Identifiera och bli av fasthållanden genom att kultivera

Erfarenhetsberättelse från den Europeiska Fa-konferensen 2014
 

Vördade Mästare!
Medutövare!

Jag heter Lauris. Jag fick Fa i november 2009 då min kultiveringsprocess i Falun Dafa började på ett medvetet sätt.

Under det första kultiveringsåret kultiverade jag flitigt genom att studera Fa och göra alla de fem övningarna varje dag. Under det andra kultiveringsåret förstod jag att jag var tvungen att bekräfta Fa och jag började göra de tre sakerna. Efter vad Mästaren sa vid New York-konferensen den 29 augusti 2011, började jag förstå djupare vad Dafa-lärjungar är, och medvetenheten om att jag är en Dafa-lärjunge blev starkare och starkare.

I maj 2012 deltog jag i en erfarenhetsutbyteskonferens i New York, och jag fick för första gången tillfälle att lyssna till när Mästaren personligen undervisade om Fa. Hela veckan i New York var fylld med Dafa-aktiviteter och passerade snabbt. Jag återvände hem fylld med en enorm glädje som jag fick av konferensen och erfarenhetsutbytet med utövare, samt med en idé att vi skulle förnya konstutställningsprojektet Sanning Godhet Tålamod i Lettland. Jag delade med mig av denna idé med utövare vid våra gemensamma Fa-studier. Så småningom bildades en grupp med utövare, som var redo att börja organisera och ordna utställningar igen. Sedan slutet av 2012 tog jag ansvar över att vara projektkoordinator för konstutställningen i Lettland.

Fram tills nu, varje gång när jag har deltagit i utövarnas erfarenhetsutbyteskonferenser och lyssnat på de erfarenheter som Dafa-utövare presenterade, har jag väldigt ofta känt igen mig i det som talarna talade om, vilket gav mig en möjlighet att höjas tillsammans med dem. Nu har jag upplysts till om hur viktigt det är att dela med oss om våra förståelser och erfarenheter i vår kultiveringsprocess .

Därför vill även jag den här gången dela med mig av mina kultiveringserfarenheter från när jag deltog i utställningsprojektet Sanning, Godhet, Tålamod.

I slutet av 2013 hade vi i god tid redan börjat förbereda oss för en utställning på Liepaja-museet. Vi gjorde många saker samtidigt och försöker samordna så mycket som möjligt. Vi planerade att visa en särskild uppsättning av utställningen Sanning, Godhet, Tålamod på Liepaja-museet, som under sin Europaturné inleddes i Glasgow (Skottland). För att bli en bättre del av en kropp, tillbringade jag en vecka i Glasgow och hjälpte till att sätta upp utställningen och marknadsföra den.

I Skottland träffade jag två lettiska utövare som deltar i projektet. En av dem föreslog att använda en 37-sekunders video för att marknadsföra utställningen, eftersom den presenterar utställningen. När jag kom tillbaka, talade jag om denna idé med andra projektdeltagare, och vi trodde alla att det skulle vara bra. Från den europeiska projektsamordnaren fick vi veta att utövare från NTD i USA var engagerade i att skapa den här videon. Genom att kontakta dem fick vi veta att vi var tvungna att förbereda två filer: den ena - för informativ text om utställningen, den andra - för röst på lettiska. Arbetet fortskred snabbt då alla hjälpte till, och den tekniska delen sköttes av en utövare med kunskap i att arbeta med inspelningar. Jag hoppades att jag snabbt skulle få allt som var nödvändigt för att skicka detta förberedda material för ytterligare redigering. Men det fungerade inte riktigt på det sättet. Vi var tvungna att spela in en mansröst. Vi bad andra utövare att hjälpa till med detta, och jag deltog också i provinspelningar. Efter röstinspelningstester, hade vi tre versioner att välja mellan. Och här blev detta ett test för mig. Vi samlades för att avgöra vem vi skulle välja. Åsikter varierade. Jag tyckte inte att min röst var lämplig, men andra utövare föreslog precis min röst, vilket gav mig en idé att jag var bra, riktigt duktig, bättre än andra.

”För en kultiverare är alla bekymmer som han har bland vanliga människor proövningar och alla lovord han mottar tester.”
(En kultiverare kan alltid finna sig vara inne i det ur Det essentiella för flitiga framsteg).

Eftersom våra åsikter varierade, bestämde vi oss för att be om samordnarens synvinkel, och han besvarade resonabelt hur var och en av rösterna lät, men han ville inte ens lägga till något om min röst. På grund av detta smög sig en viss indignation och en känsla av att bli förolämpad in i mitt hjärta. Hur kommer det sig att alla andra godkänner mig men han nämner inte ens mig. Arrogans och själviskhet hade redan börjat manipulera med mitt medvetande. Nu ser jag hur lite som behövs för att det onda ska hitta ett kryphål i vår kultivering och börja använda våra fasthållanden för att försöka avleda oss från att uppfylla våra löften att hjälpa Mästaren att rädda kännande varelser.

Vid vårt nästa möte diskuterade vi återigen hur man ska gå framåt bättre. Utövaren som hjälpte till med inspelningen föreslog att jag skulle spela in min röst en gång till. Alla de andra utövarna stödde också tanken och jag hade inget val. En av utövarna ville komma med oss för att sända upprätta tankar. På samma dag, direkt efter vårt möte, gick tre av oss till inspelningsstudion, belägen vid en utövare hus, för att skriva ett manus för videon. I början läste vi Fa; sedan sände vi upprätta tankar, och strax efter det började vi inspelningen. Två utövare sände upprätta tankar medan jag spelade in min röst. Under inspelningen kände jag ett fält av en kropp och en stark Gong som flög genom min kropp. Mitt sinne var rotat i Fa, och jag tänkte på att rädda varelser; själviskhet och arrogans hade försvunnit.

Det var så jag lyckades känna igen mina efterföljande fasthållanden och bli av med dem, samtidigt också höjas i utövarnas en kropp.

"För oss som är utövare kan konflikter dyka upp helt plötsligt. Vad ska vi göra? Du ska alltid behålla ett barmhärtigt hjärta, en harmonisk sinnesstämning, så att du när du stöter på problem kan klara det bra, eftersom detta ger dig en längre bromssträcka. Du är alltid barmhärtig och välvillig mot andra, och tänker alltid på andra innan du gör någonting. Om du, närhelst det dyker upp ett problem, först tänker på om andra kan klara av det och om det kan skada andra, så blir det inga problem. Så du ska ställa högre och högre krav på dig själv i utövandet."
(Föreläsning fyra i Zhuan Falun ).

Som Dafa-utövare, måste jag förbättra mitt Xinxing ihärdigt och alltid göra saker enligt Dafa-utövares Xinxing-kriterier, och innan jag börjar göra något, ska jag först och främst tänka på andra, inte mig själv.

Nu vill jag dela med mig av ett test som jag gick igenom i början av detta år. Det hände mig att jag en dag inte kunde komma ur sängen, att något hände i den nedre delen av min ryggrad, som på ytan verkade vara diskbråck. Mitt tillstånd var riktigt dåligt eftersom jag varken kunde gå upp och gå eller sitta. Smärtattackerna var outhärdliga även när man vrider sig från den ena sidan till den andra i sängen. Vid det första tillfället hade jag ingen idé eller förståelse. Jag bara låg i sängen på rygg och var perplex över varför detta hade hänt mig. Möjligen var det min karma, men kanske var det de gamla krafternas attack.

Många utövare ringde mig och delade sin förståelse; en sa att det var störningar från de gamla krafterna för att hindra mig klargöra sanningen; en annan sa att det var eliminering av karma; en tredje sa att jag var tvungen att titta inåt djupare för att avslöja de verkliga orsakerna, en fjärde och en femte uttryckte ännu en annan förståelse; en annan utövare ringde mig och sa att vi inte kunde erkänna detta, och att han vill be andra utövare sända upprätta tankar inte låta de gamla krafterna förfölja min kropp. Jag svarade: om du har en sådan förståelse så har jag inga invändningar, men jag själv har inte någon förståelse om detta ännu.

Efter alla dessa samtal med utövarna, uppfattade jag och förstod mer djupt att vi alla kultiverar i enlighet med universums egenskap "Zhen Shan Ren", och att var och en av oss är på sin egen nivå, och att det på varje nivå finns en manifestation av Fa på denna nivå, som har en ledande roll för en utövare.

"Det är faktiskt så att en och samma Fa ändrar sig och uppenbarar sig olika på olika nivåer. Den kan tjäna som vägledning för kultiverare på olika nivåer." (Zhuan Falun, Föreläsning 1, "Olika nivåer har olika Fa”).

Med denna förståelse började jag titta inåt och avslöja mitt fasthållande att döma utövare och klandra dem i mina tankar om deras handlingar eller ord inte motsvarade min nivå av förståelse av Fa.

Nu ser jag att denna incident var, å ena sidan, ett test för mig att se hur jag verkligen trodde på Mästaren, och å andra sidan var det kanske de gamla krafternas attack, som använde mina kryphål och fasthållanden för att inte tillåta mig delta i Dafa-projekt, genom vilka vi hjälper Mästaren att rädda kännande varelser. Nyligen har jag ägnat mycket tid till Dafa-projekt. Jag kunde inte ens balansera det med min vardag eftersom jag tillbringade en stor del av min tid att samordna utställningsprojektet när jag var på jobbet. När jag fick veta att bokmässan i Riga, som vi brukar delta i och som samordnades av mig de två föregående åren, var samtidigt som konstutställningen Sanning, Godhet, Tålamod i Valmiera, tänkte jag att förmodligen någon annan utövare skulle ta ansvar för bokutställningen, eftersom jag var verkligen upptagen med att samordna konstutställningen. Men allt eftersom tiden gick var det ingen som visade något initiativ. Senare försökte jag balansera allt på ett sätt så att jag skulle kunna göra båda sakerna och delta i bokmässan också. Men det hände att en dag innan bokmässan öppnade inträffade denna incident med mig, och jag kunde bara stanna i sängen. Ömsesidig samordning gav oss en möjlighet att lämna över saker som jag hade påbörjat till en annan utövare, som tog på sig ytterligare samordning för att delta i bokmässan. Andra utövare anslöt sig också, och allt fungerade bra.

”En del människor frågar efter min autograf, vad är syftet? Det är en vanlig människas vana att få någons autograf som souvenir. Om du inte kultiverar kan min autograf inte alls vara till någon nytta för dig. Varje ord i mina böcker är en avbild av mig och Falun, och varje mening har sagts av mig. Vad vill du ha autografen till? Det finns människor som tänker: Med autografen kan Lärarens budskap skydda mig. De tror fortfarande på budskap. Vi talar inte alls om budskap. Den här boken har redan blivit ovärderlig. Vad mer söker du fortfarande efter? Allt detta reflekteras från fasthållanden. Dessutom, efter att ha sett uppträdandet hos eleverna som följer mig, härmar en del människor dem utan att veta om de är bra eller dåliga. Faktum är att det inte spelar någon roll vem personen är, det finns bara en Fa. Endast genom att agera enligt den här Dafa kan du följa den genuina standarden. Människorna som följer mig har inte fått någon speciell undervisning och de är som alla andra, de är endast personal från Forskningsinstitutet. Utveckla inte det här fasthållandet. När du har det här fasthållandet blir effekten att du omedvetet saboterar Dafa. Det sensationella ryktet som du har skapat leder till och med till konflikter och väcker elevernas fasthållanden till att försöka tränga sig närmare Läraren för att få höra något mer med mera. Tillhör inte allt detta den här frågan?”
(Föreläsning sex ur Zhuan Falun).

Jag förstår att vi aldrig, på något sätt, inte ens i tankarna, ska skylla någon annan utövare för det sätt han eller hon kultiverar, vad han eller hon säger eller gör, eftersom endast Mästaren kan utvärdera detta. Genom att tänka dåliga saker om en annan utövare, orsakar vi skada till Dafa. Genom att stödja varandra genom att dela erfarenheter och förståelse, samt genom att uppmuntra andra, kan vi stiga in Dafa-lärjungars en kropp och hjälpa Mästaren att rädda varelser. Jag måste rensa mitt huvud från alla dåliga tankar om utövare och fylla det med Fa. Om man tittar på det från vilken synvinkel jag än önskar, så beror kultiveringen bara på mig själv. Jag måste kultivera mig själv, inte andra!

Nästa dag efter denna incident började min fysiska kropp återhämta sig snabbt och jag kunde göra den sittande meditationen. Efter tre dagar gick jag ut för att göra de fyra första övningarna vid mitt hus som vanligt. Tack till alla utövare (både i Lettland och på andra håll i Europa inom konstutställningsprojektet) som inspirerade mig och stöttade mig med upprätta tankar vid detta utmanande ögonblick. Jag kände verkligen att jag var en del av Dafa-lärjungars en kropp.

Tack vare Mästaren och huvudkoordinatorn för konstutställningsprojektet Sanning, Godhet, Tålamod, professor Zhang Kunlun, kom den särskilda uppsättningen av utställningen till Europa under hösten förra året. Det var för den europeiska turnén, och det gav oss, utövare i Europa, en möjlighet att stärka en kropp genom att samarbeta och samordna organiserandet av utställningar i olika länder och städer. Samtidigt gav det oss en möjlighet att tala med prestigefyllda gallerier och muséer i de största europeiska städerna om att organisera utställningen, liksom att det gav ytterligare en möjlighet att främja och visa de vanliga reproduktionssamlingarna för att hjälpa Mästaren rädda kännande varelser.

Det viktigaste, som Mästaren tittar på, är vårt hjärta. Jag tror att utövare i Lettland har lyckats förnya konstutställningsprojektet eftersom sådana hjärtan finns, och i ömsesidig samordning kan de avslöja deras mänskliga fasthållanden och göra sig av dem.

Om ni ser något som inte motsvarar Fa, snälla, peka ut det!

Tack till vår barmhärtige Mästare!
Tack medutövare!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.