Kanadensisk jurist: Tack till Falun Dafas grundare

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Joel Etienne, en advokat i Toronto, Kanada, läste nyligen artikeln "Hur mänskligheten kom till" av Li Hongzhi, grundaren av Falun Dafa, en andlig praktik som har inspirerat 100 miljoner människor runt om i världen. Han var mycket tacksam mot Mästare Li och sade att artikeln var den bästa nyårspresenten till mänskligheten (Obs: Artikeln publicerades den 20 januari 2023, två dagar före det kinesiska nyåret).

 
Den kanadensiske advokaten Joel Etienne och hans familj

Etienne har arbetat som advokat i 23 år och har specialiserat sig på straffrättsliga tvister och regelverk. Han är en flitig gäst i CBC:s radio och TV och arbetar med att utbilda allmänheten i rättstvister och förvaltningsrätt. Utöver sin verksamhet i samhället är Etienne även manusförfattare, producent och regissör. Han var exekutiv producent för 2019 års film Röda drakens klor (Claws of the Red Dragon).

Bästa gåva

Etienne sade att han fylldes av glädje och spänning när han läste "Hur mänskligheten kom till". Han ansåg att denna artikel var den bästa nyårspresenten eftersom diskussionsämnena verkligen gick hem hos honom.

Han påpekade att många människor i det västerländska samhället har njutit materiell rikedom och rikliga resurser, men att de är i behov av andlig vägledning. Särskilt på sociala medier noterade Etienne att människor ofta talar om hur de kan förbättra sitt sinne och sin kropp på grund av all stress som har gjort dem förvirrade och oroliga, till och med till den grad att de blir mentalt störda.

Detta är ett vanligt problem för alla raser och nationer. Till och med skolelever lider av psykisk ohälsa på grund av stress, men stödet från lärare, experter och psykologer har varit begränsat. När någon befinner sig i denna situation kan den första reaktionen vara att gå till en läkare och ta en receptbelagd medicin. Men den typen av smärta sitter djupt inne och kommer troligen att bestå.

Att läsa artikeln som en familj

Etienne sade att mästare Li pekade ut i artikeln de stora problem som mänskligheten står inför och erbjöd en lösning. Etienne har två tonåringar och var nyfiken på hur de skulle reagera på artikeln, så han delade den med dem.

Båda barnen gav mycket positiv feedback. En av dem sa att artikeln var som en nyckel. Etienne instämde och konstaterade att den fungerar som en nyckel som öppnar dörren till en ny värld. Och han sa att detta är avgörande, eftersom "nyckeln" fungerar för vem som helst från var som helst. Däremot tilltalar de flesta religioner endast en specifik grupp.

Artikeln är inte lång, men Etiennes familj tillbringade timmar med att diskutera den. Han sade att det kändes som om varje ord bar på energi och medkänsla och ledde människor ut ur en komplicerad labyrint. Han var tacksam över att han som en vanlig människa kunde få en sådan nyckel.

Ett av hans barn kände kärlek till hela mänskligheten mellan raderna. Etienne kände samma sak och var glad att hans barn också visste att mänskligheten var skapad av det gudomliga. I synnerhet tilltalade mästare Li människor av alla raser i artikeln, i stället för ett visst område eller en viss nation. Han hoppas att alla kan förstå hur speciellt det är att vara människa och att värdesätta sig själv.

Etienne tyckte att det var viktigt att mästare Li påpekade att alla raser är kopplade till gudomliga varelser och himmelska boningar. Hans barn blev också förbluffade när de fick veta att mänskligheten har ett heligt uppdrag bakom sitt enorma lidande.

Barnen ställde också andra frågor som rörde detta ämne. De lärde sig alla mycket av artikeln och diskuterade hur de kan bli bättre människor i sitt dagliga liv. De pratade också om hur de ska interagera med andra och ha ett positivt inflytande.

Artikeln förklarade varför människor har prövningar och svårigheter och hur de kan förbättra sig själva för att så småningom själva bli gudomliga varelser. Etienne sade att detta var mycket annorlunda än västerländskt tänkande som säger att man behöver medicinsk behandling för att åtgärda fysiska eller psykiska problem. Någon som förlitar sig på medicinsk vård för att bli frisk är annorlunda än någon som lär sig att vara självdisciplinerad och kan reglera sina känslor.

Etienne sade att anhängare av västerländska religioner ofta går till kyrkan en gång i veckan för att be till Gud, men att det är svårt för dem att praktisera sin tro i det dagliga livet när de kommer hem. Falun Dafa-utövare däremot gör övningar och arbetar för att förbättra sin karaktär varje dag. För Etienne är det oöverträffat att ständigt förbättra sig själv på detta sätt varje dag för att uppnå en harmoni mellan kropp och själ. Han tror att många människor inte vet att mänskligheten har så mycket dold potential.

Att bevittna Falun Dafas underbarhet

Det var för 23 år sedan som Etienne för första gången umgicks med Falun Dafa-utövare. Vid den tiden hade förföljelsen av Falun Dafa precis börjat i Kina. Etienne sade att judar som han också är, hade förtryckts i nästan 2 000 år. Det var inte förrän för nästan 50 år sedan som de kunde leva ett normalt och säkert liv. Därför förstod han vad Falun Dafa-utövare gick igenom och bestämde sig för att hjälpa dem av empati.

Etienne, som var relativt ung vid den tidpunkten, har arbetat med Falun Dafa-utövare sedan dess. När han ser tillbaka på dessa år säger han att han har bevittnat Falun Dafa-utövarnas principer och integritet i praktiken och lärt sig mycket av dem. Tidigare var han frustrerad av förändringar och osäkerhet. Men nu, närhelst det är upp- och nedgångar, minns han Falun Dafa-lärorna, som ger honom styrka att övervinna motgångar.

Genom att interagera med utövare lärde sig Etienne också att tänka som dem. Som vuxen man hade han många önskningar och fasthållanden. Så fort dessa tankar kom upp kom han dock ihåg Falun Dafas läror om att släppa taget om fasthållanden. Som ett resultat av detta skulle hans sinne bli fridfullt och positivt. Han sade att det inte fanns några sådana läror i den kultur han växte upp i.

Först trodde han att Falun Dafa-utövare kom till honom för att be om hjälp. Men under årens lopp har han fått mycket mer än han har gett. Falun Dafa är underbart eftersom utövningen vägleder honom varje dag med konsekventa förbättringar och ett fridfullt sinne.

Som advokat för mänskliga rättigheter interagerar Etienne dagligen med människor från olika bakgrunder och samhällen. Men endast Falun Dafa har haft ett så djupt, långvarigt och positivt inflytande på hans liv.

Tillbaka på rätt spår

Även om vissa religioner har antytt att det kinesiska kommunistpartiet (KKP) är en demon, påpekar de det sällan direkt eller grundligt. Därför saknar allmänheten en tydlig förståelse för KKP:s onda natur. Den ateistiska ideologi som KKP förespråkar har i huvudsak skurit av människors band till den traditionella kulturen och trossystemen. Regimen har ingen respekt för mänskligt liv, vilket har lett till att människor känner sig tomma inombords.

Denna artikel av Mästare Li påminner människor om att förbättra sin andliga nivå genom att göra goda gärningar. Den varnar också människor för att sänka sin moraliska standard. Om en person ignorerar andlig utveckling kommer han eller hon faktiskt att bli vilseledd av falsarier. Jämfört med det kommunistiska Kina tror många människor i Kanada på Guds existens och konstitutionen visar också respekt för det gudomliga. Deras kultur, samhälle och rättssystem bygger också på en sådan grund.

Etienne sade att han visste att kultiveringsmetoder har funnits i Kina i tusentals år. Som västerlänning kände han sig lyckligt lottad att få lära sig en sådan tradition som Falun Dafa. Detta är viktigt eftersom denna kultur av självförbättring nästan hade gått förlorad.

Etienne sade att han var imponerad av mästare Lis visdom. För honom är artikeln som en inbjudan att gå i en hiss som går direkt till översta våningen, i stället för att behöva gå uppför trapporna. Falun Dafa är ovärderlig eftersom den visar människor hur de ska kultivera i sitt dagliga liv och erbjuder ett praktiskt sätt att nå högre nivåer genom att ständigt förbättra sig.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/4/207545.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.