Tyskland: ”Informationsdagar” drar till sig stöd för att få ett slut på tvångsorganstölder i Kina

Lokalbefolkning och turister i de tyska städerna Kassel, Ulm och Hannover fick möjlighet att möta Falun Gong-utövare under flera augustihelger och lära sig om förföljelsen i Kina – i synnerhet, de påtvingade organstölder av samvetsfångar, främst Falun Gong-utövare.

På dessa "informationsdagar" (Infotag är ett gemensamt plattform för tyskarna där man kan öka medvetenheten om mänskliga rättigheter eller välgörenhetsfrågor), stannade förbipasserande utövarnas stånd vid Koenigsplatz i Kassel, i Ulm, och i Kröpcke i centrala Hannover.

När människor fick veta om den statligt sanktionerade tvångsorganskördarna i Kina, undertecknade många människor petitionen 2014 DAFOH (Läkare mot tvångsorganstölder), som kräver att FN gör en grundlig utredning och ett slut på tvångsorganstölder.

En bred mediabevakning

Utövarnas aktiviteter i Kassel drog till sig mediebevakning. Tidningen HNA.DE publicerade en omfattande artikel om Falun Gong och om förföljelsen i Kina.

 
Artikeln i HNA.DE om Falun Gong-utövares aktiviteter på Koenigsplatz i Kassel

I artikeln med titeln: ”På aktivitetsdagen på Koenigsplatz klargör medlemmarna av Falun Gong-rörelsen på hur man renodlar sig själv” introducerar artikeln Falun Gong (också känt som Falun Dafa) som en kultivering- och meditationmetod av Buddhaskolan. Berättelsen citerade en lokal utövare som diskuterar grunderna i Falun Dafa: ”Kultiveraren följer principerna Sanning-Godhet-Tålamod. [...] Falun Dafa är en rengöringsprocess för kroppen och sinnet. [...] De som följer principerna Sanning -Godhet-Tålamod får fysisk hälsa och andlig visdom.”

Artikeln täckte också den 15-åriga förföljelse i Kina: ”Många [utövare i Kina] har förlorat sina jobb och deras familjer har splittrats. Men det värsta brottet är det systematiska organstölderna. Ibland utan bedövningsmedel får samvetsfångar, varav 80% av dem är Falun Gong-utövare, sina organ tagna.”

Artikeln avslutades med kontaktinformation till lokala utövare samt schema och plats för gruppövningar.

Signaturinsamligen samlar välvilja

Koenigsplatz ligger i centrala Kassel i delstaten Hessen i norra Tyskland. Under Infotag mellan 9 och 10 augusti, blev många människor chockade när de fick kännedom om statssanktionerad organskörd i Kina.

 
Människor i Kassel underteckna 2014 DAFOH-petitionen som kräver ett slut på tvångsorganskörd i Kina.

En tysk kvinna berättade för utövarna att hon inte kunde tro att sådana brott sker i Kina. När hon fick veta om fakta, undertecknade hon DAFOH-petitionen. Kort därefter kom hon tillbaka till utövarnas stånd med tre vänner, som också undertecknade petitionen. En annan ung kvinna gjorde också två besök till utövarnas stånd, med några vänner för att stödja arbetet med att få slut på tvångsorganskörd i Kina.

En ung kinesisk man hade ett långt samtal med utövarna. Han kommenterade flera gånger att han inte kunde föreställa sig att dessa brott om organstölder pågick i Kina. Utövarna förklarade för honom att alla medier i Kina är under kontroll av det kinesiska kommunistpartiet (KKP), så det är omöjligt att läsa om detta i Kina. Den unge mannen tackade dem och tog informationsmaterial.

 

Människor i Ulm underteckna 2014 DAFOH-petitionen som kräver ett slut på tvångsorganskörd i Kina.
 
En kvinna i Hannover reagerar när hon läser om KKP:s brott om organstölder från samvetsfångar.
 
Tre unga kvinnor i Hannover uttrycker sin oro över förföljelsen den 16 augusti.
 
En grupp unga män från Serbien stöder signaturinsamlingen i Hannover den 16 augusti.
 
En kvinna i Hannover läser tyst en Falun Gong folder bredvid en banderoll där det står: ”Världen behöver Sanning-Godhet-Tålamod.”

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2014/8/30/2761.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.