Sanningsklargörande vid turistattraktion tillät mig att kultivera som i början

Erfarenhetsberättelse från den Europeiska Fa-konferensen 2014
 

Sanningsklargörande vid turistattraktion tillät mig att kultivera som i början

Vördade Mästare, medutövare!

Sedan förra årets Los Angeles Fa-konferens, har jag försökt att klargöra fakta vid en turistattraktion. När jag kände att det inte var så många turister i Norge, gjorde det att jag inte lade alltför stor ansträngning på det. När jag hörde vad Mästaren hade sagt i konferensen i New York Fa i år: "Som jag nämnde i förra Fa-konferensen, [vår grupp som helhet] får inte sluta upp med vårt sanningsklargörande vid turistattraktioner. Speciellt med turister som kommer ut ur Kina, du måste verkligen fokusera ditt sanningsklargörande på dem. Utövare överallt vidtar åtgärder, och gör det bra." Jag kände att det fanns en lucka. Den 27 maj i år började jag att klargöra fakta vid turistattraktion för att hjälpa till med att rädda kinesiska turister som kom från långtifrån.

Att ta bort mänskliga tankar under mötet ansikte mot ansikte under sanningsklargörande

Det finns två huvudattraktioner i Norge: En är Stadshuset där Nobels fredspris delas ut, en annan är Sculpture Park (Vigeland Park). Under min första gång att klargöra fakta vid en turistplats tänkte jag att jag har klargjort fakta via telefonen under en längre tid, jag har en viss erfarenhet så jag borde inte ha några problem när jag gör sanningsklargörande ansikte mot ansikte. Så fort jag kom hade en turistgrupp precis haft lunch och de hade samlats utanför restaurangen. Jag hörde guiden tala om Nobels fredspris som gick till det kinesiska folket och hur KKP tillämpat sanktioner mot Norge etc. Jag tog över ämnet och gick rakt på till de faktiska omständigheterna.

Oväntat, sa en kvinnlig turist "Vi vill inte lyssna på dig, gå någon annanstans". När hon sagt detta, en del andra turister höll med henne. Jag kände plötsligt en stor press, så jag började att sända upprätta tankar för att eliminera alla mörka hantlangarna och onda KKP andarna som verkar bakom turistgruppen och låta dem som vill lära sig fakta kommer till mig. Efter ett tag var det faktiskt två personer som verkligen kom till mig, jag berättade för dem fakta, men ingen trädde ut ur KKP.

Tillbaka från turistplatsen hade jag en känsla av misslyckande, hur kommer det sig att saker och ting blev så här. Sökande inom mig hittade jag, för jag trodde att jag hade erfarenhet av att klargöra fakta genom telefonen, att det gjorde att jag inte ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt FZN vid turistplatsen. Egentligen, klargöra fakta på platsen var annorlunda från att prata via telefonen. Klargöra fakta via telefonen var 1-1 kommunikation, utan att se den andra partens ansiktsuttryck så berörs man inte så lätt. Medan klargöra fakta vid turistplatsen, när du pratar med en person så kommer andra också, så det visade sig bli en person som pratar med en grupp människor; dessutom tenderar de till att alla talar på samma gång, så det var inte lätt att styra hela situationen. En annan stor skillnad var alla deras ansiktsuttryck såsom hån, förakt, förolämpningar, ilska från fastlandsturister, var alla synliga för mig så ett hjärta kan lätt beröras av dem. När jag tittade på turistens uttryck, skulle jag troligen köra fast i argumenten, stämningen skulle inte vara i harmoni, vilket innebar att jag inte bara kunde förmå de konfronterande turister och inte heller andra turister att lämna KKP. När en sådan sak hände, beklagade jag alltid att jag inte kunde hålla mitt Xinxing. Det onda hade utnyttjat min tävlingsmentalitets kryphål. Om jag inte tar bort denna tävlingsmentalitet skulle det direkt påverka räddandet av varelser.

Jag mindes hur andra medutövare i New York servicecenter för utträde ur det kinesiska kommunistpartiet sade: Att klargöra fakta vid turistattraktion, först måste man läsa "Nio kommentarer om kommunistpartiet" och "Disintegration av partiets kultur". Jag har tre gånger läst "Nio kommentarer om kommunistpartiet"; eftersom jag inte läst så noga "Disintegration av partiets kultur", började jag lyssna på inspelningen. Inte bara var tävlan kommen ur KKP:s kultur, misstänksamhet och försiktighet var också KKP-kulturen. I början förstod jag inte varför misstänksamhet och försiktighet var KKP-kulturen. Innan KKP tog makten hade inte det antika kinesiska folket också de misstänksamhet och försiktighet? Efteråt fick jag veta att i antika tider så var ärlighet och integritet grunden för uppförande, människor skulle behandla varandra med uppriktighet ända från början. Medan efter att ha förgiftats av KKP kultur, många kineser har utvecklat misstänksamhet och försiktighet mot andra i första mötet med någon. Efter att ha kommit underfund med denna KKP-kultur, kunde jag se att jag också hade samma drag när jag mötte turister.

Dessutom var alla typer av mänskliga tankar exponerade vid turistattraktionen. Jag är alltid rädd för att bli utskälld av turister, rädd för att bli förolämpad ansikte mot ansikte, rädd för att bli sett ner på. Vad jag var än var rädd för skulle alltså manifesteras. Ärligt talat, sedan jag började kultivera 1996 hade jag aldrig träffat någon som skällt ut mig. Även om jag har stött på någon som svor i telefon när jag klargjorde fakta genom telefonen, så kunde jag behandla dem med medkänsla eftersom jag inte kunde se personen. Men, när någon skällde ut mig ansikte mot ansikte, med en blick av ren gift, var det mycket annorlunda.

En dag såg jag en äldre utövare som försökte uppmuntra en medelålders man att lämna KKP, men utan framgång även efter ett tag. Jag gick över för att hjälpa till med att tala. När jag talade om Epoch Times varande den största utländska kinesiska tidningen, sade han genast plötsligt: "Jag ska skälla ut dig om du fortsätter att prata." Han började verkligen skälla ut mig. Även om jag på ytan inte hämnades, inte heller pratade tillbaka, var mitt hjärta verkligen oroat. Jag tittade inåt och jag upptäckte att jag hade fasthållanden till anseende, fasthållande till stolthet och rädsla för att bli sårad. Jag försökte ta bort de mänskliga fasthållanden, men jag kunde inte ta bort allt.

En annan gång, skällde en manlig turist ut mig inför hans vänner och familj. Även om mitt hjärta fortfarande var något berört, var det mycket mindre.

Mötande de problem jag hade när jag klargjorde fakta på turistplatsen ökade jag på Fa-studierna och reciterade Fa efter morgonens FZN. Det har spelat en viktig roll. Genom släppande av mina fasthållanden och förbättrande av mitt Xinxing har situationen blivit mycket bättre. "Fenomenet härrör från sinnet" (“the appearance stems from the mind”), miljön förändrades också. Fler och fler utövare hade anslutit sig till turistattraktionen för att förklara sanningen, den energi som fanns var starkare och en ny möjlighet för att klargöra sanningen vid turistattraktionen öppnades gradvis.

Genom att upprätthålla mitt Xinxing skulle Gudarna hjälpa mig

När jag kommer in i tävlan är det som att lämna in till de gamla krafternas arrangemang; om jag kan hålla ett bra Xinxing, bara då känner jag Mästarens arrangemang. En dag anlände en turistgrupp, flera personer ställde frågor men ingen av dem gav verkligen uppmärksamhet till svaren. Normalt när det händer skulle jag automatiskt höja min röst, vilket redan där och då var början till tävlan. Den här gången var jag precis på väg att höja min röst, men då jag var medveten om att det fanns tävlingsmentalitet så ville jag inte fortsätta att tala högt, för att bli av med min tävlingsmentalitet.

I detta ögonblick kom en äldre turist över, han sa högt: "Man har behandlat Falun Gong fel; människor som utövar Falun Gong är alla bra; det är fel att förfölja Falun Gong "Jag kände att denna turist var så rättfärdig; hans tre meningar var som åska. Jag tittade på turisterna, de var tidigare ifrågasättande och argumenterande, nu blev de alla tysta. Efter några minuter frågade en äldre kvinna honom: "Utövar du Falun Gong?" Han svarade: "Jag utövar inte Falun Gong, men jag vet vad som händer" Efteråt satt han på en stenbänk och läste Epoch Times special edition. Några turister tog tidningen och gick ombord på turistbussen. Jag märkte att den äldre man fortfarande satt där och läste tidningen, så jag påminde honom: "Sir, din grupp har just åkt, varför är du fortfarande här?" Han sade till mig med ett leende: "Jag är inte med den gruppen, min grupp hade lämnat mig, jag kallade guiden, han bad mig att stanna där jag är, vänta på dem här och inte åka härifrån." När jag hörde detta förstod jag att allt det var arrangerat av Mästaren!

Om jag inte kunde hålla mitt Xinxing, inte bara störde detta Mästarens arrangemang men jag skulle också falla i de gamla krafternas fälla. Jag tittade på denne upprätte gamle man, jag kom ihåg vad Mästaren sade, en vanlig människa under dessa omständigheter, som vågar säga att Dafa är bra, kommer omedelbart att bli en odödlig. Jag sade till honom: "Du är en ärlig man, du kommer att bli välsignad." Han sa till mig att han var en före detta tjänsteman och hade arbetat i ministeriet. Han gick i pension när han var över 50 år gammal, han ville inte fortsätta arbeta. Om han fortsatte att arbeta var han tvungen att vältra sig i smutsen med de andra. Han avskydde att se dessa onda partimedlemmar. Jag ville hjälpa honom lämna KKP, han sa att han redan hade gått ur. Någon som har lämnat KKP, de är verkligen annorlunda från de andra.

En partikommitté-sekreterare träder ur KKP

Norges Skulpturpark är ett måste för turistgrupper så jag ställde mig på baksidan av avfarten till parken för att klargöra fakta. En dag berättade jag fakta för någon, då en turistgrupp kom. En man som såg ut som en ledare åtföljdes av en ung kvinna (förmodligen en sekreterare). De kom till sanningsklargörandeplatsen. Jag sa: "Bara genom att titta på ditt uppträdande så förstår jag att du måste vara en ledare av något slag." Han sade i förbigående: "Jag är en partikommitté- sekreterare sedan många år tillbaka." Vetande att Mästaren hade lett dessa förutbestämda människor till mig, började jag klargöra fakta. När han hörde att det handlade om Falun Gong, tog han genast ett steg tillbaka och sade: "Var är du från? Var kommer du ifrån? "Jag log och tittade tyst på honom utan att svara. Han sa, "Jag tar ditt foto om du inte berättar för mig, jag kan göra en del efterforskningar för att ta reda på vem du är när jag kommer tillbaka, tror du inte mig?" Han höjde kameran och ville ta ett foto av mig för att rapportera mig.

Jag log fortfarande och sa till honom: "Jag tror inte att du kommer att göra allt det, du ser så snäll ut, hur kan en snäll person göra en sådan sak" Hans sekreterare viskade till honom: "Han vet hur man talar fint." I detta ögonblick kom turisterna närmare och jag sa till publiken: "Vi kineser är vänliga människor, särskilt under Tangdynastin betraktades Kina som en nation av hövlighet, ett exempel på mänskligheten, tusentals länder kom för att hylla. KKP har dock förstört den traditionella kinesiska kulturen, vilselett och misshandlat/utnyttjat det kinesiska folket fram till i dag, för att inte nämna dess förföljelse av miljontals Falun Gong-utövare; tvångsorganskörd från över 65.000 levande Falun Gong-utövare. Kineser har ett ordspråk som säger att det är en himmelsk princip att det onda kommer att belönas med det onda. Himlen kommer att straffa brottslingarna. De naturliga och av människan orsakade katastrofer som sker är inte bara ett sammanträffande, det har verkligen kommit till stånd på grund av KKP, inklusive ungdomsförbundet och unga pionjärer. Är inte människor i fara om de inte har lämnat KKP? Jag följde upp med genom att visa på fakta som beskriver den falska självbränningen, tvångsorganskörden och den gömda teckenstenen.

Jag vände mig om och sa till partikommitté-sekreteraren: "Om du tar ställning för att lämna KKP, skulle du samla en hel del dygd." Vid denna punkt hade han inte en tanke på att anmäla sig, men satt på stolen lyssnande till mig medan han läste. Eftersom han inte hade bestämt sig för att lämna, fortsatte jag att tala: "Kommunistiska tjänstemän har ett internt talesätt, att leda en antikorruptionskampanj kommer att förstöra partiet, att inte göra något åt korruption kommer att förstöra hela landet. Xi Jinping valde korruptionsbekämpning; vet han inte att KKP kommer att falla om han gör det? Kanske Xi Jinping har planerat efterdyningarna av det fallande KKP. Varför stöder du fortfarande det, kan det stödjas? Det sovjetiska kommunistpartiets undergång tillkännagavs av Gorbatjov, Sovjets generalsekreterare. Kanske en dag kommer Xi Jinping också att tillkännage KKP:s upplösning. Skall jag nu ge er en pseudonym: Chen Wei, Wei för "Stor", lämnar KKP?" Den här gången gick han med på det. Då vände jag mig till hans sekreterare: "Ska jag ge dig en pseudonym: Chen Hua, Hua för ”Kina”?" Hon accepterade omedelbart och bekräftade flera gånger, sedan gick hon nöjt iväg med en tidning.

Att ta initiativ till att hjälpa en turist, reseledaren berördes

En dag när jag delade ut tidningar vid ingången till parken kom en turistgrupp dit. Jag började berätta fakta till dem och då ropade reseledaren ohövligt till mig: "Prata inte med min grupp." Jag behöll min Xinxing och argumenterade inte med honom. Egentligen hade inte turisterna en motvilja mot det, en del ville till och med lyssna. Genast passerade hela gruppen mig, vad synd. En äldre kvinna kom fram till mig och sa: "Jag har lite problem med mina ben och kan inte gå fort, jag blev kvar, jag kan inte hitta gruppen, vad ska jag göra?" Jag insåg genast att Mästaren skickade denna predestinerade person till mig, hennes vetande sida ville bli räddad.

Jag tröstade henne: "Stanna här och vänta en stund." Så jag började berätta fakta för henne och när jag bad henne att lämna KKP, sade hon: "Jag måste gå för att hitta gruppen." Jag sa: "mirakel kan hända om du lämnar KKP. Oroa dig inte." Hon trodde uppenbarligen inte på mig, hon gick runt, såg inte några kineser. Hon sade: "Vi skulle träffas för 30 minuter sedan. Vad ska jag göra nu?" I det ögonblicket, blixtrade plötsligt en idé i mitt sinne: "Gruppen var på baksidan vid parkens avfart." Jag sa uppmuntrande till henne: "Oroa dig inte, jag vet var din grupp är. De väntar antagligen vid baksidans utgång, jag tar dig dit." Det tog över tio minuter att gå från ingången till parken till baksidans utgång. Den dagen var nästan den varmaste dagen på året. Jag såg henne så småningom lugna ner sig, så jag började klargöra fakta och uppmuntrade henne att lämna KKP igen, och släppa missuppfattningar som hon kunde ha. Slutligen enades hon om att lämna KKP. När vi kom till baksidans utgång väntade hela gruppen ivrigt på henne. Någon bland gruppen sa: "Vi har alla väntat på dig i en halvtimme!" Reseguide kom fram till henne och sade: "Var har du varit? Jag gick för att leta efter dig två gånger, men jag kunde inte hitta dig."

Jag sa till reseledaren: "Hon gick tillbaka till framsidan för att leta efter er, hon var så orolig. Jag tänkte att ni kanske var på baksidan, så jag tog hit henne." Reseguiden vände sig mot mig, jag kände igen honom varande den som stoppade mig när jag pratade med hans grupp; han kände också igen mig. Han skämdes och sa till mig med ett leende: "Tack." Turisterna sa också tack, sen gick de på bussen. Jag tog fram banderollen med orden "Falun Dafa är bra! Zhen Shan Ren är bra!" och höll den högt. De vinkade till mig i turistbussen. Även om jag inte hade mycket tid att berätta mer fakta kunde de känna godheten i Falun Gong, KKP:s lögner som skapat ett hinder för Dafa tycktes försvinna. Kanske när de anländer till nästa attraktion skulle reseledaren inte hindra andra utövare från att berätta fakta till gruppen, så att fler kineser kan gå ur KKP.

Sång manifesterar gudomlig kraft, medkänsla väcker människor

Musik är min starka sida. Ganska ofta jag ville sjunga i parken för att öva, men på grund av min nervositet kunde jag inte göra det så lätt. Jag minns när jag först började klargöra fakta vid en turistattraktion; jag träffade en turistgrupp och när jag berättade fakta sade en kvinna i resegruppen till mig: "Prata inte, sjung!" Jag tänkte inte så mycket på det då. På vägen hem insåg jag att Mästaren antydde till mig med hjälp av en turists mun att använda min musiktalang för att rädda varelser.

Nästa dag kom jag till Skulpturparken, två turistgrupper passerade mig snabbt, ingen ville stanna för att lyssna på mig. Men en grupp människor som satt längre bort vinkade till mig. De såg ut som regeringstjänstemän och arbetare, och de var i huvudsak män. Jag gick över och började berätta fakta. När jag talade om Nio kommentarer om kommunistpartiet och om att gå ur KKP frågade någon mig: "Hur vet du att KKP förföljt över 80 miljoner människor till döds? Jag skulle säga att du är en förrädare." Medan de talade omringade de mig, anklagade och skällde ut mig högt. Jag kände det genast som om jag var tillbaks i Kina. Jag tänkte att Dafa-lärjungar måste ta den ledande rollen. Så jag började sjunga "kinesiska kommunistpartiet är ämnade att förstöras av himlen" högst upp på min röst:

"En våg är högre än en annan, gå ur det onda KKP.
Den enorma vågen är ostoppbar, KKP är död.
KKP har begått avskyvärda brott, gudarna ska döma.
KKP är ämnad att förstöras av himlen, att lämna KKP är att säkra en trygg framtid."

När jag började sjunga upphörde gruppen omedelbart med att prata och steg bakåt. Efter jag avslutat sa de: "Du sjöng väldigt bra." Jag insåg att kanske hade sången rensat de onda elementen bakom dem, deras upprätta sidor hade börjat spela huvudrollen. Jag såg att effekten av sången var väldigt bra, så jag fortsatte att sjunga "Coming for You". Jag sjöng den helhjärtat, "Värdefulla kineser, vet ni att hela världen säger: Falun Dafa är bra. Falun Dafa är bra. Missa inte denna en-på-en-miljard-års chans." Jag blev själv rörd. Efter jag avslutat sa de till mig: "Du borde bli sångare. Du sjunger riktigt bra." Jag trodde att tiden är inne, så jag började att uppmuntra dem att lämna KKP, sex personer gick ur. Efter detta använder jag alltid sång för att klargöra fakta och rädda varelser. Jag fann att det finns två fördelar med att sjunga för att klargöra fakta. Normalt när man klargöra fakta är det en person som talar till många och det var mycket lätt att komma in en argumentation. Närhelst en argumentation började skulle det få någon att lämna KKP att kraftigt reduceras. Om jag använde mig av sången som ett sätt att klargöra fakta, omedelbart skulle många turister lugnt stanna till för att lyssna, de kunde inte stå emot kraften i sången. Användandet av sång för att klargöra fakta hjälpte mig verkligen att övervinna den svåra situationen att klargöra sanningen på turistplatser.

En gång när en grupp turister satt i stolar väntande på bussen vid den bakre utgången av parken, sa reseledaren att bussen skulle anlända om 40 minuter. Var det inte en möjlighet för mig att berätta fakta? Men när jag pratade med dem, var de alla känslolösa utan någon reaktion, som om de inte hörde något. Vad skulle jag göra? Jag tog ut två av Shen Yuns sångalbum och började sjunga från början, den ena sången efter den andra. Långsamt kom någon över för att läsa fakta på visningsskyltarna. Så jag pekade på skylten och förklarade om den falska självbränningen, speciellt nämnde jag International Educational Development (IED) som gjorde ett uttalande 2004: Tiananmen självbränningen regisserades av KKP för att förfölja Falun Gong, det är en handling av statsterrorism. Jag pekade på raden för honom. Sedan talade jag om KKP:s organstöldsbrott, talade om den gömda teckenstenen och sedan gav jag honom en pseudonym och uppmuntrade honom att lämna KKP. Om ingen kom, fortsatte jag sjunga sången " The Vow Made of the Divine shall be Fulfilled ".

Så dessa 40 minuter blev min personliga konsert. Med min sång kände jag att deras iskalla hjärtan smälte; deras låsta hjärtan hade öppnats i medkänsla. Den sista sången jag sjöng var "Ens egna val":

"Åren rusar förbi som en stor flod
Vad var tiderna av reinkarnation för?
Ofrivilligt drivande med strömmen
Alltid en känsla i livet av att söka
Dafa har spridits till de fem kontinenterna
Att lära sanningen kan upplösa tusentals bekymmer
God eller ond, rättfärdig eller demonisk --- det är ens eget val
Tidernas chans kommer inte att vara länge här"

När de gick mot bussen passerande informationstavlorna hade de en blick av beundran och kände sig inte längre stela och likgiltiga. En kvinna baktill sade till mig: "Tack, du sjöng mycket bra." Speciellt, mannen som gick baktill såg ut som att vara en ledare, han passerade mig och vände sig om för att ge mig tummen upp upprepade gånger. Det var tydligt att hans hjärta hade berörts av Shen Yuns sånger och att hans upprätta tankar gentemot Dafa och Dafa-lärjungar hade växt. Jag såg deras ryggar försvinna bort, känslan värmde, jag kände mig inte alls trött, jag insåg att Mästaren gav mig styrka.

Under dessa tre månaders förklarande av sanningen vid turistattraktioner insåg jag att vid turistattraktioner skulle alla typer av mänskliga fasthållanden exponeras, särskilt tävlingsmentalitet, rädsla och andra osynliga/omärkliga gifter från KKP:s kultur. Utan att ta bort dessa fasthållanden skulle man ha svårt att fortsätta med att klargöra sanningen, det skulle vara svårt att öppna upp en kanal vid turistattraktioner. Endast genom studerande av Fa, vara i linje med de universella principerna "Sanning Godhet Tålamod" och släppa jaget, kan vi ha mer visdom och kunna uppleva Mästarens intrikata arrangemang samtidigt som man klargör sanningen på en turistplats.

Klargörande av fakta vid turistattraktioner, för mig, "medkänsla" blev mycket tydligt men inte längre abstrakt, det vill säga, jag blev vänligare och mer tolerant vid mötet med turister hela tiden. Klargörande av fakta vid turistattraktioner fick mig att studera Fa bättre, min upprätta tanke blev starkare, räddade fler människor. Det fick mig att gradvist hitta mitt ursprungliga kultiveringstillstånd.

Tack, Mästaren
Tack, medutövare

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.