Kinas regim fortsätter att förfölja Falun Gong

Falun Gong-utövare håller en ljusvaka som en fredlig protestaktion, nära det kinesiska konsulatet i New York, den 25 april 2014. Det är en protest mot den kinesiska regimens 15-åriga förföljelse av Falun Gong.

Den kinesiska regimens förföljelse av den andliga metoden Falun Gong pågår fortfarande. Minghui.org, en USA-baserad Falun Gong-webbsida, som samlar in information från utövare och deras anhöriga, släppte sin rapport för 2014, där man bekräftar att 91 personer förra året dött i tortyr, 6 415 har satts i förvar utan rättegång och 983 utövare har åtalats och dömts för sin tro.

Med tanke på regimens censur när det gäller information om Falun Gong kan antalet fall förmodligen vara mycket högre.

Åtminstone 6 415 Falun Gong-utövare i 30 provinser och regioner fängslades utan rättegång för sin tro. Detta är 29,8 procent fler än de 4 942 som Minghui i sin rapport från 2013 bekräftade som fängslade.

Många av de fängslade Falun Gong-utövarna torterades under fångenskap. Vissa har utsatts för utpressning, en del har utsatts för hjärntvätt och andra har utsatts för blodprov, vilket förmodligen var en förberedelse för att stjäla deras organ.

Åtminstone 983 Falun Gong-utövare har ställts inför rätta i 29 provinser och regioner 2014, vilket är en ökning med 23,5 procent från de som ställdes inför rätta 2013, konstateras i rapporten.

Illegala åtal

Av de 983 som dömdes förra året fick åtminstone 65 längre fängelsestraff än 7 år, och det högsta straffet var 12 års fängelse. De flesta åtalades med hjälp av ”Artikel 300” i brottsbalken, en vag lagtext som inte nämner Falun Gong utan används rutinmässigt för att kriminalisera utövandet av den andliga metoden.

Falun Gong-utövarnas verkliga ”brott” – det som troligast gjorde att polisen uppmärksammade dem – är vad de själva kallar för att ”klargöra sanningen”. Falun Gong-utövare är kända för att sprida information på Kinas fastland om hur den kinesiska regimen förföljer dem och vad Falun Gong är.

När advokater lyckades att försvara Falun Gong-utövare i rätten, något som regimen försöker förhindra, har advokaterna vanligtvis beskrivit anklagelserna och åtalen som olagliga, eller att det hela strider mot grundlagen. Det kinesiska kommunistpartiet försöker ofta förhindra försvarsadvokater att ta sig an Falun Gong-utövare genom att förbjuda dem från att tala eller läsa deras akter, olagligt fängsla dem, dra in deras advokatlicenser och så vidare.

Många av rättegångarna skedde i hemlighet, utan advokater, genom att fabricera bevis och tortera de åtalade, säger rapporten.

Arbetsläger och organstölder

Regimens förföljelse av Falun Gong är allvarligast i Liaoningprovinsen i nordöstra Kina, där 196 utövare åtalades förra året, vilket är fler än i alla andra provinser, enligt Minghui.

De 983 åtalade representerar en mycket liten del av regimens omfattande förföljelse. En viktigare, men okänd siffra, är hur många Falun Gong-utövare som har skickats till interneringscentra (svarta fängelser), arbetsläger och fängelse utan rättegång.

Det officiella presscentret för Falun Gong, Falun Dafa Information Center, uppskattar att miljontals har fängslats sedan förföljelsen började 1999.

Forskare har upptäckt att Falun Gong-utövare och andra samvetsfångar utgör en levande organbank där fångarna systematiskt dödas för sina organ, som går till transplantationer. Tiotusentals utövare tros har dött för sina organs skull.

Internationella insatser har gjorts för att utreda organskörd i Kina. Bland annat har den kanadensiske människorättsadvokaten David Matas och tidigare kanadensiske statssekreteraren David Kilgour publicerat sina resultat i boken ”Bloody Harvest” från 2009. Dessutom skrev den amerikanske journalisten och forskaren Ethan Gutmann boken ”The Slaughter” 2014.

Särskilt partiorgan för förföljelse

Det lagstridiga i rättegångarna är delvis ett utomkonstitutionellt drag från den tidigare ledaren för kommunistpartiet, Jiang Zemin. Den 19 juni 1999 gav Jiang Zemin uppdraget att utplåna Falun Gong till ett nyetablerat partiorgan som fick namnet 610-byrån. Det står över polisen, den statliga byråkratin och domstolarna.

I juli 1999 meddelade polis i högtalare att det var ”olagligt” att utöva Falun Gong och började gripa utövare i stor skala. Kinesiska advokater har regelbundet påpekat att det inte finns någon lag i Kina som säger att metoden är förbjuden.

En förklaring till förföljelsen är att kommunistpartiet såg den andliga gruppen, som lever efter principerna sanning, godhet och tålamod, som ett hot mot dess ateistiska ideologi. Enligt statlig kinesisk statistik från 1999 översteg antalet Falun Gong-utövare kommunistpartiets medlemmar (65 miljoner). De som började utöva metoden inkluderade folk inom säkerhetspolisen och militären och höga ledare inom kommunistpartiet.

Källa: http://www.epochtimes.se/Kinas-regim-fortsaetter-att-foerfoelja-Falun-Gong-a27826.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.