Vem skyddade mänskligheten när dessa katastrofer nästan förstörde jorden? (del 2)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO) och USA:s Folkhäsomyndigheten dör cirka 1,35 miljoner människor varje år i trafikolyckor runt om i världen. Detta motsvarar 3 700 liv per dag eller en död var 25:e sekund.

Hur är det då med "olyckor" i rymden? Vad händer om det sker kollisioner eller andra typer av olyckor som involverar jorden? Det är faktiskt så att de inträffar från tid till annan, vilket vi kommer att diskutera.

(Fortsättning från del 1)

Tjeljabinsk-meteor i Ryssland

År 2000 listade tidningen Discover 20 sätt på vilka världen kan gå under. Nummer ett på listan var "Asteroidnedslag".

En meteor som gick in i atmosfären i södra Uralregionen i Ryssland i februari 2013 kunde ha eliminerat hälften av världens befolkning, men den exploderade mirakulöst nog precis innan den landade.

Klockan 9.20 den 15 februari, cirka 30 kilometer ovanför staden Chelyabinsk i Sibirien, blinkade plötsligt ett enormt, bländande vitt ljus när det var på väg mot jorden. Det vita ljuset exploderade och förvandlades till ett strålande eldklot som lyste upp himlen över hela staden.

Forskarna fick senare veta genom bilddata att det vita ljuset på himlen var en meteorit med en radie på 8,5 meter och en vikt på cirka 7 200 ton. Den upptäcktes av en amerikansk övervakningssatellit när den föll ner i atmosfären med en hastighet av 19 kilometer per sekund. Den var på väg att träffa jorden inom några sekunder, vilket gjorde det omöjligt att avlyssna den. Om meteoren hade träffat jorden skulle den enligt sin bana ha landat mindre än 100 kilometer från kärnkraftverket i Tjeljabinsk och lagret för lagring av kärnråvaror. Dess destruktiva kraft skulle ha motsvarat 500 000 ton TNT (30 gånger mer energi än atombomben som slog ner i Hiroshima) och skulle ha detonerat kärnkraftverket. Den eurasiska kontinenten skulle ha upphört att existera, och hela mänskligheten skulle kunna ha stått inför sin utrotning.

Enligt en civil pilot i området kunde besättningsmedlemmarna i planet känna värmeböljan, som skakade planet. De såg meteoren explodera i bitar. Vad som hände var ett mysterium. Tre dagar senare publicerade Ryssland en video från en rörlig inspelare. När meteoren var på väg att slå ner på marken kom ett okänt föremål ikapp den och krossade den i bitar. Eftersom meteoren färdades med en hastighet av 18 kilometer per sekund, uppskattade forskarna att detta föremål förmodligen rörde sig med 40 kilometer per sekund, vilket är mycket snabbare än den snabbaste kärnvapenmissilen (6,4 kilometer per sekund). De ryska myndigheterna hävdade att de inte hade vidtagit några åtgärder eftersom de inte hade upptäckt meteoren när den rusade mot jorden.

 
Tjeljabinsk-meteor den 15 februari 2013

Många människor i Ryssland såg meteoriten falla och förstöras, och många fotograferade ett föremål som flög iväg efter att meteoriten upplösts. Meteoritfragmenten skadade mer än 7 000 byggnader och skadade nästan tusen personer, men inga dödsfall registrerades. Meteoritfragmenten, som nu finns i ett ryskt museum, har också uppträtt mystiskt. När några människor tittade på meteoriterna i museet svävade det genomskinliga höljet över meteoriterna. Museipersonalen blev också mycket förvånad. De hävdade att ingen spelade ett spratt och kunde inte förklara fenomenet. Moscow Times rapporterade om detta den 18 december 2019 i en artikel med rubriken "Glaslock flyter mystiskt ovanför meteor i ryska museet".

Ännu en nära miss

Liksom Tjeljabinsk-meteoriten har andra incidenter som hotade hela mänskligheten lösts på ett mystiskt sätt. Ett exempel är den domedag 2012 som förutspåddes i en Maya-profetia. Medan folk skrattade åt detta och ansåg att det var nonsens, inträffade en nära miss i juli 2012.

"Den 23 juli 2012 släppte solen loss två massiva moln av plasma som med nöd och näppe missade ett katastrofalt möte med jordens atmosfär. Dessa plasmamoln, som kallas koronala massutkast (CME), utgjorde en solstorm som tros vara den kraftigaste på minst 150 år", rapporterade Washington Post i en artikel från juli 2014 med titeln "Hur en solstorm för två år sedan nästan orsakade en katastrof på jorden".

Fysikern Daniel Baker från University of Colorado sade att tidpunkten var kritisk. "Lyckligtvis var CME:s sprängplats inte riktad mot jorden. Om den här händelsen hade inträffat en vecka tidigare när utbrottspunkten var riktad mot jorden skulle ett potentiellt katastrofalt resultat ha utspelat sig", fortsätter artikeln. "Analytiker tror att en direktträff ... skulle kunna orsaka omfattande strömavbrott och sätta allt som går att koppla in i ett vägguttag ur funktion. De flesta människor skulle inte ens kunna spola i toaletten eftersom vattenförsörjningen i städerna till stor del är beroende av elektriska pumpar."

Solar Dynamics Observatory, ett specialiserat organ inom NASA i USA, har tidigare släppt högupplösta bilder av solens yta på NASA:s officiella webbplats SDO, som visar avvikelser i solens aktiva solfläcksregioner NOAA-1042 och NOAA-1401. Detta var det allvarligaste utbrottet på solen sedan solobservationer har registrerats. Även när forskarna var förbluffade och till och med desperata hände något märkligt. Hundratals svarta, oidentifierade föremål dök plötsligt upp på solens yta och runt solen och verkade börja absorbera solens energi. Därefter avvek solstormen från jorden.

Skyddad av det gudomliga

Sedan urminnes tider har jorden och dess invånare överlevt många nära katastrofer, inklusive exemplen i den här artikeln. Varför har vi haft sådan tur hittills? Är det möjligt att vi har blivit välsignade av det gudomliga för att undvika sådana faror?

Li Hongzhi, grundaren av Falun Dafa, ett meditationssystem som bygger på principerna Sanning, medkänsla och tålamod, publicerade i januari i år en artikel med titeln "Hur mänskligheten kom till".

Han skrev,

"Så precis som universum genomgår bildande, varande, degenerering och förintelse, så genomgår människan födelse, åldrande, sjukdom och död. Detta är lagar i universum..."

”Himlen och jorden, precis som människan, skapades av Skaparen, och det är aldrig så att Han favoriserar vissa liv och är orättvis mot andra. Att somliga människor har bra liv och att andra inte har det handlar helt och hållet om belöningar och återbetalning för tidigare gärningar.”

”Anledningen till att människorna kom till den här världen och blev människor är att de skulle gottgöra sina synder och sin karma, och göra verkliga andliga framsteg. Människor kom till den här världen för att uppnå räddning. De kom och tog mänsklig form för att vänta på Skaparen och Hans räddning tillbaka till deras himmelska rike. Och medan de väntade byggde de upp dygd under många livstider, vilket är syftet med att människor återföds. Problemen i den här världen är till för att dessa liv ska nå storhet.”

Sammantaget kan vi kanske få en bättre förståelse för vilka vi är, vad vi är här för och vart vi är på väg.

(Slutet)

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/4/207945.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.