Årsrapporten 2023 av USA:s kommission för internationell religionsfrihet belyser religionsförföljelse i Kina

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Enligt USA:s årsrapport från kommissionen för internationell religionsfrihet (USCIRF) 2023, som släpptes den 1 maj 2023 har det kinesiska kommunistpartiet (KKP) fortsatt att förfölja trosgrupper inklusive Falun Gong under det gångna året. Som svar på de ständigt förvärrade kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Kina uppmanar kommissionen den amerikanska regeringen att sanktionera KKP-tjänstemän som har gjort sig skyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

 
Abraham Cooper, vice ordförande för Förenta staternas kommission för internationell religionsfrihet (USCIRF), talade under en presskonferens den 1 maj.

"Under hela det gångna året fortsatte den amerikanska regeringen att fördöma kränkningar av religionsfriheten och hålla förövarna ansvariga genom riktade sanktioner och andra verktyg. Framöver bör USA vidta ytterligare åtgärder för att stödja religions- och trosfriheten runt om i världen", påpekade vice ordförande Abraham Cooper vid presskonferensen. "Vi uppmanar kongressen och den verkställande makten att genomföra rekommendationerna i USCIRF:s årsrapport 2023 för att ytterligare främja denna universella, grundläggande mänskliga rättighet."

Enligt Cooper har Kina undertryckt de tibetanska buddhisternas, kristnas och Falun Gong-utövarnas religiösa övertygelser. En del av dem som har flytt från Kina utsätts fortfarande för fortsatt förtryck. I årsrapporten för 2023 rekommenderar USCIRF att utrikesdepartementet utser 17 länder - däribland Kina - till särskilt oroväckande länder eftersom dessa regeringar är inblandade i "systematiska, pågående och grova kränkningar" av rätten till religionsfrihet.

KKP har länge förtryckt religionsfriheten och har på senare år blivit alltmer fientligt inställt till religioner och genomfört kampanjer för att "kinesifiera" dem, enligt rapporten. "Denna politik kräver att religiösa grupper stöder KKP, bland annat genom att ändra sina religiösa läror så att de överensstämmer med KKP:s ideologi och politik", förklaras det i rapporten.

KKP-regeringen fortsatte sin förföljelse av Falun Gong och andra grupper. Med hänvisning till information från webbplatsen Minghui konstaterades i rapporten: "Under 2022 dokumenterade Falun Gong-källor 7 331 fall av trakasserier och arresteringar, 633 fängelsedomar och 172 dödsfall på grund av förföljelse".

Den 30 november 2022 omdefinierade USA:s utrikesdepartement Kina som en CPC och införde återigen restriktioner för export av instrument eller utrustning för brottskontroll eller upptäckt av brott till Kina.

I december 2022 sanktionerade det amerikanska finansdepartementets Byrå av kontroll av utländska tillgångar (OFAC) över 40 personer och enheter för korruption eller brott mot de mänskliga rättigheterna i nio länder. Denna sanktion grundade sig på Verkställande Order (E.O.) 13818, Global Magnitskij mänskliga rättigheters ansvarighetslag.

Bland de sanktionerade tjänstemännen fanns Wu Yingjie (tidigare tibetansk partisekreterare mellan 2016 och 2021) och Zhang Hongbo (chef för Tibets byrå för offentlig säkerhet). På grund av kränkningar av religionsfriheten och förföljelsen av Falun Gong har både Zhang och Tang Yong (tidigare biträdande direktör för fängelserna i Chongqingområdet) visumrestriktioner för att resa till USA.

På grund av kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Kina rekommenderar USCIRF följande: "Fortsätt att införa sanktioner för att rikta in sig på kinesiska tjänstemän och enheter som är ansvariga för allvarliga kränkningar av religionsfriheten, särskilt inom KKP:s UFWD (Förenad främre arbetsavdelning), SARA (Statsförvaltningen för religionsfrågor) samt inom den offentliga säkerhets- och statsskyddsapparaten."

Enligt sin webbplats är USCIRF ett oberoende, tvåpartisk, amerikanskt federalt regeringsorgan som inrättades genom 1998 års lag om internationell religionsfrihet (IRFA), med ändringar. Den övervakar den universella rätten till religions- och trosfrihet i utlandet, lämnar politiska rekommendationer till presidenten, utrikesministern och kongressen och följer upp genomförandet av dessa rekommendationer.

USCIRF:s analys bygger framför allt på internationella normer. I artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna sägs följande: "Denna rättighet omfattar frihet att byta religion eller trosuppfattning och frihet att ensam eller tillsammans med andra, offentligt eller privat, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, praktik, gudstjänst och utövande av den.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/4/208374.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.