Alltför sen medicinsk behandling ledde till fd TV-redaktörs död

Huang Guixian, 67, var en pensionerad nyhetsredaktör på en TV-station i Guizhouprovinsen. Hon befann sig knappt en månad in på sin villkorliga frigivning för medicinsk behandling när hon gick bort den 18 januari 2015.

Mellan den 10 december 2014 och fram till sin död, hade sjukhuset utfärdat sju stycken kritiska varningar och kallelser till Huang.

Under sin medicinska frigivning fördes hon till länssjukhuset, vilket inte hade den kompentens som behövdes för att behandla hennes sjukdom. Sandus Länssjukhus hade skickat flertalet remisser till Huang så att hon kan besöka sjukhus med specialistläkare för hennes tillstånd, men tjänstemännen på fängelset svarade, ”Vi måste rådgöra med våra överordnade.”

Strax innan sin medicinska frigivning satt hon inspärrad sedan maj 2013 på Guizhous Kvinnofängelse nr. 1. Skälen samt själva domen var otydliga, och de anhöriga fick bara veta att hon hade blivit olagligt dömd till sju års fängelse, men de fick aldrig se domen.

Huangs behandling blev fördröjd gång på gång och till slut hade man missat den bästa tiden för behandling och chansen för hennes överlevnad var därmed över. Hennes hälsa försämrades avsevärt inom en månad. Hon fick lever- och njursvikt och konstant hög feber. Hon avled på Shenzhens TCM-sjukhus (sjukhus för traditionell kinesisk medicin), två dagar efter att ha blivit förflyttad dit.

I livshotande tillstånd under sin internering

Huang blev senast gripen i juni 2012 och hölls på Guiyang stads interneringscenter nr. 1. Sedan fördes hon till Armed Police Hospital nr. 368.

Sjukhuset meddelande sonen att hennes blodtryck hade överstigit 200 mmHg, vilket var livshotande och bad honom att signera ett dokument om att han var införstådd på hennes tillstånd.

I maj 2013 skickade man Huang till en okänd plats. De anhöriga fick veta om detta genom privata kontakter och meddelades aldrig officiellt om flytten eller om var hon befann sig.

Fördröjd medicinsk frigivning

Huangs son fick ett samtal den 25 december 2014 från Guizhous Kvinnofängelse nr. 1 som meddelade att hans mors tillstånd var kritiskt och att Guizhous Judicial Police Hospital hade utfärdat en andra varning, sedan den första varningen den 10 december.

Huangs son anlände till Guiyang nästa dag, den 26 december och krävde av myndigheterna på fängelset att få träffa sin mor. Han ansökte också om villkorlig frigivning för medicinsk behandling på ett stadssjukhus i Shenzhen, men tjänstemännen nekade hans begäran.

Till sist gick de med på att skicka Huang till Duyun län, baserat på hennes bokföringsadress, för medicinsk behandling.

Huangs anhöriga fick veta först senare att en tredje varning om Huangs tillstånd hade utfärdats den 26 december, samma dag som sonen besökte henne. Dock valde tjänstemännen på fängelset att inte notifiera honom om det.

Senare fick anhöriga också ta del av remisserna, som tydligt rekommenderade bättre sjukhus för hennes behandling.

Huang skickades till Sandus länssjukhus den 28 december, ett sjukhus som hade liknande kompetenser (om inte sämre) som sjukhuset som hade skickat rekommendationer till bättre sjukhus med specialister.

Fängelseläkaren berättade för läkarna som skulle ta över Huang att prover visade på minskning av vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar. Läkarna svarade att de inte hade kompetensen att behandla detta.

För sent för att överleva

Huangs var medvetslös när hon togs till Shenzhens sjukhus för traditionell kinesisk medicin den 16 januari 2015. Samma dag hade hon fått ännu en kritisk varning och två dagar senare hade hon avlidit.

Sammanfattning:

Namn: Huang Guixian (黄贵仙)
Kön: Kvinna
Ålder: 67 (född 1948)
Adress: Wenju Street, Huandong North Road, Duyun stad, Guizhouprovinsen
Yrke: F.d. nyhetsredaktör på Qiannans TV-station i Guizhouprovinsen
Avliden: 18 januari 2015
Senast arresterad: juni 2012
Senaste platsen för internering: Yang’Ai fängelset, även kallad Guizhous Kvinnofängelse nr. 1. (羊艾监狱,也称贵州省第一女子监狱)
Stad: Duyun
Provins: Guizhou

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2015/2/5/148232.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.