Att kultivera i Dafa

Erfarenhetsberättelse från den Europeiska Fa-konferensen 2014
 

Jag började studera Zhuan Falun 2007, när en vän föreslog mig det. Efter det insåg jag inombords att jag hade hittat det jag hade letat efter. Jag började mer och mer känna Falun Dafas skönhet och renhet, och mina familjemedlemmar utvecklade en positiv inställning till Dafa.

Några månader senare fick min systerson feber och jag fick erfara nästan omedelbart tillståndet av karmans uppträdande. Jag upptäckte den magiska kraften i Dafa. Vid den tidpunkten var min systerson två år gammal och han fick feber väldigt plötsligt och började rycka våldsamt. På väg till sjukhuset, började jag tänka vad som skedde på ett rationellt sätt. Han var i min famn och han förlorade ofta medvetandet och sedan upphörde hans andning plötsligt.

Även om jag nyligen hade kommit i kontakt med Dafa hade jag ett djupt intryck av Mästarens Fa om karma. Jag kände att jag behövde be Mästaren om hjälp. Jag kallade ständigt på min systerson, men han gav inget gensvar. Jag visste inte riktigt vad upprätta tankar var vid den tiden. Men den enda tanke jag hade var att släppa taget om rädslan och att rädda hans liv ur händerna på karman. Under tiden fick jag en mycket stark känsla: Mästaren skulle skydda oss. Jag försökte hålla den här tanken i första hand. Vid nästa ögonblick, började min systerson att andas igen.

Min systerson var inlagd på sjukhus i några dagar och senare blev han utskriven. Under hans tid på sjukhuset, studerade min syster hela tiden Zhuan Falun och hon läste "Zhen Shan Ren är bra" till sin lille son om och om igen. I år är min brorson redan åtta år gammal och han har aldrig lidit av några eventuella kramper eller konvulsioner. Från denna första erfarenhet, lärde jag mig att vår medkännande Mästare verkligen kom för att rädda oss. Falun Dafa är den genuina stora kultiveringsvägen.

Även om jag kände till detta, var det mycket svårt för mig att gå framåt hela tiden under min kultivering. Särskilt karman som var kopplad till mina fasthållanden störde min kultivering, och även att uppfylla mitt uppdrag. Karman manifesterades i olika former, från sjukdomskarma till tankekarma, eller från passiv kultivering till att misslyckas samordna villkorslöst.

På ett sätt hade jag förstått Fas principer på ett rationellt sätt. Men på ett annat sätt, började jag ha svårigheter att verkligen assimilera mig till Fa med den höjda xinxing kraven. Jag insåg inte från början hur mycket karma kan påverka utövarens upprätta tro och hennes kultivering, samt vilseleda hennes kultiveringsväg och att bli upplyst till en ond väg, och slutligen inte tillåta henne att fullfölja sitt uppdrag i samarbete med andra utövare. Från mina begränsade erfarenheter, kunde jag se att allt var skapat av de gamla krafterna.

Under det senaste året, kunde jag särskilt känna den spända stämningen bland lokala utövare. Alla betonade sina egna förslag och alla uttryckte att han eller hon skulle följa Mästarens ord, men ingen var villig att ta ett steg tillbaka. Under en sådan spänd miljö, försökte några utövare lösa frågor för att undvika konflikter, men situationen verkade inte förbättras.

Allt eftersom tiden gick, började jag ta avstånd från gruppen. Jag insåg inte att jag tittade utåt och att jag fokuserade på andras tillkortakommanden. Jag blev hård och desperat och blev mer och mer intrasslad med de gamla krafterna. Jag började bära alla konsekvenser av dessa negativa attityder och isolerade mig från kultiveringsgruppen. Jag deltog sällan i lokala aktiviteter och lokala veckovisa Fa-studier.

Jag kunde se hur snabbt störningar uppstod och kröp in i mitt dagliga liv. Snart ökade min arbetsbörda kraftigt och jag fick arbeta oavbrutet i 12 timmar. Jag upplevde några manifestationer av sjukdomskarma. Jag hade till och med spända familjeförhållande. Detta trasslade inte bara till mitt privatliv, utan störde framför allt kvaliteten på mina Fa-studier och de tre saker som Dafa-lärjungar ska göra. När jag studerade Fa-principer i Mästarens föreläsning ”20-årsjubiléets Fa-undervisning”, insåg jag min situation.

“Men en del människor gör verkligen inte så mycket och det de gör, gör de inte bra. För att sammanfatta det så är ni inte beredda att göra er besvär och ni vill ha det lätt. Med andra ord är ni inte villiga att uppfylla det ni ska göra, och det går inte, det är riktigt farligt.” (20-årsjubiléets Fa-undervisning)

Tack vare Mästarens undervisning, började jag så småningom inse att min negativa inställning inte uppfyllde Dafas krav för en utövare. Omedvetet blev jag präglad av det lokala icke-upprätta tillståndet och blev en konspiratör och förstörde mitt ansvar som Dafa-lärjunge. Jag upptäckte mitt dolda starka fasthållande att vilja vara bättre än andra.

Ett tag såg jag andra människor med ett misstänkt sinne. Om mitt förslag inte antogs, granskade jag den här personen svartsjukt från topp till tå. Detta gjorde mig fysiskt och mentalt utmattad. När jag tittade inåt, insåg jag att jag hade passivt och arrogant väntar på att miljön skulle ändra sig eller förbättras, så att jag kunde fortsätta min kultivering.

När jag studerade Mästarens föreläsning “Ännu flitigare”, såg jag hur fel min egen attityd var.
“Sedan finns det de som säger att de tar upp de där avvikande åsikterna för att skapa bättre samarbete, och om deras åsikter inte accepteras tycker de att det är svårt att gå framåt med saker och ting. Men så ska det inte vara.” […] “Men när det ni tar upp inte blir överenskommet eller accepterat, och ni ändå tycker att det är uppenbart att ert tillvägagångssätt är nödvändigt för att saker och ting ska kunna göras mer idealiskt, då börjar ni bli negativa och passiva.” (Ännu flitigare)

Från mina begränsade kultiveringserfarenheter, förstod jag att när jag inte kultiverade bra själv, skulle det påverka avsevärt mitt samarbete med andra utövare. Om utgångspunkten byggde på personliga själviska tankar, då kunde man mycket väl hamna i en ond cirkel. Det kan vara mycket svårt att frigöra sig, precis som att falla i en härva av fasthållanden, då kommer det att vara mycket svårt för en att tänka på andra. Jag tänkte ofta för mig själv hur svårt det är att bryta igenom mänskliga fasthållanden. Men jag försökte väldigt hårt att komma ihåg Mästarens ord: “Oavsett vad, i allt du gör, inklusive när du gör Dafa-arbete, bör du göra ditt bästa för att sätta Dafa som högsta prioritet, att sätta bekräftandet av Dafa och räddandet av världens människor som högsta prioritet och ha bekräftandet av Dafa som den primära grunden i ditt tänkande.” (Obs! Icke-officiell översättning) (Fa-undervisning vid Fa-konferensen i Australien)

Jag kände djup ånger över mitt misslyckande att tackla de saker som hände framför mig på ett korrekt sätt och jag stannade utanför kultiveringsmiljön på grund av svåra karma störningar. Jag började kommunicera med andra utövare och jag ville vara bland utövarna och jag ville kultivera med en fast tro. Jag behövde uppriktigt titta inåt. Om jag fortfarande hade fasthållanden som jag inte hade släppt gömda inuti, då skulle dessa fasthållanden exponeras när villkorslöst hjälp behövdes. Genom Fa-studier och kommunikation med andra utövare, förstod jag från den här erfarenheten vad mitt ansvar som Dafa-lärjunge var.

Mästaren sade till oss under ”Fa-föreläsning vid 2009 års internationella Fa-konferens i Washington DC”: ”[...]och försäkra er om att undersöka er själva ofta medan ni kultiverar. Det spelar ingen roll vilken typ av problem som uppstår, reflektera först över er själva och den grupp ni arbetar ihop med, och det är troligt att ni kommer att hitta roten till problemet." [...] "Att titta inåt är för en kultiverare ett magiskt verktyg."

Denna erfarenhet fick mig att inse att det var dags för mig att verklig kultivera genuint. Jag återvände sedan till den lokala kultiveringsgruppen och deltog i gemensamma Fa-studier och aktiviteter. Vi planerade nyligen att ta itu med våra lokala befintliga problem och använda Dafa som en återspegling för att undersöka våra tankar och handlingar.

Den första markanta förbättringen var exempel att vår kultiveringsgrupp började bli större. Folk till och med började att kliva fram för att hjälpa till med aktiviteter. Förra året deltog maximalt fyra utövare i aktiviteter, men i år har antalet fördubblats och vi har tillräckligt med arbetskraft för att hålla aktiviteter på två olika platser samtidigt.

Ur denna synvinkel kan en utövare behandla alla svårigheter som hon eller han möter, som bra kultiveringsmöjligheter, och även kunna uppträda bättre samtidigt som hon eller han går igenom prövningar. Vilken som helst karma störning kan då inte styra Dafa-lärjungar. Jag förstod också att om jag föll, ska jag stiga upp omedelbart och göra bättre nästa gång. Jag ska inte bli avskräckt och lämna ett kryphål så att den gamla kraften kan störa. Om det inte finns något kryphål, då finns det ingen ursäkt att fortsätta förföljelsen.

Under 2012 började jag organisera vissa aktiviteter och projekt. Jag deltog i blomsterfestivalen i Genzano i Rom. Det är en traditionell festival, som har förts vidare i över två århundraden. Enorma blomstermattor sträcker sig till olika områden, som täcker 2000 kvadratmeter av gatorna i centrum.

Vi satte upp en informationsmonter och många människor stannade vid montern och läste affischer om sanningen av förföljelsen. En av dem var en representant från utbildningsdepartementet. Han föreslog att vi skulle visa Dafa för allmänheten varje vecka. Kommunfullmäktige tillhandahöll oss en plats för att göra övningar och lade till Falun Dafa i en av kommunfullmäktige rekommenderade kurser och ämnen.

Vi började med den konstnadsfria kursen i oktober 2012 och under det året kom mer än 40 personer för att lära sig de fem uppsättningar av övningar. Nästa år fick vi en inbjudan igen från denna representant från utbildningsdepartamentet. Vi fick ytterligare en detta år. Under de här två åren kom över 100 personer för att lära sig Falun Dafa. Några av dem fortsatte nästa kurs och många personer tyckte att övningarna var mycket bra och de drog nytta av övningarna. Vi organiserade Fa-studier under kursen, så att folk som var intressede kunde kombinera ihop övningarna med Fa-studier så att de kunde förstå Dafa på djupare plan.

Under de senaste två åren, hade jag fått möjligheten att kultivera xinxing genom vår sanningsklargörande arbete och stödja Dafa i arbete med de konstnadsfria kurserna. Varje gång som min utgångspunkt inte var baserad på Fa, antingen att det fanns en benägenhet att bekräfta mig själv, eller för att skydda min inre rädsla, stötte jag definitivt på störningar, om jag misslyckades att omedelbart släppa dessa själviska tankar.

Här är ett exempel. Några dagar innan den tredje kursen började, blev jag ganska rädd för att knyta kontakter med alla dessa människor. Jag kände att jag saknade kompetens att göra detta. Representaten från kommunfullmäktige kontaktade mig dagen innan mötet, och sade att det inte fanns någon ledig plats för oss eftersom det behövdes för en annan kurs. Och vi behövde informera detta till över 40 personer, som planerade att komma till kursen. I början tänkte jag inte direkt på att förneka störningen. Jag tittade inåt.

Jag var faktiskt inne i alla mänskliga känslor som rädsla, rädsla att misslyckas, rädsla för att inte kunna göra det, rädd för att tala inför så många människor och rädsla för att förlora ansiktet. Jag var redan medveten om dessa fasthållanden som gjorde mig mer och mer lat, självisk, alltid vilja göra saker på ett bekvämt sätt och undvika problem och ansvar. De gamla krafterna kunde använda detta direkt för att störa mig.

Jag lyssnade på andra utövares tankar. De betraktade allt detta som störning. De sade att jag behövde möta verkligheten med ett upprätt sinne, med respekt och med en kultiverares öppna hjärta.

Mästaren sade: “Närhelst det finns en störning under utövande, av ett eller annat slag, måste du själv leta efter orsaken och ta reda på vad du ännu inte har släppt.” (Zhuan Falun, kapitel 6)

Därför kunde jag göra mig av med dessa skrämmande tankar och bara fokuserar på vad jag borde göra. Jag bestämde sedan att ringa och prata direkt med den här regeringsföreträdaren. Jag var väldigt lugn när jag talade med honom. Jag kände ett ansvar att prata med honom och jag var medveten om vad jag gjorde. Jag visste att han behövde göra ett val och ta en ställning.

Jag sade till honom att uppsägningen av kursen kom mycket plötsligt och kunde inte förutses. Vi skulle kunna samarbeta för att hitta ett sätt att lösa detta, eftersom vi inte hade något kommunikationsmedel att nå dessa människor. Några av dem skulle komma från mycket långt håll och vi hade inte några medel för att kunna informera dem i tid. Vi pratade en hel del om de konsekvenser och ansvar, och att Falun Dafa föreningen inte ska hålla det slutliga ansvaret för denna händelse. Han berättade då för mig att han skulle ringa mig och återkomma med resultatet. Mina upprätta tankar förblev mycket starka hela tiden. Efter några minuter ringde han mig och sade att problemet var löst. Vi kunde fortsätta vår årliga kurs. Denna ödmjuka erfarenhet gjorde att jag insåg att så länge jag var i Fa, då kunde ingenting avskräcka och sabotera det som jag var förment att göra.

Jag förstod att storslagenheten och det upprätta sinnet av en kultiverare, ger oss möjlighet att göra de tre sakerna väl. Detta kunde testas när man inte kultiverade sig tillräckligt väl. Allt avgörs hur vi ser på dem. När helst jag stötte på en svårighet, tänkte jag inte vidare på det och undvek det så som jag brukade göra. Jag behandlade svårigheter som en ny möjlighet att kultivera mig själv. Därför kunde de gamla krafterna inte använda mina brister och jag kunde samtidigt höja mitt Xinxing.

När jag inser mina brister eller när jag är tvungen att möta situationen tillsammans med andra utövare, försökte jag mitt bästa att inte använda dessa korta fraser: “Vi ska göra på det här sättet, du bör göra på det här sättet, ska vi säga på det här sättet eller gör på detta sätt ...” Istället försökte jag mitt bästa för att tänka enligt den första personen: “Jag ska göra på det här sättet, jag skulle göra på det här sättet, jag ska säga på det här sättet.”

Om jag ville höja mitt Xinxing och inte pekade ut eller dömde andra, försvann snart spänningar och störningar mellan mig själv och andra utövare, familjemedlemmar, vänner eller till och med arbetskamrater snabbt. Jag vet att jag fortfarande har en hel del fasthållanden att släppa. Men jämfört med tidigare, känner jag att mina upprätta tankar är starkare och jag strävar hårdare att kultivera mig själv och att nå Mästarens krav.

Tack Mästaren för att du låter mig få denna sällsynta möjlighet att kultivera mig själv i Dafa.

Vänligen påpeka med medkänsla och korrigera allt som inte assimilerar till Fa.

Tack Mästare!
Tack medutövare!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.