-upprättandet. Hur många fler chanser kommer vi att ha? Placerade jag hela mitt hjärta i arbetet med politiker såsom jag hade gjort med Shen Yun? Nej, det gjorde jag inte. Jag hade alltid blivit ombedd att göra arbetet, så jag gjorde det. Detta räckte inte. Så jag bestämde mig för att gå in helhjärtat i uppgiften.

Gruppen behövde verkligen en central samordnare. Den hade en kärntrupp som verkligen haft hjärta att klargöra sanningen i det här området. Vi som jobbade ihop gjorde det överlag för första gången. Det fanns en hel del att utbyta kring utfrån Fa och en hel del Xinxing tester mellan oss, men jag måste säga att det var en beslutsam grupp då vi alla kom med våra egna förståelser av Fa och verkligen fokuserade oss på uppgiften.

Enligt min förståelse så måste vi ha ett större hjärta som utövare. En gång var pressen alldeles för stor och jag frågade om någon annan kunde ta över min roll. Jag grät, men jag grät inte av lättnad. Jag insåg att jag grät för att jag visste att denna uppgift var en del av mitt löfte, men jag tillät mina mänskliga föreställningar att hindra från att uppfylla detta löfte. Jag lugnade ner mig, studerade Fa och accepterade inte föreställningarna.

Dafa-lärjungar har inte vanliga människors gränser och om Mästaren har satt mig i den här positionen så är jag säker på att jag har kapacitet att göra det som krävs. Jag kände att Mästaren låter mig passera mina gränser, men i slutändan jag litar på honom, och vet att vad han än placerar framför mig så kan jag hantera det.

Slutresultatet blev mycket positivt. Sanningsklargörandet nådde förmodligen tusentals brittiska medborgare, hundratals riksdagsledamöter och hundratals Lords. Vi hade det bästa stödet vi någonsin har haft i parlamentet. Vi har även väckt de riksdagsledamöter som ville pressa den brittiska regeringen till att vidta åtgärder mot Kinas organstölder.

Skotsk utövare:

Vid det andra VIP gruppmötet hade utövarna nått ett konsensus. Via uppmuntran från utövare i hela Storbritannien, hade denna möjlighet att rädda fler varelser uppenbarat sig, enligt Mästarens direktiv.

Leeds utövare:

Hur skulle vi bjuda in parlamentsledamöter till seminariet? Vi beslutade oss för att nyttja en ny metod för petitioner, som efter flera försök i olika städer visat sig vara effektivt.

Varför behövde vi en ny strategi? Tidigare hade vi samlat hundratusentals namnunderskrifter, som skickats till premiärministerns kontor, men utan effekt.

Västerländska MPs bryr sig så mycket om vilka åsikter som deras väljare har. Om många väljare tar upp samma fråga med sin MP, bidrar det till en större uppmuntran eller press på dem att vidta åtgärder. Det finns relativt få utövare i Storbritannien. Om vi bara förlitade oss på varje utövare att ta upp kontakten med sin egen MP, skulle vi som mest bara täcka några dussin, medan det finns mer än 600st i Storbritannien som helhet, varav många är svåra att nå.

Så vad var vår nya strategi? 1) Metoden var att omvandla de ursprungliga petitionsformuläret till ett brev. Det var ett brev adresserat till MPs som efterlyser ett slut på förföljelsen och en inbjudan till seminariet. 2) mottagarens namn i brevet lämnades tom. När vanliga människor skrev under petitionen, skrev de ner sitt eget namn och adress. När utövare kom hem sökte sedan efter de riksdagsledamöter som berördes av underskrifterna, sorterade dem i olika högar av brev och skickade dem till de berörda riksdagsledamöterna.

Vilka var fördelarna med den nya metoden? Genom denna metod, agerar vi som en brygga mellan MPs och väljarna. Det bryter också igenom barriären av att inte kunna kontakta andra riksdagsledamöter än din egen. Kinesiska och västerländska utövare samarbetade, engelsktalande och icke-engelskspråkiga utövare samarbetade de med. Många utövare som inte talar flytande engelska gick och samlade många namnunderskrifter på gatorna.

Denna metod gjorde att vi täckte runt 400-500 parlamentsledamöter i Storbritannien. Vid mottagandet av skrivelsen, behandlade riksdagsledamöterna denna fråga på stort allvar. För att delta i seminariet, måste han / hon bekräfta sin närvaro med avsändaren. Några gick med på att delta i seminariet.

Skotsk utövare:

Bortsett från de två parlamentariska talen, hade två Davids ett par lediga dagar i Storbritannien. Vi hade faktiskt hoppats på att andra utövare i städer som Oxford, Cambridge och Leeds kunde ordna liknande aktiviteter. Vid den tiden hade dessa utövare i de städerna max 3 veckor på sig att hitta en plats och bjuda in gäster. Vi kan föreställa oss den pressen.

Cambridge-utövare:

Jag är en utövare i Cambridge. På den tiden kände jag mig skyldig att ta på mig ansvaret för att samordna exponerandet av det onda KKP: s organstölder från Falun Gong-utövare. Jag frågade ordföranden i Cambridges Amnesty International om hon skulle vilja vara värd för mötet. I början, trodde denna dam att tiden var alltför snäv och gav ett nekande svar. När hon läste det sanningsförklarande material jag hade skickat, blev hon chockad. Till slut bestämde Cambridge Amnesty International och Cambridge University Amnesty International Society att bli en gemensam värd för seminariet.

Ordföranden i Cambridge Amnesty International arbetade flitigt på detta projekt och ringde mig t.o.m efter midnatt ibland då hennes barn hade gått till sängs. Efter föredraget, sade hon att under alla dessa år i sin kamp för mänskliga rättigheter, så var detta den mest heliga och stora händelsen. Hon kände sig mycket hedrad.

Oxfords utövare:

Under många år hade Oxford-utövarna hoppats att författarna till Bloody Harvest skulle tala vid Oxford unionen, nu kom chansen.

Vi hade mindre än en månad att förbereda oss på. Vi visste att Mästaren hade sina arrangemang och vi skulle bara vidta lämpliga åtgärder och sedan vara på rätt väg. Vi började med att kontakta professorer, och det var långt ifrån idealiskt, utan varken datum och plats, så det var svårt att övertala folk att ens närvara, så beslutade vi att boka en plats själva och sedan uppmuntra folk att komma. Trots att det var en av de större universitetsstäderna i Storbritannien, så var det extremt svårt att hitta en lämplig plats för ett visst datum. Varje telefonsamtal som gjordes var dock en del i sanningsförklarandet. Snart hittades en hörsal i centrum och vi var då säkra på att föredraget vid Oxford skulle bli av.

En utövare arbetade outtröttligt framför datorn och producerade en stor databas med akademiska kontakter som vi skull bjuda in. Trots utövare redan har en enorm arbetsbelastning på sina axlar, hjälpte de till att skicka ut tusentals inbjudningar till lärare och vårdpersonal. Under denna tid, gick två lokala utövare på gatorna för att informera allmänheten om presentationen vid parlamentet och de hoppades att dessa skulle uppmuntra sina riksdagsledamöter att delta. Det sattes även upp affischer i högskolorna. Insatserna bidrog till och med till att två läkare och en internationell advokat bad om en inbjudan.

Dagen närmade sig och det var ännu inte så många som hade svarat. Det blev uppenbart att vi skulle ringa upp de inbjudna samt göra personliga besök till universitetssjukhuset. Så ett antal utövare erbjöd sig att hjälpa till med att ringa, några av dem tog till och med ledigt från jobbet. Två utövare från London erbjöd sig att komma till Oxford och gick till universitetssjukhuset med en inbjudan.

Dessa gemensamma insatser gjorde att fler tackade ja till inbjudan. Vid föreläsningen deltog cirka 20 gäster. De lyssnade uppmärksamt på anförandena och ställde många relevanta frågor.

Under hela processen vi kände en så stor medkänsla från utövare. De var alltid redo att ge råd, uppmuntra och viktigast av allt, att ge praktisk hjälp. Utan detta och stödet från Mästaren hade det varit oerhört svårt att genomföra evenemanget. Återigen vet vi att vi uppfyller våra löften från länge länge sen.


Utövare från Leeds:


Det slutliga stoppet för seminariet om organskörd var i Leeds. Vi hoppades verkligen kunna hålla det på Leeds universitet, men vi visste inte hur vi skulle ta kontakt med dem. Mästaren hjälpte oss att hitta en person med en ödesförbindelse med oss. Universitetet hade en student som agerade volontärt som en (förbindelse) länk. Men två veckor innan de två experterna skulle anlända till Leeds förändrades situationen. Professorn i statsvetenskap som hade kommit överens om att agera som värd för seminariet fick ett skrivet brev från några kinesiska studenter och han blev panikslagen och beslutade att bryta sitt tidigare beslut och dra sig ur seminariet. Co-värden, Amnesty international, började också tvivla. Efter utbyten med utövare vände situationen helt. Men vid den här tidpunkten fanns det bara en vecka kvar att sprida information om seminariet.

Från början hade vi tänkt att avsätta pengar för annonsering av seminariet på universtietets webbsida. Teknikerna berättade för oss att de behövde veta flera veckor i förväg och att det var för sent nu. Jag berördes inte av nyheten och tänkte: “De gamla krafterna har stoppat den här effektiva metoden av marknadsföring med ursäkten att ge utövare möjlighet att bygga sin mäktiga dygd. Men i verkligheten hindrar detta att gå vidare i Fa-upprätandet. Om den här vägen stängs finns det en annan väg. Dafa-utövare behöver hitta en väg för att rädda kännande varelser. “ Jag kände direkt att den här tanken inte var rätt. Är jag inte delaktig då i det gamla krafterans arrangemang? Vilka rättigheter har de att blockera den mest effektiva vägen? Är det inte så att vi inte ens ska erkänna de gamla krafterna?

Efter några dagar berättade studenten att annonsen hade redan lagt in på universitetets hemsida. Vid ytterligare förfrågan visade det sig att avdelningen för statvetenskap hade fått höra sanningen och lade in seminariet i avdelningens föreläsningsserie. Som ett resultat av det hela betalade vi inte ett öre och behövde inte heller ge flera veckors varsel.

Under spridandeprocessen, dröjde en tanke kvar i mitt sinne ¬ - jag var orolig att för få människor skulle delta. Vid närmare undersökning upptäckte jag att det fanns ett fasthållande att vilja bekräfta sig själv. Jag var orolig att jag skulle få bära bördan för andra utövares skulder och klander.

I föreläsningen “Fa-undervisning vid den internationella Fa-konferensen i New York 2004” säger Mästaren: “Det är mycket enkelt – det handlar om huruvida du bekräftar Fa eller bekräftar dig själv. Om du bekräftar Fa, oavsett vad en annan person säger om dig, så blir du inte berörd inuti.” Som ett resultat sände jag upprätta tankar för att rensa dessa tankar att vilja bekräfta sig själv,

Under seminariedagen dök “oundvikliga” störningar upp. Inom loppet av en dag, mådde en utövare inte bra fysiskt, en annan utövare som var ansvarig för transport, kunde inte komma för att hans däck hade spruckit, en annan utövares barn blev sjuk ...

Oavsett om det var att dra nytta av utövarnas känslor eller bara en omotiverad förföljelse, agerade allt som en störning för den här aktiviteten. Medan jag lyssnade på alla “olyckor” som kom i följd, kunde jag inte låta bli att känna mig hjälplös. Denna gång dök Mästarens ord Att tala om Fa upp för mig: “Ni bör också vara klara över att ”naturligt” inte existerar och det finns ett skäl till ”det oundvikliga”.”

Jag blev genast klar i hjärtat. Om det finns kryphål som har skapats av våra fasthållanden, bör vi rätta till dem direkt. Om det skapar störningar, ska vi omedelbart eliminera det. Vad gäller min egen situation hade jag provocerat utövare A. Och utövare A hade offentligt skällt ut mig. Samtidigt fick jag ett samtal från en icke-lokal utövare, utövare B som också ville delta i seminariet. Förr hade utövare B alltid varit kylig mot mig och hade sårat mig och hållit mig på en armlängds avstånd. Jag hade aldrig trott att jag vid det här ögonblicket skulle överväga att sluta.

Jag var mycket klar över att dessa hinder och fasthållanden fungerade som en störning för den här aktiviteten. Den lät oss att röra till situationen själva och på det sättet minska effekten av att rädda kännande varelser. När utövare A skällde ut mig, blev jag inte rörd och tänkte att jag i framtiden behöver vara mer medkännande när jag pratar med henne. Sedan hittade jag en avskild plats och sände upprätta tankar för att lösa upp den förbittring och missnöje jag höll för utövare B. Endast när vi når ett rent tillstånd kan vi maximalt rädda kännande varelser i detta seminarium.

I processen att samarbeta med utövare, var detta seminarium det bästa exemplet på samarbete mellan utövare sedan några år tillbaka. Alla agerade som en kropp - så fort det fanns något som skulle utföras, utförde det genast, utan tvekan och utan oenighet, endast aktivt samarbete och ödmjukt stöd. Flera gånger ville jag krama om alla utövare som deltog, tack allesammans! En utövares citat fick mig att fälla tårar när han sade: "Utan Mästaren, är vi ingenting".

Under denna aktivitet, delade de lokala utövarna flera tiotusentals foldrar och samlade flera tusen underskrifter, klargjorde sanningen i en enorm omfattning. Dessutom, när vi delade foldrar på gatorna, kom vi i kontakt med människor från alla samhällsskikt - representanter från nationella flyktingorganisationer, läkare, advokater och olika studentorganisationer. Många av dessa människor hjälpte oss aktivt att klargöra sanningen, andra spred vår information på Facebook. Vår lokaltidning och radiostation täckte seminariet om organstölder. Genom sina artiklar och sin radioutsändning, hjälpte de också till att klargöra sanningen lokalt.

Skottska utövare:

Ser man tillbaka på den väg som vi har vandrat, har utövare brutit igenom barriärer, har samstämmigt ansträngt sig för att klargöra sanningen och tillåtit oss att återigen se till att vi kan vara de fem fingrar som knyts ihop till en näve som har en enorm styrka. Under de senaste åren har jag varit fördomsfull mot lokala västerländska utövare. Jag har tänkt att de är blyga och inte kan klara av något tryck. Varje gång när jag tänkte på det här, kände jag att jag har behandlat dem fel.

Mästaren sade i Fa-föreläsning vid Fa-konferensen i den amerikanska huvudstaden:"När det finns många, många fasthållanden som inte kan släppas kommer er [kultiverings-] miljö inte att vara bra. Om det är tvärtom kommer det att vara utmärkt. Om ni inte söker inåt när vissa problem och konflikter kommer till ytan så intensifieras de, och det händer på grund av era egna fasthållanden. En del blir mer och mer intensiva, och de orsakas i själva verket av att personen inte har kultiverat väl."

Mästaren har arrangerat för kinesiska och västerländska utövare att arbeta tillsammans. Vad tillåter det oss att kultivera? Kinesiska utövare kan bära svårigheter, agera snabbt och när man står inför situationer rusar de framåt. Men när mina västerländska utövare möter en situation, överväger de noga och granskar den ur alla aspekter innan de agerar. Vid varje tillfälle, tar de upp flera frågor. I själva verket hjälper de mig att se på problemen från ett annat perspektiv. Jag fann efter att ha svarat på dessa frågor och tänkt igenom mer noggrant, att de beslut vi tog gemensamt ofta blev det bästa alternativet. Jag fann också att jämfört med mig, var mina västerländska utövare mer toleranta och omtänksamma. Detta fick mig att skämmas.

Jag insåg att förutom att vi hjälper Mästaren att räta upp Fa, ger Mästaren oss också möjligheter att göra oss av med det gamla kosmos själviskhet och vanan av fasthållande till sig själv, och låter oss inta en osjälvisk och tolerant tankesätt som krävs av det nya kosmos. Varje steg vi går framåt och varje reträttväg att hjälpa Mästaren i Fa-upprätandet processen är en spegling av vår egen personliga kultivering. I 20-årsjubileets Fa-undervisning, säger Mästaren: "Jag har berättat för er tidigare att om en Dafa-lärjunge kultiverar väl eller ej bestämmer hans kraft till att rädda kännande varelser såväl som hans förmåga att lyckas samarbeta helt och hållet, här i människovärlden, med Fa-upprätandet."

Universum är stort och komplext. Vi kan inte se sanningen av varje situation. Dessutom vad vi ser är begränsat genom vår förståelse av Fa. Jag har kommit att inse: var inte fäst vid dina egna idéer, lär dig att lyssna, ta till dig och lita på dina medutövare. Så länge du håller Fa som din mästare, kommer utövare att korrigera oupphörligen sig själva enligt med Fa. På det här sättet, som en kropp, kan vi utöva vår styrka i att rädda kännande varelser, och ändra det som vanliga människor trodde var omöjligt, till möjligt.

Utövare från Leeds:

Även om vi hade några genombrott den här gången, med den bästa valdeltagandet av parlamentsledamöter och deras företrädare under de senaste åren, finns det många fler människor som inte har hört sanningen, eller inte har förstått sanningen grundligt. Vi är långt ifrån vad Mästaren begär av oss att "spela en ledande roll". Våra utbyten är bara som referens, vänligen korrigera om något är olämpligt med er stora barmhärtighet.

Tack Mästare, tack medutövare!

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.