Konfuciusinstitutet i Stockholm läggs ned

Konfucius 72 samtida lärjungar finns avbildade som statyer i Nagasaki, Japan. Idag använder Kina Konfucius som en symbol för sin världsomspännande Soft Power-satsning med Konfuciusinstitut (Kiyoshi Ota/Getty Images)

Stockholms universitet har beslutat att inte förlänga avtalet med det kontroversiella Konfuciusinstitutet. Avtalet löper ut sista december i år.

Stockholm inledde samarbetet 2010, men väljer alltså nu att avveckla verksamheten, som har fått kritik från flera håll på grund av dess koppling till den kinesiska staten.

”Det är naturligtvis en faktor som jag har vägt in. Det är svårt att driva ett institut i motvind även om vi inte alls har någon erfarenhet av otillbörlig påverkan utan har varit väldigt nöjda,” sade Astrid Söderbergh Widding, rektor på Stockholms universitet, till DN.

Konfuciusinstitutet är en del av universitetet men finansieras av den kinesiska staten.

Syftet med instituten sägs vara att fördjupa relationerna mellan Kina och värdlandet och sprida kunskap och kinesiskt språk och kinesisk kultur. De har dock anklagats för bland annat spioneri, diskriminering och censur. Flera universitet har valt att säga upp avtalen med Kina, till exempel MacMasteruniversitetet i Toronto i Kanada, där en lärare nekades anställning på grund av att hon övade Falun Gong.

Idag finns det cirka 400 liknande institut i 130 länder i hela världen. I Sverige finns det utöver i Stockholm Konfuciusinstitut i Karlstad, Karlskrona och Luleå.

Källa: http://www.epochtimes.se/Konfuciusinstitutet-i-Stockholm-laeggs-ned-a27751.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.