“Vad gör jag som inte är i linje med Fa?”

(Minghui.org) Vi vet alla vikten av att se inåt som Falun Dafa-utövare. Men hur ser vi inåt? Vad letar vi efter? Jag skulle vilja dela med mig av några av mina erfarenheter.

“Vad gör jag som inte är i linje med Fa?”

År 2009 hade jag en intensifierad konflikt med min far. På väg ut en dag efter ett gräl, sade mästarens fashen (lagkropp) vänligt att en kultiverare inte ska bete sig på det sättet (jag kan se och höra saker från andra dimensioner). Jag svarade Mästarens fashen: “Jag vet att jag inte ska bete mig så här, men jag kan helt enkelt inte kontrollera mig själv”. Mästarens fashen kommenterade inte det.

Jag tittade inåt för att ta reda på vilken typ av fasthållanden som orsakade denna konflikt, men jag kunde inte hitta några. Tills jag en dag blev orolig när min far skulle slå mig i en dispyt: “Hur kan jag göra så dåligt ifrån mig i min kultivering?”

Jag suckade: “Åh, vad gör jag som inte är i linje med Dafa?”. Genast såg jag en hög med vitt bomullsliknande material framför mig. Min far vände sig om som om ingenting hade hänt. Jag var lättad: “Jag klarade äntligen ett test efter så lång tid”.

Efter ett tag återuppstod konflikten igen. Jag tänkte: “Åh nej, inte nu igen!” “Vad gör jag igen som inte är i linje med Dafa?” Återigen såg jag högen av vitt bomullsliknande material. Konflikten var löst igen. Jag undrade vad jag gjorde för fel när jag letade inom mig efter fasthållanden. Varje gång jag letade inom mig efter fasthållanden kunde jag inte lösa problemet, men när jag frågade vad jag gjorde som inte var i linje med Dafa, löstes problemet.

Efter några rundor tänkte jag att jag alltid letade efter fasthållanden och många artiklar om att dela med sig diskuterade att göra det på det sättet också. Men det hjälpte inte till att lösa konflikten. Gjorde jag fel? Jag tänkte på det under en lång tid. Jag insåg att det gamla kosmos är på väg in i en period av degeneration och förstörelse, eftersom det har avvikit från Dafa. Om något liv överensstämmer med Dafa kommer det inte att degenerera.

När jag tittade inåt på det felaktiga tillståndet som dök upp i min kultivering och ställde frågan “Vad gör jag som inte är i linje med Dafa?”. Detta är också i enlighet med Dafa. Genom att titta inåt på det här sättet kan Dafa direkt rätta till mitt felaktiga tillstånd.

Att omsätta det i praktiken

Jag delade min erfarenhet av att se inåt med andra utövare under Fa-studier. Någon kommenterade att mitt sätt att se inåt var ganska enkelt. Någon försökte ställa samma fråga till sig själv och upptäckte att det hjälpte henne att lösa den förbittring hon hade mot en annan medutövare! Hon blev glatt överraskad eftersom hon hade försökt att eliminera sin förbittring under lång tid.

Jag blev imponerad av kraften i att se inåt. Sedan tänkte jag igen, för kultiverare är karma, förbittring, tankekarma, fasthållanden och föreställningar, extern störning, allt inkluderat i omfattningen av att inte vara i linje med Dafa. När man tittar inåt och ställer frågan omfattar det allt och utelämnar ingenting.

Sedan dess har jag börjat titta inåt på det sättet. Inte bara det, utan jag tänkte också att det är Dafa som direkt rättade till mitt felaktiga tillstånd, så jag borde behandla Dafa med vederbörlig respekt. När jag tittade inåt satt jag i ett meditationstillstånd med mina händer sammanhållna.

Vid ett tillfälle såg jag några små varelser i mitt fält, inklusive några manifestationer av lustdemonen. Jag fick en tanke från Dafa om att jag skulle bestämma vad jag skulle göra med dem. Jag tänkte för mig själv: “Vilka kriterier ska jag använda för att bestämma om jag ska eliminera dem eller inte?”

Jag tänkte på det och sade till varelserna: “Ni måste assimilera er till Dafa för att få stanna i mitt dimensionsfält. Annars kommer ni att elimineras.” Sedan försvann de alla.

Senare undrade jag: “Eftersom jag är en Dafa-lärjunge, hur kunde dessa varelser på låg nivå fortfarande komma in i mitt fält?” Jag fick svaret när jag stötte på Mästarens Fa-undervisning “När en utövares sinne avviker från Fa hittar ondskan en väg in.” (“Fa-föreläsning vid Floridas konferens i USA, 29 december 2001”)

Jag har gjort det till en vana att titta inåt innan jag går till jobbet varje dag. Jag kan till och med känna hur mitt dimensionsfält blir ljusare och mer genomskinligt. Jag känner mig så lätt efteråt.

Flera exempel

En dag 2011 såg jag många händer som höll ner något. Jag visste att de gamla krafterna försökte störa mig på något sätt. Jag ville se vad det var och eliminera det i förväg, men jag kunde inte se det. Jag fick ett meddelande: “Dafa kommer att hantera allting.” Jag insåg att om så var fallet behövde jag bara fortsätta att leta inom mig.

Tre dagar senare berättade en tekniker på jobbet för mig: “Du har blandat fel ingredienser. Det är värdelöst nu. Vi har förlorat tusentals yuan.”

Jag svarade: “Det kan inte vara så! Jag tog med ingredienserna så att du kunde kontrollera dem innan jag blandade dem. Hur kunde detta ens hända? Om jag verkligen gjorde misstaget kan ni dra av pengarna från min lön.”

Jag kände mig hemsk, inte på grund av pengarna, utan för att jag misslyckades med att bekräfta Dafa på ett bra sätt. Just då sade Mästarens fashen till mig: “Det var inte ditt fel.” Tårarna rann nerför mitt ansikte.

En medutövare som också arbetade för samma företag sade att det var störningar och att jag borde söka inom mig för att eliminera störningen. Jag påbörjade processen medan jag arbetade. Två timmar senare såg jag att väggen i den andra dimensionen hade försvunnit. Jag visste att faktorn i den andra dimensionen var löst. Efter lunch sa teknikern till mig att jag inte behövde oroa mig, eftersom materialet kunde användas till ett annat projekt. Jag kände mig lättad.

År 2014 började jag titta inåt efter jobbet, men jag slumrade till två dagar i rad. Jag insåg att det var störningar. Den tredje dagen, innan jag satte mig, sade jag till det väsen som fick mig att slumra till: “Att titta inåt är för att låta Dafa rätta till mitt felaktiga tillstånd i kultiveringen. Det är bristande respekt gentemot Dafa att du får mig att slumra till. Du kommer att straffas för att du gör det.” Sedan blev jag klar i huvudet och jag såg en fångtransportbil som rörde sig utanför, med ett högre liv i den. Jag ville se den tydligt, men den var täckt av ett tyg.

En dag när jag surfade på Minghuis webbplats fick jag plötsligt väldigt ont i magen. Jag planerade att sända upprätta tankar och bestämde mig sedan för att titta inåt. Efter ett tag avtog smärtan. En medutövare frågade mig om jag hittade något som orsakade smärtan, jag svarade nej. Hon blev förbryllad.

Jag sade: “Visste de som levde i det gamla kosmos att de var på fel spår? Nej, men de behöver bara korrigera sin inställning till Fa-upprätandet och inte störa processen, så kommer de att bli räddade. På samma sätt, när jag tittar inåt för att söka efter det felaktiga tillståndet i min kultivering kommer Dafa att korrigera detta felaktiga tillstånd hos mig. Eftersom jag är en utövare finns det en del fasthållanden som jag behöver känna till och en del som jag inte behöver känna till. Så länge mitt felaktiga tillstånd korrigeras, vad är poängen med att vara besatt av att hitta något?”

Jag tror att när Mästaren sa till oss att vi skulle titta inåt har det gränslösa innebörder och det är inte bara begränsat till att leta efter fasthållanden. Till exempel, när man studerar Fa vandrar ens sinne och blir förvirrat; när man sänder ut upprätta tankar slumrar man till; när man mediterar somnar man, osv. Vilken typ av fasthållanden bidrog till dessa tillstånd? Jag tror att det orsakades av störning utifrån.

När det gäller sjukdomskarma kan vissa identifiera fasthållandet och förneka förföljelsen. För vissa kan man, oavsett hur mycket man letar efter fasthållanden, fortfarande inte förneka förföljelsen. Faktorer som orsakar sjukdomskarma är mer komplicerade – en del kan orsakas av fasthållanden, en del av karma, och andra kan vara ett resultat av att gamla fordringsägare kommer för att driva in skulden.

Enligt min personliga erfarenhet, när vi letar efter saker som inte är i linje med Fa, är det att leta inåt utan att utelämna något, och ibland kan problemet lösas utan att vi ens vet vad som orsakade det. Men man måste göra det med allt vederbörligt allvar. Om man är frånvarande eller gör det halvhjärtat kanske situationen inte kan rättas till.

Detta är min förståelse på min nivå, var vänlig och påpeka om det finns något olämpligt.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a199208-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.