Helsingfors, Finland: Falun Gong presenteras vid ljusvaka på dagen för mänskliga rättigheter

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Köpare i köpcentret Kamppi i centrum av Helsingfors, Finlands huvudstad, hade möjlighet att lära sig om Falun Gong, även kallad Falun Dafa, den 10 december 2022, på dagen för mänskliga rättigheter.

Falun Gong-utövare höll en ljusvaka för att hedra de medutövare som förlorade sina liv på grund av förföljelse i Kina för att de upprätthöll sin tro. Många förbipasserande stannade för att titta, läste noggrant texten under porträtten och skrev under petitionen som kräver ett slut på det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förföljelse.

 
 
Ljusvaka vid köpcentret Kamppi i Helsingfors den 10 december 2022.

 
En förbipasserande undertecknar petitionen som kräver ett slut på KKP:s förföljelse.

Många människor har fått reda på den dåliga situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina genom tidningar. Till en början trodde en man inte att dessa grymheter skulle inträffa i Kina. Efter att ha fått mer information av en utövare förstod mannen och sa att det var meningsfullt att göra dessa medvetandehöjande aktiviteter i Finland.

Efter att ha fått höra historien om en Falun Gong-utövare som förföljdes i Kina på grund av sin tro, flydde från Kina och bosatte sig i Finland, fällde fyra kvinnor tårar och kramade utövarna och önskade dem allt gott.

Några personer tog med sig flygblad och sa att de skulle läsa mer om Falun Gong och förföljelsen när de kom hem. Några frågade om det fanns några petitioner på nätet som de också kunde skriva under. Utövarna berättade att de kunde skanna QR-koden på flygbladet och skriva under online.

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/20/205263.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.