Vissa former av störningar är svåra att upptäcka

Jag sade just att ondskan på de låga nivåerna, inklusive de gamla krafterna på de låga nivåerna, är verkligt ondskefulla. De vill inte att ni ska lyckas med kultiveringen och de vill döda er. ” (“Fa-undervisning i Washington DC 2018”)

Jag upplystes till att de gamla krafterna använder olika former av störningar för att hindra Dafa-utövare från att nå fulländning, inklusive sjukdomskarma och svåra xinxing-tester. Deras avsikt är att skaka utövarnas upprätta tankar.

Men om vi kan vara vaksamma kommer vi inte att gå i de gamla krafternas fällor. Istället kommer vi att använda våra upprätta tankar för att eliminera de låga varelser som stör oss.

När utövare upplever humörsvängningar, ångest, irritation och depression, bör de använda sina starka upprätta tankar för att titta inåt, hitta fasthållandet som orsakar dessa känslor och sedan eliminera fasthållandet.

Mästaren sa,

“ Så fort ert tänkande är i linje med en viss typ av varelse kommer den omedelbart att utöva en effekt på er. Ni kommer dock inte att vara medvetna om ursprunget till era tankar, och kommer fortfarande att tro att det är er egen vilja. Men faktum är att det var just era fasthållanden som resulterade i att de där sakerna påverkade er, och det ledde till att de stärkte era fasthållanden. ” (Dafa-lärjungar måste studera Fa, Fa föreläsning vid Fa-konferensen 2011 i Washington DC Metro Area)

När vi misslyckas med att hitta ursprunget till våra tankar och känslor, kan dåliga faktorer i andra dimensioner använda vår brist på förståelse för att stärka våra mänskliga fasthållanden.

Mästaren berättade för oss

“ Om de här förvärvade föreställningarna blir mycket starka ändrar de sin roll och styr människans verkliga tänkande och beteende och då kanske en människa tror att de är hans egna idéer. Det här gäller för nästan alla nutidens människor. ” (“För vem existera” Essentiella för flitiga framsteg)

När vi upplever sjukdomskarma kan vi vanligtvis säga att det är någon form av störningar. Således kan vi skicka upprätta tankar, se inåt och hitta det fasthållandet som vi behöver bli av med.

Det är dock mycket svårare att upptäcka felaktiga tankar och känslor som plötsligt kommer upp i våra sinnen som yttre störningar.

Om vi inte medvetet identifierar dessa tankar och känslor som störningar, kanske vi tror att de härstammar från oss själva och bara följer med dem – istället för att motstå dem.

När detta händer kommer de gamla krafterna att få våra fasthållanden eller föreställningar att växa, vilket leder till ännu mer lidande.

Vissa utövare vill undkomma detta lidande på mänskliga sätt, genom att titta på videos, handla online eller spela spel på sina smartphones. Men tanken på att titta på videos eller spela på deras smartphones uppstod inte från deras verkliga jag!

Om vi följer med dessa yttre tankar, låter vi inte de gamla krafterna lura oss då? Söker vi inte tillfällig lindring från vår smärta, precis som vanliga människor gör? Väcker inte de olika formerna av onlineinnehåll våra mänskliga känslor och önskningar, vilket ytterligare stärker våra fasthållanden och tankekarma – vilket gör det ännu svårare för oss att kultivera oss själva?

Vissa utövare förstår att deras kultiveringstillstånd inte är helt rätt, men finner det svårt att ändra på det. Varför? Eftersom de dåliga substanserna som bildas i deras hjärnor förser deras fasthållanden med energi, vilket gör det ännu svårare för dem att förändra sig själva.

Vi förstår hur karma elimineras i kroppen, särskilt karma som uppstår när man gör den femte Falun Gong-övningen, den sittande meditationen. Vi är fullt medvetna om att karma elimineras när man utstår smärta.

Jag tror att samma princip gäller för karma eller materia som bildas i sinnet, vilket kan få oss att känna oss oroliga, deprimerade etc. När vi uthärdar denna typ av lidande i våra hjärtan kommer det att eliminera karma eller materia i våra sinnen.

När känslan av obehag i våra hjärtan försvinner blir våra sinnen tydligare och vi slutar oroa oss för den här eller den där saken. Detta är också ett tecken på att karma upplöses.

Jag upplystes till att våra icke upprätta tankar, fasthållanden och föreställningar – som är sammanflätade med vår karma – har bildat olika former av materia i både våra sinnen och kroppar. Eftersom vi inte kan se dem kan vi inte känna igen dem, vilket gör det svårare att eliminera dem.

Men om vi medvetet kan inse att våra dåliga tankar och föreställningar inte överensstämmer med Fa, inklusive vårt dåliga humör och negativa känslor, blir det lättare att eliminera dem.

En dag minns jag att jag kände en viss negativ känsla och insåg att den inte härstammar från mitt sanna jag. Sedan tittade jag inuti och hittade det fasthållandet som orsakade denna känsla.

Det kändes som om mitt sanna jag observerade mitt mänskliga hjärta, som var både ovänligt och intolerant. Så fort jag tänkte: ”Jag vill inte vara så här längre!” Jag kände mig befriad från mitt mänskliga hjärta.

Master Li lärde oss,

”Varför är det svårt att rädda någon som är psykiskt sjuk? Det är just för att han inte kan urskilja saker alls. Det är väldigt svårt för en ny student att identifiera tankekarma och urskilja vilka tankar som inte är honom själv. Om han lyckas göra det är han verkligen enastående. Du kan använda Dafa för att bedöma. Egentligen är inga av de dåliga tankarna du. Om du kan göra det kommer du att urskilja dem och se: ”Åh, den här tanken är inte bra och bör elimineras. Jag borde göra mig av med den. Jag borde inte tänka så. ” Det är i sig att du eliminerar det. ” (Undervisa Fa vid Western U.S. Fa Conference)

Att lära oss att urskilja vilka tankar och känslor som är våra och vilka som inte är det är första steget i att upptäcka våra sanna jag.

När vi väl insett att en tanke eller känsla inte är vår egen, kommer Mästaren att hjälpa oss att eliminera den. Mästaren berättade för oss att dessa dåliga tankar inte härrör från vårt sanna jag.

Om vi någonsin är i tvivel om vilka tankar som är våra bör vi fråga oss själva: “Skulle en gudomlig varelse nära denna tanke?” På detta sätt kan vi eliminera alla dåliga tankar som inte överensstämmer med Fa.

När vår kultiveringsväg närmar sig slutet bör vi ställa höga och ännu högre krav på oss själva och bör inte beröras av felaktiga tankar.

Även om många utövare kan lokalisera sina fasthållanden, kan de inte göra det när de är på dåligt humör, har negativt tänkande, irriterade, har ångest och är uttråkade. De blir då mindre flitiga, vilket gör det svårare att rädda kännande varelser.

Jag hoppas att dessa utövare tydligt kommer att inse hur de gamla krafterna använder deras fasthållanden mot dem; gör ett uppriktigt försök att korrigera sig själva, och hjälp Mästaren under Fa-upprätandet, med ett sinne som hos en sann utövare!

Engelsk version: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/14/187808.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.